Konvertera XPS till DICOM via Java

Exportera XPS-fil till DICOM inom valfri Java J2SE, J2EE, J2ME-applikation utan att använda Adobe® Acrobat Reader

 

Du kan konvertera xps-fil till DICOM-bild i Java i två enkla steg. För det första, genom att använda Aspose.PDF för Java , kan du exportera XPS till JPEG. Efter det, genom att använda Aspose.Imaging for Java Image Processing API, kan du rendera JPEG till DICOM. Båda API:erna ingår i paketet Aspose.Total for Java .

Exportera XPS till DICOM via Java

  1. Öppna XPS-filen med klassen Document
  2. Initiera klassobjektet och rendera XPS till JPEG genom att använda Process metod
  3. Ladda JPEG-fil genom att använda klassen Image
  4. Spara dokumentet i DICOM-format med save metod

Konverteringskrav

Du kan enkelt använda Aspose.Total för Java direkt från ett Maven baserat projekt och inkludera bibliotek i din pom.xml.

Alternativt kan du få en ZIP-fil från downloads .

Konvertera XPS till DICOM i en enda fil via Java

API:et låter dig också exportera XPS-fil till DICOM till en enda fil. För att konvertera alla sidor kan du först rendera ditt XPS-dokument till en TIFF-fil och efter det kan du exportera TIFF-filen till DICOM. Du kan öppna indatafilen med klassen Document och skapa enhetsobjekt Upplösning, TiffSettings och TIFF. Du kan få en enda TIFF-bild med process metod av klassen TiffDevice . Slutligen kan du ladda TIFF-filen med klassen Image och spara den i DICOM-format med save .

Konvertera XPS till DICOM med vattenstämpel via Java

Med hjälp av API:t kan du också exportera XPS-fil till DICOM med vattenstämpel i ditt DICOM-dokument. För att lägga till en vattenstämpel kan du först konvertera XPS till JPEG och lägga till en vattenstämpel i den. För att lägga till vattenstämpel, ladda en bildfil med klassen Image , skapa ett objekt av Graphics klass och initiera den med bildobjekt, skapa en ny Matrix och ställ in översättning och transformation till önskad vinkel och lägg till vattenstämpel med Graphics.drawString metod. När du har lagt till vattenstämpeln i din bild kan du spara JPEG som DICOM-format.

Konvertera och rotera XPS till DICOM-fil via Java

Med hjälp av API:t kan du också rotera den utgående DICOM-bilden enligt dina behov. Metoden Image.rotateFlip kan användas för att rotera bilden 90/180/270 grader och vända bilden horisontellt eller vertikalt. Biblioteket tillhandahåller enkla metoder för att utföra komplexa operationer samtidigt som det kapslar in alla fula detaljer. Du kan ange vilken typ av rotation och vändning som ska tillämpas på bilden. För att rotera och vända bilden kan du ladda den konverterade JPEG-bilden med klassen Image och anropa bilden. rotateFlip-metoden samtidigt som du anger lämplig RotateFlipType .

Utforska XPS konverteringsalternativ med Java

Konvertera XPSs till DOCM (Microsoft Word 2007 Marco File)
Konvertera XPSs till DOT (Microsoft Word Template Files)
Konvertera XPSs till DOTM (Microsoft Word 2007+ Template File)
Konvertera XPSs till DOTX (Microsoft Word Template File)
Konvertera XPSs till FLATOPC (Microsoft Word 2003 WordprocessingML)
Konvertera XPSs till GIF (Graphical Interchange Format)
Konvertera XPSs till MHTML (Web Page Archive Format)
Konvertera XPSs till ODT (OpenDocument Text File Format)
Konvertera XPSs till OTT (OpenDocument Standard Format)
Konvertera XPSs till PCL (Printer Command Language Document)
Konvertera XPSs till PS (PostScript File)
Konvertera XPSs till RTF (Rich Text Format)
Konvertera XPSs till WORDML (Microsoft Word 2003 WordprocessingML)
Konvertera XPSs till CSV (Comma Seperated Values)
Konvertera XPSs till DIF (Data Interchange Format)
Konvertera XPSs till EXCEL (Spreadsheet File Formats)
Konvertera XPSs till FODS (OpenDocument Flat XML Spreadsheet)
Konvertera XPSs till MD (Markdown Language)
Konvertera XPSs till ODS (OpenDocument Spreadsheet)
Konvertera XPSs till SXC (StarOffice Calc Spreadsheet)
Konvertera XPSs till TSV (Tab Seperated Values)
Konvertera XPSs till TXT (Text Document)
Konvertera XPSs till XLAM (Excel Macro-Enabled Add-In)
Konvertera XPSs till XLSB (Excel Binary Workbook)
Konvertera XPSs till XLSM (Macro-enabled Spreadsheet)
Konvertera XPSs till XLT (Excel 97 - 2003 Template)
Konvertera XPSs till XLTM (Excel Macro-Enabled Template)
Konvertera XPSs till XLTX (Excel Template)
Konvertera XPSs till APNG (Animated Portable Network Graphics)
Konvertera XPSs till DXF (Autodesk Drawing Exchange Format)
Konvertera XPSs till EMZ (Windows Compressed Enhanced Metafile)
Konvertera XPSs till ODP (OpenDocument Presentation Format)
Konvertera XPSs till OTP (OpenDocument Standard Format)
Konvertera XPSs till POT (Microsoft PowerPoint Template Files)
Konvertera XPSs till POTM (Microsoft PowerPoint Template File)
Konvertera XPSs till POTX (Microsoft PowerPoint Template Presentation)