Filformatskonvertering via Java

Konvertera Microsoft® Office-dokument, PDF, bilder, HTML och flera andra filer utan att använda någon annan programvara.

 

Java Total Library påskyndar utvecklingen av dokumenthanteringslösningar från grunden eller förbättrar befintliga applikationer för att hantera dokumenthantering med lätthet. API skapar, redigerar och konverterar inte bara Microsoft Office-dokument utan hanterar även PDF, HTML, bilder TIFF, JPG, PNG, BMP och SVG, e-postfiler, videoformat, 3D, CAD och mycket mer. Det är en samling av API:er för dokumenthantering och manipulation av lösningar utan några mjukvaruberoenden inom några Java J2SE, J2EE, J2ME-applikationer. Programmerare kan enkelt skapa, uppdatera, rendera, skriva ut och konvertera mellan de mest populära formaten inom alla Java-baserade applikationer.

Konvertering från Word till Excel

Total API stöder inte bara interkonvertering av Microsoft Word-format utan även konvertering av Word till Excel, PDF, HTML, Bilder, EPUB, Markdown och XPS. Konverteringsprocessen är enkel. Låt oss överväga fallet med Word till Excel-konvertering. Ladda Microsoft Word-fil med klassen Document och konvertera WORD till HTML med hjälp av Spara-metoden . Öppna sedan det konverterade HTML-dokumentet genom att använda klassen Workbook och spara dokumentet i XLSX-format med Spara metod. Utvecklare kan också konvertera Word till PDF .

Java Konvertering från Word till Excel
 

Konvertera PDF till bilder

API stöder konvertering av PDF till bilder som JPEG2000, EMZ, WMZ, TGA, PSD, DXF, WMF, SVGZ, APNG, DICOM, Powerpoint, Excel och andra format. För konvertering av PDF till bild, låt oss betrakta JPG-bilden som målfil. Processen är att ladda en PDF-fil med hjälp av Document class och initiera JpegDevice class objekt och rendera PDF till JPEG via [Process](https ://apireference.aspose.com/pdf/java/aspose.pdf.devices.pagedevice/process/methods/1) metod Ladda JPEG-fil genom att använda klassen Image och anropa till sist metoden Spara.

Java PDF to Image Conversion
 

Konvertera PowerPoint till Excel-filer

För att konvertera Microsoft PowerPoint-filer till olika filer inklusive Excel Word, MHTML, Relevanta under-API:er som ingår i huvud Aspose.Total för Java API. Processen att konvertera PowerPoint-filer till Excel-dokument, ladda PowerPoint-filen med klassen Presentation och konvertera PowerPoint till HTML med med metoden save . Ladda sedan det konverterade HTML-dokumentet genom att använda klassen Workbook och spara dokumentet i EXCEL-format med save metod. Koden för PowerPoint till Word-konvertering anges också.

Java PowerPoint till Excel-konvertering
Java PowerPoint till Word-konvertering