Java API för att exportera XLSX till DOC eller online

On Premise Java API för att exportera XLSX till DOC eller online utan att förlita sig på Microsoft Excel®

 

Att rendera XLSX till DOC är en process i två steg. Du använder först Aspose.Cells for Java API för att konvertera det givna XLSX-dokumentet till PDF och sedan genom att använda Aspose.Pdf för Java API kan du enkelt konvertera ditt PDF-dokument till DOC. Båda API:erna ingår i samlingen av Aspose.Total for Java filformatsautomatiseringsbibliotek.

Hur man konverterar XLSX till DOC via Java API

 1. Öppna XLSX-filen med klassen Workbook
 2. Konvertera XLSX till PDF och ställ in SaveFormat till AUTO
 3. Ladda den konverterade PDF-filen med klassen Document
 4. Spara dokumentet i DOC-format med save och ställ in Doc som SaveFormat

Konverteringskrav

Du måste använda Aspose.Total för Java direkt från ett Maven baserat projekt och inkludera bibliotek i din pom.xml.

Alternativt kan du få en ZIP-fil från downloads .

// load the XLSX file using Workbook class
Workbook book = new Workbook("input.xlsx");
// save XLSX as PDF
book.save("pdfOutput.pdf", com.aspose.cells.SaveFormat.AUTO);
// load the PDF file using Document class
Document document = new Document("pdfOutput.pdf");
// save document in DOC format
document.save("output.doc", com.aspose.pdf.SaveFormat.Doc); 

Online-omvandlare för XLSX till DOC

Prova vår gratisapp för XLSX till DOC-konvertering

Vanliga frågor

 • Hur kan jag konvertera XLSX till DOC Online?
  Online-app för XLSX-konvertering är integrerad ovan. Konverteringsprocessen innebär att du lägger till din XLSX-fil antingen genom att dra och släppa den i det vita området eller genom att klicka inuti området för att importera filen. När filen har lagts till klickar du bara på knappen Konvertera för att starta konverteringsprocessen. När du är klar kan du ladda ner din nyligen konverterade DOC-fil med bara ett enda klick.
 • Hur lång tid tar det att konvertera XLSX?
  Hastigheten på denna onlinekonverterare bestäms till stor del av storleken på XLSX-filen som konverteras. Mindre XLSX-filer kan konverteras till DOC på bara några sekunder. Dessutom, om du har införlivat konverteringskoden i en Java-applikation, kommer effektiviteten i applikationen också att påverka konverteringsprocessen.
 • Är det säkert att konvertera XLSX till DOC med gratis Aspose.Total-omvandlare?
  Självklart! När konverteringsprocessen är klar kommer en nedladdningslänk för DOC-filen att göras tillgänglig omedelbart. Uppladdade filer raderas automatiskt efter 24 timmar, och nedladdningslänkarna kommer inte längre att vara aktiva efter den tidsramen. Du kan vara säker på att dina filer är säkra och filkonvertering, inklusive XLSX, är helt säker. Den kostnadsfria appen har integrerats i första hand för teständamål, så att du kan verifiera resultaten innan du integrerar koden i ditt projekt.
 • Vilken webbläsare ska jag använda för att konvertera XLSX?
  För onlinekonvertering kan du använda vilken modern webbläsare som helst som Google Chrome, Firefox, Opera eller Safari. Men om du utvecklar en skrivbordsapplikation är Aspose.Total XLSX Conversion API ett utmärkt val eftersom det är utformat för att fungera sömlöst i sådana miljöer.

Utforska XLSX konverteringsalternativ med Java

Konvertera XLSXs till DOCX (Office 2007+ Word Document)
Konvertera XLSXs till PPTX (Open XML presentation Format)
Konvertera XLSXs till WORD (WordProcessing File Formats)

Vad är XLSX filformatet

En XLSX-fil är en Microsoft Excel Open XML Workbook-fil. XLSX-filer används för att lagra kalkylbladsdata. De liknar XLS-filer men använder det XML-baserade filformatet som utvecklats av Microsoft. XLSX-filer skapas av Microsoft Excel-applikationen. De kan öppnas och redigeras av Microsoft Excel, Apple Numbers och andra kalkylbladsprogram.XLSX-filer lagrar data i kalkylblad som innehåller celler ordnade i rader och kolumner. Varje cell kan innehålla text, siffror eller formler.XLSX-filer stöder även funktioner som diagram, pivottabeller och villkorlig formatering.

Läs mera

Vad är DOC filformatet

Microsoft Word Binary File Format (DOC) är ett proprietärt dokumentfilformat som används av Microsoft Office Word. Det är ett binärt filformat som representerar ett dokument i en struktur som är oberoende av någon speciell datorarkitektur eller operativsystem. DOC-formatet är en containerfil som lagrar data i ett binärt format. En DOC-fil kan innehålla en mängd olika datatyper, inklusive formaterad text, bilder, diagram och andra data. Det binära formatet för en DOC-fil är inte avsett att vara läsbart för människor. Det finns dock ett antal program som kan läsa och skriva DOC-filer, inklusive Microsoft Word och LibreOffice. DOC-formatet introducerades först i Word för Windows 2.0 1987. Det har sedan dess reviderats flera gånger, där den senaste versionen är Office Open XML-formatet som introducerades i Office 2007. En av de viktigaste fördelarna med DOC-formatet är dess kompatibilitet med Microsoft Word, som är ett av de mest använda ordbehandlingsprogrammen i världen. Detta tillåter användare att skapa och redigera dokument i Microsoft Word och sedan dela dem med andra som också använder programmet. Dessutom kan många andra ordbehandlingsprogram också läsa och skriva DOC-formatet, vilket gör det till ett mångsidigt format för dokumentdelning.

Läs mera