Konvertera JSON-format till WORD via Java

På premiss Java API för att tolka JSON till WORD utan att använda Microsoft® Word

 

Genom att använda Aspose.Total for Java kan du konvertera JSON till WORD i dina Java-applikationer i tvåstegsprocess. För det första, genom att använda Aspose.Cells for Java kan du tolka JSON till PDF. I det andra steget kan du konvertera PDF till WORD genom att använda Word Processing API Aspose.Words for Java .

Konvertera JSON-format till WORD via Java

  1. Skapa ett nytt Workbook objekt och läs giltig JSON-data från filen
  2. Importera JSON-fil till kalkylblad med klassen JsonUtility och Save den som PDF
  3. Ladda PDF-dokument genom att använda klassen Document
  4. Spara dokumentet i WORD-format med Spara metod

Konverteringskrav

Du kan enkelt använda Aspose.Total för Java direkt från ett Maven baserat projekt och inkludera bibliotek i din pom.xml.

Alternativt kan du få en ZIP-fil från downloads .

Konverteringskrav

Dessutom tillåter API:et dig att ställa in layoutalternativ för din JSON medan du analyserar JSON till WORD med JsonLayoutOptions . Det låter dig bearbeta Array som en tabell, ignorera nollvärden, ignorera arraytitel, ignorera objekttitel, konvertera sträng till nummer eller datum, ställa in datum och nummerformat och ställa in titelstil. Alla dessa alternativ låter dig presentera din data enligt dina behov. Följande kodavsnitt visar hur du ställer in layoutalternativen.

Ställ in layout och konvertera JSON-format till WORD via Java

Med hjälp av API:t kan du också analysera JSON till WORD med vattenstämpel. För att lägga till en vattenstämpel till ditt WORD-dokument kan du först konvertera JSON-filen till PDF och lägga till en vattenstämpel till den. För att lägga till en vattenstämpel, ladda den nyskapade PDF-filen med klassen Document , skapa en instans av TextWatermarkOptions och ställ in dess egenskaper, anrop Watermark.setText-metoden och skicka vattenstämpeltext och objekt av TextWatermarkOptions. Efter att ha lagt till vattenstämpeln kan du spara dokumentet i WORD.