Svenska
 1. Produkter
 2.   Aspose.Total
 3.   Java
 4.   Signature
 5.   Signera XLSX-fil digitalt online eller med Java

Signera XLSX-fil digitalt online via e-Signature-appen eller med Java

Utveckla kraftfulla Java-baserade XLSX-dokumentsigneringsapplikationer.Lägg fritt till digital signatur i olika dokument inklusive XLSX-filer online via app med omedelbar nedladdning.

Lägg till digital signatur i XLSX-filer online med appen

 1. Ladda upp XLSX-filer för att signera digitalt
 2. Lägg till text för signatur eller ladda upp signaturbild
 3. Klicka på “Sign”-knappen
 4. Ladda ner den signerade XLSX-filen

Signera XLSX-fil digitalt via Java

 1. Lägg till Java-biblioteksreferens i ditt projekt
 2. Skapa DigitalSignatureCollection-klassobjekt
 3. Ladda pfx via FileInputStream
 4. Skapa KeyStore-objekt med PKCS12-kryptering
 5. Använd metoden KeyStore.load för att ladda certifikatström och lösenord
 6. Skapa en instans av DigitalSignature och lägg till en samling
 7. Ladda kalkylbladet med Workbook
 8. Använd setDigitalSignature(signatures) för att signera arbetsbladet
 9. Äntligen spara den
 

Java-kod för att lägga till digital signatur i XLSX-filer

 
 

Utveckla e-signaturapplikation med Java

Behöver du utveckla Java-skript eller verktygsapp för att enkelt signera flera XLSX-filer digitalt?Med Aspose.Cells for Java , underordnad API av Aspose.Total for Java , kan vilken Java-utvecklare som helst integrera ovanstående API-kod för att programmera eSignature-appen för signering över kalkylblad.Kraftfullt Java-bibliotek för kalkylarkssignering, stöder många populära format inklusive XLSX-format.

XLSX eSignature-bibliotek för Java

Det finns alternativa alternativ för att installera “ Aspose.Cells for Java ” eller “ Aspose.Total for Java ” på ditt system.Vårt Java-paket är designat för att vara plattformsoberoende, kompatibelt med JVM-implementationer på olika operativsystem som Microsoft Windows, Linux, macOS, Android och iOS. Välj en som liknar dina behov och följ steg-för-steg-instruktionerna:

Systemkrav

 • J2SE 6.0 (1.6)
 • J2SE 7.0 (1.7) eller högre

För detaljer, se [Produktdokumentation](https://docs.aspose.com/cells/java/system-requirements/#optional-dependencies).

Vanliga frågor

 • Kan jag använda ovanstående Java-kod i min applikation?
  Ja, du är välkommen att ladda ner den här koden. Man kan enkelt utveckla en professionell lösning för att lägga till digital signatur i XLSX-fil med Java.Använd Aspose XLSX eSignature API för att utveckla plattformsoberoende mjukvara på hög nivå i Java.
 • Fungerar den här appen för digital signering endast på Windows?
  Du har flexibiliteten att initiera dokumentsignering från vilken enhet som helst, oavsett vilket operativsystem den körs på, oavsett om det är Windows, Linux, Mac OS eller Android.Allt som krävs är en modern webbläsare och en aktiv internetanslutning.
 • Är det säkert att använda onlineappen för att signera flera XLSX-dokument?
  Självklart! Utdatafilerna som genereras genom vår tjänst kommer säkert och automatiskt att tas bort från våra servrar inom en 24-timmars tidsram.Som ett resultat kommer de nedladdningslänkar som är kopplade till dessa filer att upphöra att fungera efter denna period.
 • Vilken webbläsare ska man använda appen?
  Du kan använda vilken modern webbläsare som helst som Google Chrome, Firefox, Opera eller Safari för XLSX-dokumentkomprimering online.
 • Hur kan jag signera flera XLSX-filer?
  Börja med att ladda upp en eller flera filer du vill signera. Du kan antingen dra och släppa dina XLSX-filer eller helt enkelt klicka i det vita området.Klicka sedan på "Signera"-knappen, så kommer vår online-designapp att snabbt bearbeta de uppladdade filerna.
 • Hur lång tid tar det att signera XLSX-filerna?
  Denna e-signaturapplikation fungerar snabbt, det kan ta några sekunder att ladda upp filerna och signera dem.

Utforska Fil eSkyltatur Alternativ med Java

Skylt BMP (Bitmap Image File)
Skylt DOC (Microsoft Word Binary Format)
Skylt DOCX (Office 2007+ Word Document)
Skylt GIF (Graphical Interchange Format)
Skylt IMAGE (Image Files)
Skylt JPEG (Joint Photographic Expert Group)
Skylt ODP (OpenDocument Presentation Format)
Skylt ODS (OpenDocument Spreadsheet)
Skylt ODT (OpenDocument Text File Format)
Skylt PDF (Portable Document Format)
Skylt PNG (Portable Network Graphic)
Skylt PPT (Microsoft PowerPoint 97-2003)
Skylt PPTX (Open XML presentation Format)
Skylt PSD (Photoshop Document)
Skylt TIFF (Tagged Image File Format)
Skylt XLS (Microsoft Excel Spreadsheet (Legacy))
Skylt XLSX (Open XML Workbook)