Konvertera DOCX till JSON-format via Java

On Premise Java API för att konvertera DOCX till JSON utan att använda Microsoft® Word eller Microsoft® Excel

 

Att konvertera DOCX till JSON-format via Aspose.Total for Java är en enkel process i två steg. Genom att använda funktionsrika, dokumentmanipulerings- och konverterings-API Aspose.Words for Java , kan du exportera DOCX till HTML. Efter det, genom att använda Aspose.Cells for Java , kan du konvertera HTML till JSON.

Konvertera DOCX till JSON-format via Java

  1. Öppna DOCX-filen med klassen Document
  2. Konvertera DOCX till HTML genom att använda Save metod
  3. Ladda HTML-dokument genom att använda klassen Arbetsbok
  4. Spara dokumentet i JSON-format med Spara metod

Konverteringskrav

Du kan enkelt använda Aspose.Total för Java direkt från ett Maven baserat projekt och inkludera bibliotek i din pom.xml.

Alternativt kan du få en ZIP-fil från downloads .

Konverteringskrav

Med hjälp av API:t kan du också öppna det lösenordsskyddade dokumentet. Om ditt inmatade DOCX-dokument är lösenordsskyddat kan du inte konvertera det till JSON-format utan att använda lösenordet. API:et låter dig öppna det krypterade dokumentet genom att skicka in rätt lösenord i ett LoadOptions-objekt. Följande kodexempel visar hur du försöker öppna ett krypterat dokument med ett lösenord:

Konvertera skyddad DOCX till JSON-format via Java

Medan du konverterar DOCX till JSON kan du också ställa in intervallet för ditt utdata-JSON-format. För att ställa in intervallet kan du öppna den konverterade HTML-koden med Workbook-klassen, skapa ett dataområde som ska exporteras med metoden Cells.createRange, anropa metoden JsonUtility.exportRangeToJson med referenser till Range & ExportRangeToJsonOptions och skriva sträng JSON-data till fil via BufferedWriter.write-metoden.

Utforska DOCX konverteringsalternativ med Java

Konvertera DOCXs till CSV (Comma Seperated Values)
Konvertera DOCXs till DIF (Data Interchange Format)
Konvertera DOCXs till EXCEL (Spreadsheet File Formats)
Konvertera DOCXs till FODS (OpenDocument Flat XML Spreadsheet)
Konvertera DOCXs till ODS (OpenDocument Spreadsheet)
Konvertera DOCXs till SXC (StarOffice Calc Spreadsheet)
Konvertera DOCXs till TSV (Tab Seperated Values)
Konvertera DOCXs till XLAM (Excel Macro-Enabled Add-In)
Konvertera DOCXs till XLS (Microsoft Excel Spreadsheet (Legacy))
Konvertera DOCXs till XLSB (Excel Binary Workbook)
Konvertera DOCXs till XLSM (Macro-enabled Spreadsheet)
Konvertera DOCXs till XLSX (Open XML Workbook)
Konvertera DOCXs till XLT (Excel 97 - 2003 Template)
Konvertera DOCXs till XLTM (Excel Macro-Enabled Template)
Konvertera DOCXs till ODP (OpenDocument Presentation Format)
Konvertera DOCXs till POT (Microsoft PowerPoint Template Files)
Konvertera DOCXs till POTM (Microsoft PowerPoint Template File)
Konvertera DOCXs till POTX (Microsoft PowerPoint Template Presentation)
Konvertera DOCXs till PPTX (Open XML presentation Format)
Konvertera DOCXs till PPS (PowerPoint Slide Show)
Konvertera DOCXs till PPSM (Macro-enabled Slide Show)
Konvertera DOCXs till PPSX (PowerPoint Slide Show)
Konvertera DOCXs till PPT (Microsoft PowerPoint 97-2003)
Konvertera DOCXs till PPTM (Macro-enabled Presentation File)
Konvertera DOCXs till PPTX (Open XML presentation Format)