Rendera XPS till XLT i C++-applikationer

Konvertera XPS till XLT i inbyggda C++-program utan att kräva Microsoft® Excel eller Adobe® Acrobat Reader

 

Att konvertera XPS till XLT i C++ via Aspose.Total for C++ filformatsautomatiseringsbibliotek är en enkel process i två steg. I det första steget kan du exportera XPS till XLSX genom att använda Aspose.PDF for C++ , därefter genom att använda Aspose.Cells for C++ Spreadsheet Programming API, du kan konvertera XLSX till XLT.

C++ API för att konvertera XPS till XLT

  1. Öppna XPS-filen med Document klassreferens
  2. Konvertera XPS till XLSX genom att använda medlemsfunktionen Save
  3. Ladda XLSX-dokument med hjälp av klassreferens IWorkbook
  4. Spara dokumentet i XLT-format med hjälp av medlemsfunktionen Save

Konverteringskrav

Installera från kommandoraden som nuget install Aspose.Total.Cpp eller via Package Manager Console of Visual Studio med Install-Package Aspose.Total.Cpp.

Alternativt kan du hämta offline MSI-installationsprogrammet eller DLL-filer i en ZIP-fil från downloads .

Hämta eller ställ in XPS-filinformation via C++

Aspose.PDF for C++ låter dig också få information om ditt XPS-dokument och låter dig fatta välgrundade beslut innan din konverteringsprocess. För att få filspecifik information om en XPS-fil måste du först anropa metoden get_Info() för Dokument klass. När DocumentInfo-objektet är hämtat kan du få värdena för de enskilda egenskaperna. Dessutom kan du också ställa in egenskaperna genom att använda respektive metoder i klassen DocumentInfo.

Spara XLT-filformat för att streama via C++

Aspose.Cells for C++ gör det möjligt att spara XLT-filformat för att streama. För att spara filer till en ström, skapa ett MemoryStream- eller FileStream-objekt och spara filen till det strömobjektet genom att anropa IWorkbook objektets Save metod. Ange önskat filformat med uppräkningen SaveFormat när du anropar Spara-metoden.

Utforska XPS konverteringsalternativ med C++

Konvertera XPSs till DOCM (Microsoft Word 2007 Marco File)
Konvertera XPSs till DOT (Microsoft Word Template Files)
Konvertera XPSs till DOTM (Microsoft Word 2007+ Template File)
Konvertera XPSs till DOTX (Microsoft Word Template File)
Konvertera XPSs till FLATOPC (Microsoft Word 2003 WordprocessingML)
Konvertera XPSs till GIF (Graphical Interchange Format)
Konvertera XPSs till MHTML (Web Page Archive Format)
Konvertera XPSs till ODT (OpenDocument Text File Format)
Konvertera XPSs till OTT (OpenDocument Standard Format)
Konvertera XPSs till PCL (Printer Command Language Document)
Konvertera XPSs till PS (PostScript File)
Konvertera XPSs till RTF (Rich Text Format)
Konvertera XPSs till WORDML (Microsoft Word 2003 WordprocessingML)
Konvertera XPSs till CSV (Comma Seperated Values)
Konvertera XPSs till DIF (Data Interchange Format)
Konvertera XPSs till CSV (Comma Seperated Values)
Konvertera XPSs till FODS (OpenDocument Flat XML Spreadsheet)
Konvertera XPSs till MD (Markdown Language)
Konvertera XPSs till ODP (OpenDocument Presentation Format)
Konvertera XPSs till ODS (OpenDocument Spreadsheet)
Konvertera XPSs till OTP (OpenDocument Standard Format)
Konvertera XPSs till POT (Microsoft PowerPoint Template Files)
Konvertera XPSs till POTM (Microsoft PowerPoint Template File)
Konvertera XPSs till POTX (Microsoft PowerPoint Template Presentation)
Konvertera XPSs till PPS (PowerPoint Slide Show)
Konvertera XPSs till PPSM (Macro-enabled Slide Show)
Konvertera XPSs till PPSX (PowerPoint Slide Show)
Konvertera XPSs till PPT (Microsoft PowerPoint 97-2003)
Konvertera XPSs till PPTM (Macro-enabled Presentation File)
Konvertera XPSs till SWF (Shockwave Flash Movie)
Konvertera XPSs till SXC (StarOffice Calc Spreadsheet)
Konvertera XPSs till TSV (Tab Seperated Values)
Konvertera XPSs till TXT (Text Document)
Konvertera XPSs till XLAM (Excel Macro-Enabled Add-In)
Konvertera XPSs till XLSB (Excel Binary Workbook)
Konvertera XPSs till XLSM (Macro-enabled Spreadsheet)

Vad är XPS filformatet

XPS är ett filformat som representerar ett dokument med fast layout, som inkluderar dokumentinnehåll och utskriftsinställningar. XPS-filer är baserade på XML Paper Specification, som utvecklats av Microsoft. XPS-filer liknar PDF-filer, men de stöds inte lika mycket av mjukvara och hårdvara.

Vad är XLT filformatet

En Excel-mall är en fil som har skapats i Excel som innehåller ett fördesignat kalkylblad. Detta kalkylblad kan användas som utgångspunkt för en ny arbetsbok, eller det kan användas som en mall som ska användas om och om igen för att skapa nya arbetsböcker med samma design. När du öppnar en ny arbetsbok i Excel får du möjlighet att välja mellan en mängd olika mallar, eller så kan du välja en tom arbetsbok. Om du väljer att använda en mall fylls kalkylbladet med platshållarinnehåll som du kan ersätta med dina egna data. Mallar kan skapas i Excel genom att spara en arbetsbok som en .xlt-fil. Denna filtyp kan endast öppnas i Excel; det kan inte öppnas i något annat program. När du öppnar en .xlt-fil kommer Excel att skapa en ny arbetsbok baserad på mallen. Du kan också ladda ner Excel-mallar från internet. Dessa mallar kan öppnas i Excel precis som alla andra arbetsböcker. Om du vill skapa din egen mall kan du göra det genom att följa dessa steg:1. Skapa en ny arbetsbok i Excel.2. Designa kalkylbladet så som du vill att det ska se ut.3. Spara arbetsboken som en .xlt-fil.4. Placera .xlt-filen i mappen mallar på din dator.5. Öppna Excel och välj Arkiv > Ny.6. Välj din mall från listan över tillgängliga mallar.7. Ange de data du vill inkludera i arbetsboken.8. Spara arbetsboken med ett nytt namn.