Förvandla XPS till WORDML via Java

On Premise Java API för att rendera XPS till WORDML utan att använda någon tredjepartsapplikation

 

Du kan konvertera XPS till WORDML genom att använda två enkla steg. Först måste du rendera XPS-filen till DOC med Aspose.PDF för Java . Efter det, genom att använda kraftfulla Document Processing API Aspose.Words for Java , kan du konvertera DOC till WORDML. Båda API:erna kommer under paketet Aspose.Total for Java .

Java API för att konvertera XPS till WORDML

 1. Öppna XPS-filen med klassen Document
 2. Konvertera XPS till DOC genom att använda save metod
 3. Ladda DOC-fil genom att använda klassen Document av Aspose.Words
 4. Spara dokumentet i WORDML-format med metoden save och ställ in WORDML som SaveFormat

Konverteringskrav

Du kan enkelt använda Aspose.Total för Java direkt från ett Maven baserat projekt och inkludera Aspose.PDF för Java och Aspose.Words för Java i din pom.xml.

Alternativt kan du få en ZIP-fil från downloads .

// load XPS file with an instance of Document class
Document document = new Document("template.xps");
// save XPS as a DOC 
document.save("DocOutput.doc", SaveFormat.DOC); 
// load DOC with an instance of Document
Document outputDocument = new com.aspose.words.Document("DocOutput.doc");
// call save method while passing SaveFormat.WORD_ML
outputDocument.save("output.word_ml", SaveFormat.WORD_ML);  

Konverteringskrav

När du konverterar XPS till WORDML, även om ditt dokument är lösenordsskyddat, kan du fortfarande öppna det med PDF Manipulation API Aspose.PDF for Java . För att öppna den krypterade filen måste du skapa ett Dokument objekt och öppna XPS med ägarens lösenord.

// open encrypted document
Document document = new Document("input.xps", "password");
// save XPS as a DOC 
document.save("DocOutput.doc", SaveFormat.DOC);

Öppna lösenordsskyddat XPS-dokument via Java

Samtidigt som du sparar ditt inmatade dokument i WORDML-filformat kan du också spara ditt dokument i databasen istället för ett filsystem. Du kan behöva implementera att lagra och hämta dokumentobjekt till och från en databas. Detta skulle vara nödvändigt om du skulle implementera någon typ av innehållshanteringssystem. För att spara din WORDML i databasen är det ofta nödvändigt att serialisera dokumentet för att få en byte-array. Detta kan göras med Aspose.Words for Java API. Efter att ha fått din byte-array kan du lagra den i databasen med hjälp av SQL-satsen.

public static void StoreToDatabase(Document doc, Connection mConnection) throws Exception {
  // create an output stream which uses byte array to save data
  ByteArrayOutputStream aout = new ByteArrayOutputStream();
  // save the document to byte array
  doc.save(aout, SaveFormat.WORD_ML);
  // get the byte array from output steam
  // the byte array now contains the document
  byte[] buffer = aout.toByteArray();
  // get the filename from the document.
  String fileName = doc.getOriginalFileName();
  String filePath = fileName.replace("\\", "\\\\");
  // create the SQL command.
  String commandString = "INSERT INTO Documents (FileName, FileContent) VALUES('" + filePath + "', '" + buffer + "')";
  Statement statement = mConnection.createStatement();
  statement.executeUpdate(commandString);
} 

Utforska XPS konverteringsalternativ med Java

Konvertera XPSs till DOCM (Microsoft Word 2007 Marco File)
Konvertera XPSs till DOT (Microsoft Word Template Files)
Konvertera XPSs till DOTM (Microsoft Word 2007+ Template File)
Konvertera XPSs till DOTX (Microsoft Word Template File)
Konvertera XPSs till FLATOPC (Microsoft Word 2003 WordprocessingML)
Konvertera XPSs till GIF (Graphical Interchange Format)
Konvertera XPSs till MHTML (Web Page Archive Format)
Konvertera XPSs till ODT (OpenDocument Text File Format)
Konvertera XPSs till OTT (OpenDocument Standard Format)
Konvertera XPSs till PCL (Printer Command Language Document)
Konvertera XPSs till PS (PostScript File)
Konvertera XPSs till RTF (Rich Text Format)
Konvertera XPSs till CSV (Comma Seperated Values)
Konvertera XPSs till DIF (Data Interchange Format)
Konvertera XPSs till EXCEL (Spreadsheet File Formats)
Konvertera XPSs till FODS (OpenDocument Flat XML Spreadsheet)
Konvertera XPSs till MD (Markdown Language)
Konvertera XPSs till ODS (OpenDocument Spreadsheet)
Konvertera XPSs till SXC (StarOffice Calc Spreadsheet)
Konvertera XPSs till TSV (Tab Seperated Values)
Konvertera XPSs till TXT (Text Document)
Konvertera XPSs till XLAM (Excel Macro-Enabled Add-In)
Konvertera XPSs till XLSB (Excel Binary Workbook)
Konvertera XPSs till XLSM (Macro-enabled Spreadsheet)
Konvertera XPSs till XLT (Excel 97 - 2003 Template)
Konvertera XPSs till XLTM (Excel Macro-Enabled Template)
Konvertera XPSs till XLTX (Excel Template)
Konvertera XPSs till APNG (Animated Portable Network Graphics)
Konvertera XPSs till DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine)
Konvertera XPSs till DXF (Autodesk Drawing Exchange Format)
Konvertera XPSs till EMZ (Windows Compressed Enhanced Metafile)
Konvertera XPSs till ODP (OpenDocument Presentation Format)
Konvertera XPSs till OTP (OpenDocument Standard Format)
Konvertera XPSs till POT (Microsoft PowerPoint Template Files)
Konvertera XPSs till POTM (Microsoft PowerPoint Template File)
Konvertera XPSs till POTX (Microsoft PowerPoint Template Presentation)