Konvertera JSON-format till TGA via Java

Java API för att analysera JSON-format till TGA i alla Java J2SE, J2EE, J2ME-applikationer

 

Med hjälp av Aspose.Total for Java kan du konvertera JSON-format till TGA i valfri Java-applikation i två enkla steg. För det första, genom att använda Aspose.Cells for Java , kan du tolka JSON till JPEG. Efter det, genom att använda Aspose.Imaging for Java , kan du konvertera JPEG till TGA.

Konvertera JSON-format till TGA via Java

  1. Skapa ett nytt Workbook objekt och öppna JSON-filen
  2. Spara JSON som JPEG med save metod
  3. Ladda JPEG-dokument genom att använda klassen Image
  4. Spara dokumentet i TGA-format med save metod

Konverteringskrav

Du kan enkelt använda Aspose.Total för Java direkt från ett Maven baserat projekt och inkludera bibliotek i din pom.xml.

Alternativt kan du få en ZIP-fil från downloads .

Konverteringskrav

Dessutom låter API:et dig tolka JSON till TGA med specificerade layoutalternativ. För att specificera layoutalternativen kan du använda klassen JsonLayoutOptions . Det låter dig bearbeta en array som en tabell, ignorera nollvärden, ignorera arraytitel, ignorera objekttitel, konvertera sträng till nummer eller datum, ställa in datum och nummerformat och ställa in titelstil. Alla dessa alternativ låter dig presentera din data enligt dina behov. Följande kodavsnitt visar hur du ställer in layoutalternativen.

Ställ in layout och konvertera JSON-format till TGA via Java

Med hjälp av API:t kan du också konvertera JSON till TGA med vattenstämpel i ditt TGA-dokument. För att lägga till en vattenstämpel kan du först konvertera JSON till JPEG och lägga till en vattenstämpel i den. För att lägga till vattenstämpel, ladda en bildfil med klassen Image , skapa ett objekt av Graphics klass och initiera den med bildobjekt, skapa en ny Matrix och ställ in översättning och transformation till önskad vinkel och lägg till vattenstämpel med Graphics.drawString metod. När du har lagt till vattenstämpeln i din bild kan du spara JPEG som TGA-format.

Utforska JSON konverteringsalternativ med Java

Konvertera JSONs till APNG (Animated Portable Network Graphics)
Konvertera JSONs till CHM (Compiled HTML Help File)
Konvertera JSONs till DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine)
Konvertera JSONs till DOC (Microsoft Word Binary Format)
Konvertera JSONs till DOCM (Microsoft Word 2007 Marco File)
Konvertera JSONs till DOT (Microsoft Word Template Files)
Konvertera JSONs till DOTX (Microsoft Word Template File)
Konvertera JSONs till DXF (Autodesk Drawing Exchange Format)
Konvertera JSONs till EMZ (Windows Compressed Enhanced Metafile)
Konvertera JSONs till EPUB (Open eBook File)
Konvertera JSONs till FLATOPC (Microsoft Word 2003 WordprocessingML)
Konvertera JSONs till MOBI (Open Ebook Format)
Konvertera JSONs till ODP (OpenDocument Presentation Format)
Konvertera JSONs till ODT (OpenDocument Text File Format)
Konvertera JSONs till OTP (OpenDocument Standard Format)
Konvertera JSONs till OTT (OpenDocument Standard Format)
Konvertera JSONs till PCL (Printer Command Language Document)
Konvertera JSONs till POT (Microsoft PowerPoint Template Files)
Konvertera JSONs till POTM (Microsoft PowerPoint Template File)
Konvertera JSONs till POTX (Microsoft PowerPoint Template Presentation)
Konvertera JSONs till PPS (PowerPoint Slide Show)
Konvertera JSONs till PPSM (Macro-enabled Slide Show)
Konvertera JSONs till PPSX (PowerPoint Slide Show)
Konvertera JSONs till PPT (Microsoft PowerPoint 97-2003)
Konvertera JSONs till PPTM (Macro-enabled Presentation File)
Konvertera JSONs till PS (PostScript File)
Konvertera JSONs till PSD (Photoshop Document)
Konvertera JSONs till RTF (Rich Text Format)
Konvertera JSONs till SVGZ (Compressed Scalable Vector Graphics)
Konvertera JSONs till WMF (Windows Metafile)
Konvertera JSONs till WMZ (Compressed Windows Metafile)
Konvertera JSONs till WORD (WordProcessing File Formats)
Konvertera JSONs till WORDML (Microsoft Word 2003 WordprocessingML)

Vad är JSON filformatet

JSON (JavaScript Object Notation) är ett öppet standardfilformat för att dela data som använder läsbar text för att lagra och överföra data. JSON-filer lagras med tillägget .json. JSON kräver mindre formatering och är ett bra alternativ för XML. JSON härrör från JavaScript men är ett språkoberoende dataformat. Generering och analys av JSON stöds av många moderna programmeringsspråk. application/json är mediatypen som används för JSON. Grundstrukturen för en JSON-fil är en samling nyckel-värdepar, där värdena är av olika typer som siffror, strängar och booleaner. Arrayer och kapslade objekt kan också representeras i en JSON-fil. JSON används ofta i webbutveckling för att utbyta data mellan klienten och servern. Det används ofta i AJAX-applikationer, där klienten begär data från servern utan att uppdatera hela sidan. JSON används också som ett enkelt databasformat för att lagra och hämta data, samt för att serialisera datastrukturer till ett strängformat som kan lagras eller överföras över ett nätverk.

Vad är TGA filformatet

Truevision Graphics Adapter (TGA) är ett rastergrafikfilformat skapat av Truevision Inc. Det var det ursprungliga formatet för TARGA- och VISTA-kort, som var de första grafikkorten för IBM PC-kompatibla datorer som erbjuder äkta färg (24-bitars) skärm. Formatet stöder upp till 32 bitar per pixel, samt komprimering, alfakanaler och gammakorrigering. TGA-filformatet är relativt enkelt och består av några obligatoriska fält följt av en bilddatasektion med variabel längd. Rubriken måste innehålla följande fält:- Ett 8-bitars fält som anger antalet bild-ID-byte- Ett 16-bitars fält som anger antalet färgkartaposter (om några)- Ett 8-bitars fält som anger antalet bildpixlar per byte- Ett 16-bitars fält som anger X-koordinaten för bildens ursprung- Ett 16-bitars fält som anger Y-koordinaten för bildens ursprung- Ett 16-bitars fält som anger bildens bredd i pixlar- A 16- bitfält som anger bildens höjd i pixlar- Ett 8-bitars fält som anger antalet bitar per pixel- Ett 8-bitars fält som anger bilddeskriptorbyte. Bilddatasektionen innehåller de faktiska bildpixlarna, lagrade som en sekvens av byte. Varje pixel representeras av ett visst antal bitar, som anges i rubriken. Antalet bitar per pixel måste vara en multipel av 8. Bildbeskrivningsbyten innehåller information om bildens orientering och alfakanal. De två högordningsbitarna anger alfakanaldjupet, medan de återstående sex bitarna anger bildens orientering:- 00 = Bilden lagras i ordning från vänster till höger, uppifrån och ner- 01 = Bilden är lagrad i höger-till-vänster, uppifrån-till-botten-ordning- 10 = Bilden lagras i vänster-till-höger, nedre till topp-ordning- 11 = Bilden lagras i höger-till-vänster, nedre- to-top orderOm bilden har en alfakanal kommer den att lagras i en separat sektion efter bilddata. Alfakanaldata lagras som en sekvens av byte, där varje byte representerar opaciteten för en pixel.