Aspose.Total  for .NET

API:er för manipulering av filformat för .NET

Manipulera Word, Excel, PDF, PowerPoint, Outlook och mer än 100 andra filformat från .NET-applikationer, utan några programberoende.

  Ladda ner gratis prövning
 
 

Aspose.Total för .NET är det mest kompletta paketet av alla .NET File Format Automation API:er som erbjuds av Aspose. Det ger utvecklare möjlighet att skapa, redigera, rendera, skriva ut och konvertera mellan de mest populära filformaten inom alla .NET-, C#-, ASP.NET- och VB.NET-applikationer.

Aspose.Total för .NET inkluderar följande filformats-API:er för .NET:

Aspose.Words for .NET

Aspose.Words for .NET

Det är ett avancerat .NET API för att utföra flera filanalysuppgifter direkt i dina .NET-, iOS-, macOS- och Android-program. Aspose.Words för .NET erbjuder utvecklarna att modifiera, generera, rendera, konvertera och skriva ut dokument utan att använda Microsoft Word. Den stöder DOC, OOXML, RTF, HTML, OpenDocument, PDF, XPS, EPUB och många fler.

Aspose.PDF for .NET

Aspose.PDF for .NET

Aspose.PDF för .NET är ett API för bearbetning och analys av PDF-filer. Det gör det möjligt för .NET-program att läsa, manipulera och skriva PDF-filer utan några Adobe Acrobat-beroenden. Dessutom tillhandahåller API funktioner som konvertering av PDF-dokument till flera format samt transformera PDF-filer till konventionella raster- och vektorbilder.

Aspose.Cells for .NET

Aspose.Cells for .NET

Excel API låter utvecklare arbeta med kalkylbladsfilformat i .NET-, iOS- och Android-applikationer utan att behöva Microsoft Excel. Aspose.Cells för .NET stöder alla stora Microsoft Excel-format inklusive XLS, XLSM, XLSX, XLTM/XLTX, HTML, CSV, ODS, Tab Delimited & SpreadsheetML.

Aspose.Email for .NET

Aspose.Email for .NET

Aspose.Email för .NET är en samling .NET API:er för att skapa, manipulera, skicka och ta emot e-post från ASP.NET webbapplikationer, webbtjänster eller Windows-applikationer. Email API gör det superenkelt att arbeta med Outlook ICS, PST, OST, EML, MSG och MHT-filer samt Thunderbirds lagrings-MBOX-filer.

Aspose.Slides for .NET

Aspose.Slides for .NET

Aspose.Slides för .NET är ett fristående PowerPoint-bearbetnings-API för att läsa, skriva och manipulera presentationer och bilder. Utvecklare kan generera, modifiera, kopiera, konvertera, rendera och skriva ut presentationsfilformat inklusive PPT, PPS, POT, PresentationML (OOXML, PPTX) och OpenDocument-presentationer (ODP).

Aspose.Imaging for .NET

Aspose.Imaging for .NET

Aspose.Imaging för .NET är ett bildbehandlings-API för att skapa, redigera, rita eller konvertera bilder i .NET-applikationer. Utvecklare kan spara de skapade eller redigerade bilderna till en mängd olika format inklusive TIFF, GIF, BMP, JPEG, PNG och mer, utan att en bildredigerare behöver installeras.

Aspose.BarCode for .NET

Aspose.BarCode for .NET

Aspose.BarCode för .NET API tillåter utvecklare att snabbt och enkelt lägga till streckkodsgenerering och igenkänningsfunktioner till sina Microsoft .NET-applikationer. Den stöder WinForms, ASP.NET och .NET Compact Framework.

Aspose.Diagram for .NET

Aspose.Diagram for .NET

Aspose.Diagram för .NET är ett funktionsrikt Visio API. Utvecklare kan enkelt manipulera diagram och konvertera Visio-plattor till PDF- och bildfilformat. Aspose.Diagram utnyttjar också avancerade funktioner som tillhandahålls av Visio-tjänster för att manipulera Visio-dokument på servern.

Aspose.Tasks for .NET

Aspose.Tasks for .NET

Aspose.Tasks för .NET är ett kraftfullt .NET projektlednings-API som gör det möjligt för .NET-applikationer att läsa Microsoft Project-dokument i MPP- och XML-format tillsammans med att skriva projektdokument i XML-format utan att använda Microsoft Project.

Aspose.OCR for .NET

Aspose.OCR for .NET

Aspose.OCR för .NET är ett teckenigenkännings-API som tillåter utvecklare att lägga till OCR-funktionalitet till sina .NET-applikationer. Det ger en enkel uppsättning klasser för att känna igen tecken från de vanligaste bildformaten.

Aspose.Note for .NET

Aspose.Note for .NET

Aspose.Note för .NET API gör det möjligt för applikationer att interagera med Microsoft OneNote-filer programmatiskt. Den stöder funktioner som att ladda, konvertera, skapa och manipulera innehållet i Microsoft OneNote-filer utan att behöva några ytterligare bibliotek eller programvara från tredje part.

Aspose.CAD for .NET

Aspose.CAD for .NET

Aspose.CAD för .NET tillåter utvecklare att konvertera AutoCAD DWG- och DXF-filer till PDF-, JPG-, PNG-, BMP-, TIFF- och GIF-bildformat. Det är ett inbyggt API och kräver inte att AutoCAD eller någon annan programvara installeras.

