Aspose.Total for JasperReports

JasperReports-tillägg för att leverera rapporter i Office-format

Exportera enkelt JasperReports till formaten Word, Excel, PDF, PowerPoint och bild samtidigt som du lägger till streckkoder till de exporterade dokumenten.

  Ladda ner gratis prövning
 
 

Aspose.Total for JasperReports är en funktionsrik svit av JasperReports-exportörer som tillåter utvecklare att exportera rapporter i Microsoft Word, Excel, PowerPoint och PDF-format. En av exportörerna i Aspose.Total för JasperReports-familjen ger också möjligheten att lägga till streckkoder till de exporterade filerna.

Aspose.Total for JasperReports inkluderar följande exportörer:

Aspose.Words for JasperReports

Aspose.Words for JasperReports

Aspose.Words for JasperReports är den enda lösningen på marknaden för att exportera rapporter från JasperReports och JasperServer till Microsoft Word-dokument (DOC), Office Open XML (OOXML, DOCX), Rich Text Format (RTF), OpenDocument Text (ODT), Webb sidformat (HTML) och oformaterad text (TXT).

Aspose.PDF for JasperReports

Aspose.PDF for JasperReports

Aspose.PDF för JasperReports är speciellt designad och utvecklad för att exportera rapporter från JasperReports och JasperServer till Portabelt dokumentformat (PDF) och dess ISO-standardiserade version; PDF/A. De flesta av rapportfunktionerna som diagram, tabeller och bilder konverteras till PDF med högsta precision.

Aspose.Cells for JasperReports

Aspose.Cells for JasperReports

Aspose.Cells för JasperReports låter en exportera rapporter från JasperReports och JasperServer till Microsoft Excel-kalkylbladsformat inklusive XLS, XLSX och SpreadsheetML. Den stöder även andra populära format som PDF, ODS, CSV och tabbavgränsad.

Aspose.Slides for JasperReports

Aspose.Slides for JasperReports

Aspose.Slides för JasperReports är designad för utvecklare som behöver exportera rapporter från JasperReports till Microsoft PowerPoint 97 – 2003 (PPT och PPS) och Microsoft PowerPoint 2007-2013 (PPTX och PPSX) presentationsformat från Java-applikationer.

Aspose.Imaging for JasperReports

Aspose.Imaging for JasperReports

Aspose.Imaging för JasperReports tillhandahåller en flexibel lösning för att exportera JasperReports till flera bildformat. Man kan enkelt generera flersidiga rapporter eller batchexport. I batchläge. varje rapportsida kommer att sparas som ett separat dokument.

Aspose.BarCode for JasperReports

Aspose.BarCode for JasperReports

Aspose.BarCode för JasperReports tillhandahåller en unik och robust lösning för att förbättra användbarheten av ditt företag. Det låter utvecklarna skapa och visa streckkodsetiketter av hög kvalitet på JasperReports.

Aspose.CAD for JasperReports

Aspose.CAD for JasperReports

Aspose.CAD för JasperReports tillhandahåller en unik och robust lösning för att exportera JasperReports till olika CAD- och andra vektorformat. Det kan enkelt generera flersidiga rapporter eller batchexport i batchläge. varje rapportsida kommer att sparas som ett separat dokument.

Avancerade funktioner i Aspose.Total för JasperReports

Exportera rapporter som Microsoft Word-dokument

Exportera rapporter som Microsoft Excel-kalkylblad

Skriv ut rapporter som Microsoft Excel-kalkylblad

Exportera rapporter som Microsoft PowerPoint-presentationer

Exportera rapporter som Portabelt dokumentformat

Skapa och skriv ut rapporter med streckkoder

Förbättra ditt applikationsarbetsflöde genom att lägga till streckkodsfunktioner

Bädda in streckkoder i dokument för att underlätta spårbarheten

Konvertera .jrxml-rapporter till PDF-dokument

Skriv ut rapporter som olika CAD, BIM eller vektorritningar

En mängd olika format som stöds

JasperReports har inte den inbyggda förmågan att exportera rapporter som Microsoft Office-format eller PDF, men genom att använda Aspose.Total för JasperReports får du tillgång till följande ytterligare exportformat:

 • Microsoft PowerPoint presentation & slideshow
 • Microsoft Word-dokument
 • Microsoft Excel kalkylblad
 • Portabelt dokumentformat
 • OpenDocument text & kalkylblad
 • HTML - webbsida
 • TXT - vanlig text
 • CSV - kommaseparerade värden
 • RTF - Rich Text Format
 • SVG - Skalbar vektorgrafik
 • DXF - Drawing eXchange Format

High Fidelity, identisk med rapportdesign

Aspose.Total för JasperReports exporterar alla rapportfunktioner med högsta precision. Oavsett det resulterande formatet ser resultatet identiskt ut med de ursprungliga rapporterna som exporteras av den inbyggda JasperReports-exportören.

Stödda streckkodssymboler

Aspose.BarCode för JasperReports stödjer ett stort antal streckkodssymboler. Den stöder numeriska, alfanumeriska och 2D-symboler. Aspose.BarCode for JasperReports kan enkelt integreras i befintliga och nya JasperReport (jrxml) rapportfiler med hjälp av den anpassade taggen, som tillhandahålls av Aspose.BarCode for JasperReports.

Lätt & Lättviktsinstallation

Aspose.Total för JasperReports är skrivet rent i Java och tillhandahålls som en JAR-fil som enkelt kan distribueras på de maskiner som kör JasperReports eller JasperServer. För att installera Aspose.Total for JasperReports, kopiera helt enkelt JAR-filen till rätt mapp. För att integrera produkten med JasperServer är det enda extra steget att göra en liten ändring i JasperServers konfigurationsfil, och du är redo att arbeta med Aspose-exportörer.