Konvertera MOBI till FODS via Java eller onlineapp

On Premise Java API för att konvertera MOBI till FODS utan att använda Microsoft® Word eller Microsoft® Excel

 

Att konvertera MOBI till FODS via Aspose.Total for Java är en enkel process i två steg. Genom att använda funktionsrika, dokumentmanipulerings- och konverterings-API Aspose.Words for Java , kan du exportera MOBI till HTML. Efter det, genom att använda Aspose.Cells for Java , kan du konvertera HTML till FODS.

Java API för att konvertera MOBI till FODS

  1. Öppna MOBI-filen med klassen Document
  2. Konvertera MOBI till HTML genom att använda Save metod
  3. Ladda HTML-dokument genom att använda klassen Arbetsbok
  4. Spara dokumentet i FODS-format med Spara metod

Konverteringskrav

Du kan enkelt använda Aspose.Total för Java direkt från ett Maven baserat projekt och inkludera Aspose.Words for Java och Aspose.Cells for Java i din pom.xml.

Alternativt kan du få en ZIP-fil från downloads .

Gratis onlinekonverterare för MOBI till FODS

Konverteringskrav

Innan du konverterar MOBI till FODS kan du ta bort oanvänd information från MOBI Document via Aspose.Words for Java . Ibland kan du behöva ta bort oanvänd eller dubblerad information för att minska storleken på utdatadokumentet och bearbetningstiden. Klassen CleanupOptions låter dig ange alternativ för dokumentrensning. För att ta bort dubbletter av stilar eller bara oanvända stilar eller listor från dokumentet kan du använda metoden Cleanup . Du kan använda UnusedStyles och UnusedBuiltinStyles egenskaper för att upptäcka och ta bort stilar som är markerade som “oanvända”.

https://reference.aspose.com/cells/java/com.aspose.cells/workbook#save(java.io.OutputStream.%20com.aspose.cells.SaveOptions))

Ta bort oanvänd information från ett MOBI-dokument via Java

Efter att ha konverterat MOBI till FODS, gör Aspose.Cells for Java det möjligt för dig att spara ditt dokument för att streama. Om du behöver spara filer i en Stream ska du skapa ett FileOutputStream-objekt och sedan save filen till det Stream-objektet genom att anropa sparametoden för Workbook objekt.

Utforska MOBI konverteringsalternativ med Java

Konvertera MOBIs till CSV (Comma Seperated Values)
Konvertera MOBIs till DIF (Data Interchange Format)
Konvertera MOBIs till EXCEL (Spreadsheet File Formats)
Konvertera MOBIs till ODS (OpenDocument Spreadsheet)
Konvertera MOBIs till SXC (StarOffice Calc Spreadsheet)
Konvertera MOBIs till TSV (Tab Seperated Values)
Konvertera MOBIs till XLAM (Excel Macro-Enabled Add-In)
Konvertera MOBIs till XLS (Microsoft Excel Spreadsheet (Legacy))
Konvertera MOBIs till XLSB (Excel Binary Workbook)
Konvertera MOBIs till XLSM (Macro-enabled Spreadsheet)
Konvertera MOBIs till XLSX (Open XML Workbook)
Konvertera MOBIs till XLT (Excel 97 - 2003 Template)
Konvertera MOBIs till XLTM (Excel Macro-Enabled Template)

Vad är MOBI filformatet

MOBI-formatet är ett filformat för e-böcker. Den är baserad på Open eBook-standarden och används av flera eBook-läsare, inklusive Amazon Kindle. MOBI-formatet är designat för enkel konvertering till andra e-boksformat, till exempel ePub-formatet. MOBI-formatet stöder ett brett utbud av funktioner, inklusive: - DRM-skydd - Ljud och video - Innehållsförteckningar - Index - Fotnoter - Länkar - Inbäddade bilder MOBI-formatet är en öppen standard, vilket betyder att det inte ägs av något företag . Detta gör det enkelt för vem som helst att skapa programvara som kan läsa eller skriva MOBI-filer.

Vad är FODS filformatet

OpenDocument Flat XML Spreadsheet (FODS) är ett filformat för lagring av kalkylarksdokument. Den är baserad på OpenDocument-standarden och använder XML för sin filstruktur. FODS-filer skapas vanligtvis av kalkylbladsprogram som Apache OpenOffice Calc och LibreOffice Calc. FODS-filer är sammansatta av ett antal XML-element, inklusive ett -element som innehåller kalkylbladsdata. Kalkylbladsdata lagras i en serie -element, där varje tabell representerar ett kalkylblad i kalkylarket. Inom varje tabell lagras data i en serie - och -element. Elementen och kan innehålla ett antal underordnade element som anger cellinnehållet. Dessa underordnade element inkluderar , och element. Elementet används för att lagra textdata i en cell. Elementet används för att lagra numerisk data i en cell. Elementet används för att lagra en cellformel. FODS-filer stöder också ett antal funktioner som inte finns i OpenDocument-standarden, såsom stöd för sammanslagna celler och frysta rader och kolumner.