Java API för att exportera XLSX till DOCX eller online

On Premise Java API för att exportera XLSX till DOCX eller online utan att förlita sig på Microsoft Excel®

 

Att rendera XLSX till DOCX är en process i två steg. Du använder först Aspose.Cells for Java API för att konvertera det givna XLSX-dokumentet till PDF och sedan genom att använda Aspose.Pdf för Java API kan du enkelt konvertera ditt PDF-dokument till DOCX. Båda API:erna ingår i samlingen av Aspose.Total for Java filformatsautomatiseringsbibliotek.

Hur man konverterar XLSX till DOCX via Java API

  1. Öppna XLSX-filen med klassen Workbook
  2. Konvertera XLSX till PDF och ställ in SaveFormat till AUTO
  3. Ladda den konverterade PDF-filen med klassen Document
  4. Spara dokumentet i DOCX-format med save och ställ in Docx som SaveFormat

Konverteringskrav

Du måste använda Aspose.Total för Java direkt från ett Maven baserat projekt och inkludera bibliotek i din pom.xml.

Alternativt kan du få en ZIP-fil från downloads .

// load the XLSX file using Workbook class
Workbook book = new Workbook("input.xlsx");
// save XLSX as PDF
book.save("pdfOutput.pdf", com.aspose.cells.SaveFormat.AUTO);
// load the PDF file using Document class
Document Document = new Document("pdfOutput.pdf");
// save Document in DOCX format
Document.save("output.docxx", com.aspose.pdf.SaveFormat.DocxX);  

Online-omvandlare för XLSX till DOCX

Prova vår gratisapp för XLSX till DOCX-konvertering