Konvertera WORD till XLSM via Java eller onlineapp

On Premise Java API för att konvertera WORD till XLSM utan att använda Microsoft® Word eller Microsoft® Excel

 

Att konvertera WORD till XLSM via Aspose.Total for Java är en enkel process i två steg. Genom att använda funktionsrika, dokumentmanipulerings- och konverterings-API Aspose.Words for Java , kan du exportera WORD till HTML. Efter det, genom att använda Aspose.Cells for Java , kan du konvertera HTML till XLSM.

Java API för att konvertera WORD till XLSM

  1. Öppna WORD-filen med klassen Document
  2. Konvertera WORD till HTML genom att använda Save metod
  3. Ladda HTML-dokument genom att använda klassen Arbetsbok
  4. Spara dokumentet i XLSM-format med Spara metod

Konverteringskrav

Du kan enkelt använda Aspose.Total för Java direkt från ett Maven baserat projekt och inkludera Aspose.Words for Java och Aspose.Cells for Java i din pom.xml.

Alternativt kan du få en ZIP-fil från downloads .

Gratis onlinekonverterare för WORD till XLSM

Konverteringskrav

Innan du konverterar WORD till XLSM kan du ta bort oanvänd information från WORD Document via Aspose.Words for Java . Ibland kan du behöva ta bort oanvänd eller dubblerad information för att minska storleken på utdatadokumentet och bearbetningstiden. Klassen CleanupOptions låter dig ange alternativ för dokumentrensning. För att ta bort dubbletter av stilar eller bara oanvända stilar eller listor från dokumentet kan du använda metoden Cleanup . Du kan använda UnusedStyles och UnusedBuiltinStyles egenskaper för att upptäcka och ta bort stilar som är markerade som “oanvända”.

https://reference.aspose.com/cells/java/com.aspose.cells/workbook#save(java.io.OutputStream.%20com.aspose.cells.SaveOptions))

Ta bort oanvänd information från ett WORD-dokument via Java

Efter att ha konverterat WORD till XLSM, gör Aspose.Cells for Java det möjligt för dig att spara ditt dokument för att streama. Om du behöver spara filer i en Stream ska du skapa ett FileOutputStream-objekt och sedan save filen till det Stream-objektet genom att anropa sparametoden för Workbook objekt.

Utforska WORD konverteringsalternativ med Java

Konvertera WORDs till CSV (Comma Seperated Values)
Konvertera WORDs till DIF (Data Interchange Format)
Konvertera WORDs till EXCEL (Spreadsheet File Formats)
Konvertera WORDs till FODS (OpenDocument Flat XML Spreadsheet)
Konvertera WORDs till ODS (OpenDocument Spreadsheet)
Konvertera WORDs till SXC (StarOffice Calc Spreadsheet)
Konvertera WORDs till TSV (Tab Seperated Values)
Konvertera WORDs till XLAM (Excel Macro-Enabled Add-In)
Konvertera WORDs till XLS (Microsoft Excel Spreadsheet (Legacy))
Konvertera WORDs till XLSB (Excel Binary Workbook)
Konvertera WORDs till XLSX (Open XML Workbook)
Konvertera WORDs till XLT (Excel 97 - 2003 Template)
Konvertera WORDs till XLTM (Excel Macro-Enabled Template)
Konvertera WORDs till JSON (JavaScript Object Notation File)