Konvertera POWERPOINT till XLTX via Java eller online

On Premise Java API för att exportera POWERPOINT till XLTX utan att använda Microsoft® Excel eller PowerPoint

 

Du kan konvertera POWERPOINT-fil till XLTX via Aspose.Total for Java i två steg. I det första steget kan du exportera POWERPOINT till HTML genom att använda Aspose.Slides för Java . För det andra, genom att använda Aspose.Cells for Java , kan du konvertera HTML till XLTX.

Hur man konverterar POWERPOINT till XLTX via Java

  1. Öppna POWERPOINT-filen med klassen Presentation
  2. Konvertera POWERPOINT till HTML genom att använda save metod
  3. Ladda HTML-dokument genom att använda klassen Arbetsbok
  4. Spara dokumentet i XLTX-format med save metod

Konverteringskrav

För att konvertera POWERPOINT till XLTX kan du enkelt använda Aspose.Total för Java direkt från en Maven baserat projekt och inkludera bibliotek i din pom.xml.

Alternativt kan du få en ZIP-fil från downloads .

Gratis onlinekonverterare för POWERPOINT till XLTX

Konverteringskrav

Med hjälp av API:t kan du också öppna det lösenordsskyddade dokumentet. Om ditt inmatade POWERPOINT-dokument är lösenordsskyddat kan du inte konvertera det till XLTX utan att använda lösenordet. API:et låter dig öppna det krypterade dokumentet genom att skicka in rätt lösenord i ett LoadOptions-objekt.

Konvertera Protected POWERPOINT till XLTX via Java

Medan du konverterar POWERPOINT-fil till XLTX kan du också lägga till vattenstämpel till ditt utdata-XLTX-filformat. För att lägga till en vattenstämpel, skapa en ny arbetsbok för att öppna den konverterade HTML-filen. Välj kalkylblad via dess index, skapa en form och använd dess addTextEffect-funktion, ställ in färger, transparens och mer. Efter det kan du spara ditt HTML-dokument som XLTX med vattenstämpel.

Utforska POWERPOINT konverteringsalternativ med Java

Konvertera POWERPOINTs till CSV (Comma Seperated Values)
Konvertera POWERPOINTs till DIF (Data Interchange Format)
Konvertera POWERPOINTs till EXCEL (Spreadsheet File Formats)
Konvertera POWERPOINTs till FODS (OpenDocument Flat XML Spreadsheet)
Konvertera POWERPOINTs till MHTML (Web Page Archive Format)
Konvertera POWERPOINTs till ODS (OpenDocument Spreadsheet)
Konvertera POWERPOINTs till SXC (StarOffice Calc Spreadsheet)
Konvertera POWERPOINTs till TSV (Tab Seperated Values)
Konvertera POWERPOINTs till XLAM (Excel Macro-Enabled Add-In)
Konvertera POWERPOINTs till XLS (Microsoft Excel Spreadsheet (Legacy))
Konvertera POWERPOINTs till XLSB (Excel Binary Workbook)
Konvertera POWERPOINTs till XLSM (Macro-enabled Spreadsheet)
Konvertera POWERPOINTs till XLT (Excel 97 - 2003 Template)
Konvertera POWERPOINTs till XLTM (Excel Macro-Enabled Template)