Konvertera MOBI till CSV via Java eller onlineapp

On Premise Java API för att konvertera MOBI till CSV utan att använda Microsoft® Word eller Microsoft® Excel

 

Att konvertera MOBI till CSV via Aspose.Total for Java är en enkel process i två steg. Genom att använda funktionsrika, dokumentmanipulerings- och konverterings-API Aspose.Words for Java , kan du exportera MOBI till HTML. Efter det, genom att använda Aspose.Cells for Java , kan du konvertera HTML till CSV.

Java API för att konvertera MOBI till CSV

  1. Öppna MOBI-filen med klassen Document
  2. Konvertera MOBI till HTML genom att använda Save metod
  3. Ladda HTML-dokument genom att använda klassen Arbetsbok
  4. Spara dokumentet i CSV-format med Spara metod

Konverteringskrav

Du kan enkelt använda Aspose.Total för Java direkt från ett Maven baserat projekt och inkludera Aspose.Words for Java och Aspose.Cells for Java i din pom.xml.

Alternativt kan du få en ZIP-fil från downloads .

Gratis onlinekonverterare för MOBI till CSV

Konverteringskrav

Innan du konverterar MOBI till CSV kan du ta bort oanvänd information från MOBI Document via Aspose.Words for Java . Ibland kan du behöva ta bort oanvänd eller dubblerad information för att minska storleken på utdatadokumentet och bearbetningstiden. Klassen CleanupOptions låter dig ange alternativ för dokumentrensning. För att ta bort dubbletter av stilar eller bara oanvända stilar eller listor från dokumentet kan du använda metoden Cleanup . Du kan använda UnusedStyles och UnusedBuiltinStyles egenskaper för att upptäcka och ta bort stilar som är markerade som “oanvända”.

https://reference.aspose.com/cells/java/com.aspose.cells/workbook#save(java.io.OutputStream.%20com.aspose.cells.SaveOptions))

Ta bort oanvänd information från ett MOBI-dokument via Java

Efter att ha konverterat MOBI till CSV, gör Aspose.Cells for Java det möjligt för dig att spara ditt dokument för att streama. Om du behöver spara filer i en Stream ska du skapa ett FileOutputStream-objekt och sedan save filen till det Stream-objektet genom att anropa sparametoden för Workbook objekt.

Utforska MOBI konverteringsalternativ med Java

Konvertera MOBIs till DIF (Data Interchange Format)
Konvertera MOBIs till EXCEL (Spreadsheet File Formats)
Konvertera MOBIs till FODS (OpenDocument Flat XML Spreadsheet)
Konvertera MOBIs till ODS (OpenDocument Spreadsheet)
Konvertera MOBIs till SXC (StarOffice Calc Spreadsheet)
Konvertera MOBIs till TSV (Tab Seperated Values)
Konvertera MOBIs till XLAM (Excel Macro-Enabled Add-In)
Konvertera MOBIs till XLS (Microsoft Excel Spreadsheet (Legacy))
Konvertera MOBIs till XLSB (Excel Binary Workbook)
Konvertera MOBIs till XLSM (Macro-enabled Spreadsheet)
Konvertera MOBIs till XLSX (Open XML Workbook)
Konvertera MOBIs till XLT (Excel 97 - 2003 Template)
Konvertera MOBIs till XLTM (Excel Macro-Enabled Template)