Exportera TEX till TSV via Java

Konvertera TEX-fil till TSV genom att använda lokalt Java API inom alla Java J2SE, J2EE, J2ME applikationer

 

Genom att använda Aspose.Total for Java kan du integrera TEX till TSV-konverteringsfunktionen i dina Java-applikationer i tvåstegsprocess. För det första, genom att använda Aspose.PDF för Java kan du rendera TEX till XLSX. I det andra steget kan du konvertera XLSX till TSV genom att använda Spreadsheet Programming API Aspose.Cells for Java .

Konvertera TEX-fil till TSV via Java

  1. Öppna TEX-filen med klassen Document
  2. Konvertera TEX till XLSX genom att använda save metod
  3. Ladda XLSX-dokument med hjälp av klassen Arbetsbok
  4. Spara dokumentet i TSV-format med save metod

Konverteringskrav

Du kan enkelt använda Aspose.Total för Java direkt från ett Maven baserat projekt och inkludera Aspose.PDF för Java och Aspose.Cells for Java i din pom.xml.

Konverteringskrav

Om ditt TEX-dokument är lösenordsskyddat kan du inte konvertera det till TSV utan lösenordet. Med hjälp av API:et kan du först öppna det skyddade dokumentet med ett giltigt lösenord och konvertera det efter det. För att öppna den krypterade filen kan du initiera en ny instans av Document klass och skicka filnamn och lösenord som argument.

Konvertera skyddad TEX till TSV via Java

När du konverterar TEX-fil till TSV, kan du också lägga till vattenstämpel till ditt utdata TSV-filformat. För att lägga till en vattenstämpel, skapa en ny arbetsbok för att öppna den konverterade XLSX-filen. Välj kalkylblad via dess index, skapa en form och använd dess addTextEffect-funktion, ställ in färger, transparens och mer. Efter det kan du spara ditt XLSX-dokument som TSV med vattenstämpel.