Java API för att exportera XLT till DOCX eller online

On Premise Java API för att exportera XLT till DOCX eller online utan att förlita sig på Microsoft Excel®

 

Att rendera XLT till DOCX är en process i två steg. Du använder först Aspose.Cells for Java API för att konvertera det givna XLT-dokumentet till PDF och sedan genom att använda Aspose.Pdf för Java API kan du enkelt konvertera ditt PDF-dokument till DOCX. Båda API:erna ingår i samlingen av Aspose.Total for Java filformatsautomatiseringsbibliotek.

Hur man konverterar XLT till DOCX via Java API

  1. Öppna XLT-filen med klassen Workbook
  2. Konvertera XLT till PDF och ställ in SaveFormat till AUTO
  3. Ladda den konverterade PDF-filen med klassen Document
  4. Spara dokumentet i DOCX-format med save och ställ in Docx som SaveFormat

Konverteringskrav

Du måste använda Aspose.Total för Java direkt från ett Maven baserat projekt och inkludera bibliotek i din pom.xml.

Alternativt kan du få en ZIP-fil från downloads .

// load the XLT file using Workbook class
Workbook book = new Workbook("input.xlt");
// save XLT as PDF
book.save("pdfOutput.pdf", com.aspose.cells.SaveFormat.AUTO);
// load the PDF file using Document class
Document Document = new Document("pdfOutput.pdf");
// save Document in DOCX format
Document.save("output.docxx", com.aspose.pdf.SaveFormat.DocxX);  

Online-omvandlare för XLT till DOCX

Prova vår gratisapp för XLT till DOCX-konvertering