Exportera XPS till EXCEL via Java

Konvertera XPS-fil till EXCEL genom att använda lokalt Java API inom alla Java J2SE, J2EE, J2ME applikationer

 

Genom att använda Aspose.Total for Java kan du integrera XPS till EXCEL-konverteringsfunktionen i dina Java-applikationer i tvåstegsprocess. För det första, genom att använda Aspose.PDF för Java kan du rendera XPS till XLSX. I det andra steget kan du konvertera XLSX till EXCEL genom att använda Spreadsheet Programming API Aspose.Cells for Java .

Konvertera XPS-fil till EXCEL via Java

  1. Öppna XPS-filen med klassen Document
  2. Konvertera XPS till XLSX genom att använda save metod
  3. Ladda XLSX-dokument med hjälp av klassen Arbetsbok
  4. Spara dokumentet i EXCEL-format med save metod

Konverteringskrav

Du kan enkelt använda Aspose.Total för Java direkt från ett Maven baserat projekt och inkludera Aspose.PDF för Java och Aspose.Cells for Java i din pom.xml.

Konverteringskrav

Om ditt XPS-dokument är lösenordsskyddat kan du inte konvertera det till EXCEL utan lösenordet. Med hjälp av API:et kan du först öppna det skyddade dokumentet med ett giltigt lösenord och konvertera det efter det. För att öppna den krypterade filen kan du initiera en ny instans av Document klass och skicka filnamn och lösenord som argument.

Konvertera skyddad XPS till EXCEL via Java

När du konverterar XPS-fil till EXCEL, kan du också lägga till vattenstämpel till ditt utdata EXCEL-filformat. För att lägga till en vattenstämpel, skapa en ny arbetsbok för att öppna den konverterade XLSX-filen. Välj kalkylblad via dess index, skapa en form och använd dess addTextEffect-funktion, ställ in färger, transparens och mer. Efter det kan du spara ditt XLSX-dokument som EXCEL med vattenstämpel.