Java API för att rendera MSG till MD

Exportera MSG till MD genom att använda det lokala Java API utan att använda några tredje parts beroenden

 

E-postkonvertering är en kraftfull funktion som Java-utvecklare kan integrera i alla Java J2SE, J2EE, J2ME-applikationer via Aspose.Total for Java . Genom att använda två API:er i paketet kan du konvertera e-post MSG till MD utan några tredje parts beroenden. För det första kan du använda Msg Manipulation API Aspose.Email for Java för att konvertera MSG-filformat till HTML. För det andra kan du rendera HTML till MD genom att använda Document Processing API Aspose.Words for Java .

Hur man konverterar MSG till MD

  1. Öppna MSG-filen med klassen MailMessage
  2. Konvertera MSG till HTML genom att använda save metod
  3. Ladda HTML genom att använda klassen Document
  4. Spara dokumentet i MD-format med save och ställ in MD som SaveFormat

Konverteringskrav

Du måste använda Aspose.Total för Java direkt från ett Maven baserat projekt och inkludera bibliotek i din pom.xml.

Alternativt kan du få en ZIP-fil från downloads .

// load the MSG file to be converted
MailMessage message = MailMessage.load("sourceFile.msg"); 
// save MSG as a HTML 
message.save("HtmlOutput.html", SaveOptions.getDefaultHtml());
// load HTML with an instance of Document
Document document = new Document("HtmlOutput.html");
// call save method while passing SaveFormat.MD
document.save("output.md", SaveFormat.MD);   

Utforska MSG konverteringsalternativ med Java

Konvertera MSGs till BMP (Bitmap Image File)
Konvertera MSGs till DOC (Microsoft Word Binary Format)
Konvertera MSGs till DOCM (Microsoft Word 2007 Marco File)
Konvertera MSGs till DOCX (Office 2007+ Word Document)
Konvertera MSGs till DOT (Microsoft Word Template Files)
Konvertera MSGs till DOTM (Microsoft Word 2007+ Template File)
Konvertera MSGs till DOTX (Microsoft Word Template File)
Konvertera MSGs till EMF (Enhanced Metafile Format)
Konvertera MSGs till EPUB (Open eBook File)
Konvertera MSGs till FLATOPC (Microsoft Word 2003 WordprocessingML)
Konvertera MSGs till GIF (Graphical Interchange Format)
Konvertera MSGs till PNG (Portable Network Graphic)
Konvertera MSGs till JPEG (Joint Photographic Expert Group)
Konvertera MSGs till MD (Markdown Language)
Konvertera MSGs till ODT (OpenDocument Text File Format)
Konvertera MSGs till OTT (OpenDocument Standard Format)
Konvertera MSGs till PCL (Printer Command Language Document)
Konvertera MSGs till PDF (Portable Document Format)
Konvertera MSGs till PNG (Portable Network Graphic)
Konvertera MSGs till PS (PostScript File)
Konvertera MSGs till RTF (Rich Text Format)
Konvertera MSGs till SVG (Scalar Vector Graphics)
Konvertera MSGs till TIFF (Tagged Image File Format)
Konvertera MSGs till DOCX (Office 2007+ Word Document)
Konvertera MSGs till WORDML (Microsoft Word 2003 WordprocessingML)
Konvertera MSGs till XPS (XML Paper Specifications)
Konvertera MSGs till BMP (Bitmap Image File)
Konvertera MSGs till DOC (Microsoft Word Binary Format)
Konvertera MSGs till DOCM (Microsoft Word 2007 Marco File)
Konvertera MSGs till DOCX (Office 2007+ Word Document)
Konvertera MSGs till DOT (Microsoft Word Template Files)
Konvertera MSGs till DOTM (Microsoft Word 2007+ Template File)
Konvertera MSGs till DOTX (Microsoft Word Template File)
Konvertera MSGs till EMF (Enhanced Metafile Format)
Konvertera MSGs till EPUB (Open eBook File)
Konvertera MSGs till FLATOPC (Microsoft Word 2003 WordprocessingML)
Konvertera MSGs till GIF (Graphical Interchange Format)
Konvertera MSGs till JPEG (Joint Photographic Expert Group)