Java API för att rendera EMAIL till DOT

Exportera EMAIL till DOT genom att använda det lokala Java API utan att använda några tredje parts beroenden

 

E-postkonvertering är en kraftfull funktion som Java-utvecklare kan integrera i alla Java J2SE, J2EE, J2ME-applikationer via Aspose.Total for Java . Genom att använda två API:er i paketet kan du konvertera e-post EMAIL till DOT utan några tredje parts beroenden. För det första kan du använda Email Manipulation API Aspose.Email for Java för att konvertera EMAIL-filformat till HTML. För det andra kan du rendera HTML till DOT genom att använda Document Processing API Aspose.Words for Java .

Hur man konverterar EMAIL till DOT

  1. Öppna EMAIL-filen med klassen MailMessage
  2. Konvertera EMAIL till HTML genom att använda save metod
  3. Ladda HTML genom att använda klassen Document
  4. Spara dokumentet i DOT-format med save och ställ in DOT som SaveFormat

Konverteringskrav

Du måste använda Aspose.Total för Java direkt från ett Maven baserat projekt och inkludera bibliotek i din pom.xml.

Alternativt kan du få en ZIP-fil från downloads .

// load the EMAIL file to be converted
MailMessage message = MailMessage.load("sourceFile.msg"); 
// save EMAIL as a HTML 
message.save("HtmlOutput.html", SaveOptions.getDefaultHtml());
// load HTML with an instance of Document
Document document = new Document("HtmlOutput.html");
// call save method while passing SaveFormat.DOT
document.save("output.dot", SaveFormat.DOT);   

Utforska EMAIL konverteringsalternativ med Java

Konvertera MSGs till BMP (Bitmap Image File)
Konvertera MSGs till DOC (Microsoft Word Binary Format)
Konvertera MSGs till DOCM (Microsoft Word 2007 Marco File)
Konvertera MSGs till DOCX (Office 2007+ Word Document)
Konvertera MSGs till DOT (Microsoft Word Template Files)
Konvertera MSGs till DOTM (Microsoft Word 2007+ Template File)
Konvertera MSGs till DOTX (Microsoft Word Template File)
Konvertera MSGs till EMF (Enhanced Metafile Format)
Konvertera MSGs till EPUB (Open eBook File)
Konvertera MSGs till FLATOPC (Microsoft Word 2003 WordprocessingML)
Konvertera MSGs till GIF (Graphical Interchange Format)
Konvertera MSGs till PNG (Portable Network Graphic)
Konvertera MSGs till JPEG (Joint Photographic Expert Group)
Konvertera MSGs till MD (Markdown Language)
Konvertera MSGs till ODT (OpenDocument Text File Format)
Konvertera MSGs till OTT (OpenDocument Standard Format)
Konvertera MSGs till PCL (Printer Command Language Document)
Konvertera MSGs till PDF (Portable Document Format)
Konvertera MSGs till PNG (Portable Network Graphic)
Konvertera MSGs till PS (PostScript File)
Konvertera MSGs till RTF (Rich Text Format)
Konvertera MSGs till SVG (Scalar Vector Graphics)
Konvertera MSGs till TIFF (Tagged Image File Format)
Konvertera MSGs till DOCX (Office 2007+ Word Document)
Konvertera MSGs till WORDML (Microsoft Word 2003 WordprocessingML)
Konvertera MSGs till XPS (XML Paper Specifications)

Vad är EMAIL filformatet

En e-postfil har ett specifikt format som känns igen av e-postprogram. Formatet innehåller en rubrik och en brödtext, som är åtskilda av en tom rad. Rubriken innehåller avsändarens e-postadress, mottagarens e-postadress, ämnet för e-postmeddelandet och datum och tid då e-postmeddelandet skickades. E-postmeddelandet innehåller själva meddelandet. E-postfiler kan vara antingen i vanlig text eller HTML-format. HTML-e-postmeddelanden är vanligare nuförtiden, eftersom de kan innehålla bilder och annan formatering.

Vad är DOT filformatet

DOT är ett filformat som används av Microsoft Word och andra ordbehandlingsprogram för att lagra dokument. DOT-filer liknar DOC-filer, men de sparas i ett annat format som inte är kompatibelt med DOC-filer. DOT-filer sparas i ett textbaserat format som kan öppnas och redigeras i vilken textredigerare som helst. DOT-filer kan konverteras till DOC-filer med en rad olika metoder, men den vanligaste metoden är att använda ett ordbehandlingsprogram som kan läsa DOT-filer.