Konvertera TEX till EMZ via Java

Exportera TEX-fil till EMZ inom valfri Java J2SE, J2EE, J2ME-applikation utan att använda Adobe® Acrobat Reader

 

Du kan konvertera tex-fil till EMZ-bild i Java i två enkla steg. För det första, genom att använda Aspose.PDF för Java , kan du exportera TEX till JPEG. Efter det, genom att använda Aspose.Imaging for Java Image Processing API, kan du rendera JPEG till EMZ. Båda API:erna ingår i paketet Aspose.Total for Java .

Exportera TEX till EMZ via Java

  1. Öppna TEX-filen med klassen Document
  2. Initiera klassobjektet och rendera TEX till JPEG genom att använda Process metod
  3. Ladda JPEG-fil genom att använda klassen Image
  4. Spara dokumentet i EMZ-format med save metod

Konverteringskrav

Du kan enkelt använda Aspose.Total för Java direkt från ett Maven baserat projekt och inkludera bibliotek i din pom.xml.

Alternativt kan du få en ZIP-fil från downloads .

Konvertera TEX till EMZ i en enda fil via Java

API:et låter dig också exportera TEX-fil till EMZ till en enda fil. För att konvertera alla sidor kan du först rendera ditt TEX-dokument till en TIFF-fil och efter det kan du exportera TIFF-filen till EMZ. Du kan öppna indatafilen med klassen Document och skapa enhetsobjekt Upplösning, TiffSettings och TIFF. Du kan få en enda TIFF-bild med process metod av klassen TiffDevice . Slutligen kan du ladda TIFF-filen med klassen Image och spara den i EMZ-format med save .

Konvertera TEX till EMZ med vattenstämpel via Java

Med hjälp av API:t kan du också exportera TEX-fil till EMZ med vattenstämpel i ditt EMZ-dokument. För att lägga till en vattenstämpel kan du först konvertera TEX till JPEG och lägga till en vattenstämpel i den. För att lägga till vattenstämpel, ladda en bildfil med klassen Image , skapa ett objekt av Graphics klass och initiera den med bildobjekt, skapa en ny Matrix och ställ in översättning och transformation till önskad vinkel och lägg till vattenstämpel med Graphics.drawString metod. När du har lagt till vattenstämpeln i din bild kan du spara JPEG som EMZ-format.

Konvertera och rotera TEX till EMZ-fil via Java

Med hjälp av API:t kan du också rotera den utgående EMZ-bilden enligt dina behov. Metoden Image.rotateFlip kan användas för att rotera bilden 90/180/270 grader och vända bilden horisontellt eller vertikalt. Biblioteket tillhandahåller enkla metoder för att utföra komplexa operationer samtidigt som det kapslar in alla fula detaljer. Du kan ange vilken typ av rotation och vändning som ska tillämpas på bilden. För att rotera och vända bilden kan du ladda den konverterade JPEG-bilden med klassen Image och anropa bilden. rotateFlip-metoden samtidigt som du anger lämplig RotateFlipType .