Konvertera DOC till XLTX via Java eller onlineapp

On Premise Java API för att konvertera DOC till XLTX utan att använda Microsoft® Word eller Microsoft® Excel

 

Att konvertera DOC till XLTX via Aspose.Total for Java är en enkel process i två steg. Genom att använda funktionsrika, dokumentmanipulerings- och konverterings-API Aspose.Words for Java , kan du exportera DOC till HTML. Efter det, genom att använda Aspose.Cells for Java , kan du konvertera HTML till XLTX.

Java API för att konvertera DOC till XLTX

  1. Öppna DOC-filen med klassen Document
  2. Konvertera DOC till HTML genom att använda Save metod
  3. Ladda HTML-dokument genom att använda klassen Arbetsbok
  4. Spara dokumentet i XLTX-format med Spara metod

Konverteringskrav

Du kan enkelt använda Aspose.Total för Java direkt från ett Maven baserat projekt och inkludera Aspose.Words for Java och Aspose.Cells for Java i din pom.xml.

Alternativt kan du få en ZIP-fil från downloads .

Gratis onlinekonverterare för DOC till XLTX

Konverteringskrav

Innan du konverterar DOC till XLTX kan du ta bort oanvänd information från DOC Document via Aspose.Words for Java . Ibland kan du behöva ta bort oanvänd eller dubblerad information för att minska storleken på utdatadokumentet och bearbetningstiden. Klassen CleanupOptions låter dig ange alternativ för dokumentrensning. För att ta bort dubbletter av stilar eller bara oanvända stilar eller listor från dokumentet kan du använda metoden Cleanup . Du kan använda UnusedStyles och UnusedBuiltinStyles egenskaper för att upptäcka och ta bort stilar som är markerade som “oanvända”.

https://reference.aspose.com/cells/java/com.aspose.cells/workbook#save(java.io.OutputStream.%20com.aspose.cells.SaveOptions))

Ta bort oanvänd information från ett DOC-dokument via Java

Efter att ha konverterat DOC till XLTX, gör Aspose.Cells for Java det möjligt för dig att spara ditt dokument för att streama. Om du behöver spara filer i en Stream ska du skapa ett FileOutputStream-objekt och sedan save filen till det Stream-objektet genom att anropa sparametoden för Workbook objekt.

Utforska DOC konverteringsalternativ med Java

Konvertera DOCs till CSV (Comma Seperated Values)
Konvertera DOCs till DIF (Data Interchange Format)
Konvertera DOCs till EXCEL (Spreadsheet File Formats)
Konvertera DOCs till FODS (OpenDocument Flat XML Spreadsheet)
Konvertera DOCs till ODS (OpenDocument Spreadsheet)
Konvertera DOCs till SXC (StarOffice Calc Spreadsheet)
Konvertera DOCs till TSV (Tab Seperated Values)
Konvertera DOCs till XLAM (Excel Macro-Enabled Add-In)
Konvertera DOCs till XLS (Microsoft Excel Spreadsheet (Legacy))
Konvertera DOCs till XLSB (Excel Binary Workbook)
Konvertera DOCs till XLSM (Macro-enabled Spreadsheet)
Konvertera DOCs till XLSX (Open XML Workbook)
Konvertera DOCs till XLT (Excel 97 - 2003 Template)
Konvertera DOCs till XLTM (Excel Macro-Enabled Template)
Konvertera DOCs till JSON (JavaScript Object Notation File)
Konvertera DOCs till ODP (OpenDocument Presentation Format)
Konvertera DOCs till POT (Microsoft PowerPoint Template Files)
Konvertera DOCs till POTM (Microsoft PowerPoint Template File)
Konvertera DOCs till POTX (Microsoft PowerPoint Template Presentation)
Konvertera DOCs till PPTX (Open XML presentation Format)
Konvertera DOCs till PPS (PowerPoint Slide Show)
Konvertera DOCs till PPSM (Macro-enabled Slide Show)
Konvertera DOCs till PPSX (PowerPoint Slide Show)
Konvertera DOCs till PPT (Microsoft PowerPoint 97-2003)
Konvertera DOCs till PPTM (Macro-enabled Presentation File)
Konvertera DOCs till PPTX (Open XML presentation Format)

Vad är DOC filformatet

Microsoft Word Binary File Format (DOC) är ett proprietärt dokumentfilformat som används av Microsoft Office Word. Det är ett binärt filformat som representerar ett dokument i en struktur som är oberoende av någon speciell datorarkitektur eller operativsystem. DOC-formatet är en containerfil som lagrar data i ett binärt format. En DOC-fil kan innehålla en mängd olika datatyper, inklusive formaterad text, bilder, diagram och andra data. Det binära formatet för en DOC-fil är inte avsett att vara läsbart för människor. Det finns dock ett antal program som kan läsa och skriva DOC-filer, inklusive Microsoft Word och LibreOffice. DOC-formatet introducerades först i Word för Windows 2.0 1987. Det har sedan dess reviderats flera gånger, där den senaste versionen är Office Open XML-formatet som introducerades i Office 2007. En av de viktigaste fördelarna med DOC-formatet är dess kompatibilitet med Microsoft Word, som är ett av de mest använda ordbehandlingsprogrammen i världen. Detta tillåter användare att skapa och redigera dokument i Microsoft Word och sedan dela dem med andra som också använder programmet. Dessutom kan många andra ordbehandlingsprogram också läsa och skriva DOC-formatet, vilket gör det till ett mångsidigt format för dokumentdelning.

Vad är XLTX filformatet

En XLTX-fil är en Excel-mallfil. Excel-mallar är fördesignade kalkylblad som du kan använda för att skapa nya arbetsböcker med samma formatering och inställningar. Mallar kan innehålla diagram, formler och andra funktioner som inte ingår i en vanlig Excel-arbetsbok. När du öppnar en XLTX-fil kommer Excel att skapa en ny arbetsbok baserat på mallen. Du kan använda mallar för att skapa nya arbetsböcker med samma formatering och inställningar som en befintlig arbetsbok. Om du till exempel har en arbetsbok som innehåller ett anpassat diagram kan du spara det som en mall och sedan använda mallen för att skapa nya arbetsböcker som också innehåller det anpassade diagrammet. Mallar kan skapas från början eller så kan du ladda ner dem från internet. Microsoft Office tillhandahåller ett antal mallar som du kan använda gratis. När du sparar en arbetsbok som en mall, sparas filen med filtillägget XLTX.