Konvertera HTML till SVGZ via Java

Exportera HTML-fil till SVGZ inom valfri Java J2SE, J2EE, J2ME-applikation utan att använda Adobe® Acrobat Reader

 

Du kan konvertera html-fil till SVGZ-bild i Java i två enkla steg. För det första, genom att använda Aspose.PDF för Java , kan du exportera HTML till JPEG. Efter det, genom att använda Aspose.Imaging for Java Image Processing API, kan du rendera JPEG till SVGZ. Båda API:erna ingår i paketet Aspose.Total for Java .

Exportera HTML till SVGZ via Java

  1. Öppna HTML-filen med klassen Document
  2. Initiera klassobjektet och rendera HTML till JPEG genom att använda Process metod
  3. Ladda JPEG-fil genom att använda klassen Image
  4. Spara dokumentet i SVGZ-format med save metod

Konverteringskrav

Du kan enkelt använda Aspose.Total för Java direkt från ett Maven baserat projekt och inkludera bibliotek i din pom.xml.

Alternativt kan du få en ZIP-fil från downloads .

Konvertera HTML till SVGZ i en enda fil via Java

API:et låter dig också exportera HTML-fil till SVGZ till en enda fil. För att konvertera alla sidor kan du först rendera ditt HTML-dokument till en TIFF-fil och efter det kan du exportera TIFF-filen till SVGZ. Du kan öppna indatafilen med klassen Document och skapa enhetsobjekt Upplösning, TiffSettings och TIFF. Du kan få en enda TIFF-bild med process metod av klassen TiffDevice . Slutligen kan du ladda TIFF-filen med klassen Image och spara den i SVGZ-format med save .

Konvertera HTML till SVGZ med vattenstämpel via Java

Med hjälp av API:t kan du också exportera HTML-fil till SVGZ med vattenstämpel i ditt SVGZ-dokument. För att lägga till en vattenstämpel kan du först konvertera HTML till JPEG och lägga till en vattenstämpel i den. För att lägga till vattenstämpel, ladda en bildfil med klassen Image , skapa ett objekt av Graphics klass och initiera den med bildobjekt, skapa en ny Matrix och ställ in översättning och transformation till önskad vinkel och lägg till vattenstämpel med Graphics.drawString metod. När du har lagt till vattenstämpeln i din bild kan du spara JPEG som SVGZ-format.

Konvertera och rotera HTML till SVGZ-fil via Java

Med hjälp av API:t kan du också rotera den utgående SVGZ-bilden enligt dina behov. Metoden Image.rotateFlip kan användas för att rotera bilden 90/180/270 grader och vända bilden horisontellt eller vertikalt. Biblioteket tillhandahåller enkla metoder för att utföra komplexa operationer samtidigt som det kapslar in alla fula detaljer. Du kan ange vilken typ av rotation och vändning som ska tillämpas på bilden. För att rotera och vända bilden kan du ladda den konverterade JPEG-bilden med klassen Image och anropa bilden. rotateFlip-metoden samtidigt som du anger lämplig RotateFlipType .

Utforska HTML konverteringsalternativ med Java

Konvertera HTMLs till APNG (Animated Portable Network Graphics)
Konvertera HTMLs till DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine)
Konvertera HTMLs till DXF (Autodesk Drawing Exchange Format)
Konvertera HTMLs till EMZ (Windows Compressed Enhanced Metafile)
Konvertera HTMLs till PSD (Photoshop Document)
Konvertera HTMLs till TGA (Truevision Graphics Adapter)
Konvertera HTMLs till WMF (Windows Metafile)
Konvertera HTMLs till WMZ (Compressed Windows Metafile)