Aspose.3D for .NET

Aspose.3D for .NET

Aspose.3D for .NET är ett funktionsrikt 3D API för .NET-utvecklare att ansluta till 3D-dokumentformat utan att kräva ytterligare 3D-modellering och renderingsprogram. Den stöder de vanligaste 3D-filformaten där utvecklare enkelt kan skapa, läsa, konvertera, ändra och kontrollera innehållet i 3D-filer.

Aspose.HTML for .NET

Aspose.HTML for .NET

Aspose.HTML för .NET tillåter utvecklare att skapa, redigera och återge HTML-sidor till format med fast layout som PDF & XPS etc och ett antal rasterbildsformat i dina .NET-applikationer

Aspose.GIS for .NET

Aspose.GIS for .NET

Aspose.GIS för .NET ger .NET-applikationerna möjlighet att komma åt och manipulera geografisk information från vektorbaserade geospatiala dataformat. Den erbjuder att läsa, skriva och konvertera GIS-dataformat som ESRI Shapefile & GeoJSON.

Aspose.ZIP for .NET

Aspose.ZIP for .NET

Aspose.ZIP för .NET API gör det möjligt för utvecklarna att komprimera dokument och arkiv till zip-format samt dekomprimera zip-filer till respektive arkiv och filer.

Aspose.Page for .NET

Aspose.Page for .NET

Aspose.Page för .NET ger möjlighet att skapa, redigera och spara befintliga såväl som nya XPS-dokument. Det gör det också möjligt att konvertera PS-, EPS- och XPS-filer till PDF- och bildformat.

Aspose.PSD for .NET

Aspose.PSD for .NET

Aspose.PSD för .NET API gör det möjligt för utvecklarna att ladda eller skapa Photoshop PSD- och PSB-filer samt ger möjligheten att manipulera lager, upptäcka tömda PSD-filer och konvertera Photoshop-filer till rasterbildsformat.

Aspose.OMR for .NET

Aspose.OMR for .NET

Aspose.OMR för .NET är ett API som gör det möjligt att fånga mänskligt markerade data från dokumentformulär som undersökningar, frågeformulär, flervalsundersökningar och andra tester. Så den kan känna igen skannade bilder och till och med foton med hög noggrannhet.

Aspose.PUB for .NET

Aspose.PUB for .NET

Aspose.PUB för .NET är ett API som gör det möjligt att läsa Microsoft Publisher-filer och konvertera till andra format. Dessutom tillåter API att arbeta med PUB-dokumentformat utan att behöva gå in på detaljerna i den underliggande filformatstrukturen utan några beroenden av Microsoft Publisher.

Aspose.SVG for .NET

Aspose.SVG for .NET

Aspose.SVG för .NET är ett API för bearbetning och analys av SVG-filformat. Genom att ha full kontroll över SVG-noder och egenskaper kan utvecklare enkelt ändra dokumentträdet, ta bort och infoga noder, ändra nodegenskaperna och tillämpa filter. Dessutom kan API konvertera SVG-filer till PDF och kända bildformat.

Aspose.Finance for .NET

Aspose.Finance for .NET

Aspose.Finance för .NET är ett finansrelaterat formatbearbetnings-API. Den skapar, läser och validerar XBRL- och iXBRL-format som används i hanteringen av affärsprocesser, finansiella analyser och rapporteringslösningar.

Aspose.Drawing for .NET

Aspose.Drawing for .NET

Aspose.Drawing för .NET är ett grafik-API som är identiskt med GDI+. Den kan enkelt integreras för 2D-vektorgrafikritningar som linjer, kurvor och figurer samt text i muti-stil på rasterbilder. API stöder vanliga bildformat.

Aspose.Font for .NET

Aspose.Font for .NET

Aspose.Font för .NET är ett fonthanterings- och bearbetnings-API. Det kan enkelt utföra teckensnittsfiloperationer som att ladda teckensnitt från skiva eller stream, läsa glyfer och statistikinformation samt upptäcka latinska symboler, rendera text med teckensnittsglyfer och mer.

Aspose.TeX for .NET

Aspose.TeX for .NET

Aspose.TeX för .NET är ett TeX-filtypsättnings-API. Det kan enkelt sätta TeX-filer för att få dokument i olika format som XPS, PDF, PNG, JPEG, TIFF och BMP. Den har också skapande av anpassade TeX-format.

Avancerade funktioner i Aspose.Total för .NET API:er

Generera eller känna igen streckkoder

Generera rapporter med hjälp av sammanslagning

Skapa dynamiska Microsoft Excel-rapporter i farten

High-fidelity rendering och utskrift

Förvandla ett XML-dokument till en Adobe Acrobat PDF-fil

Konvertera bildfiler till PDF-format

Skapa, manipulera eller rendera presentationsfiler

Skapa projektfiler från grunden eller manipulera befintliga projekt

Arbeta med iCalendar

Skicka enkelt e-post med HTML-formatering och bilagor

Sammanfoga och skicka masspostfunktioner

Anslut till POP3- och IMAP-e-postservrar

Skapa, ladda, redigera eller konvertera Microsoft Visio-diagram

Extrahera text från bilder med OCR

Exportera OneNote till bilder & PDF-format

Plattformsoberoende

Aspose.Total för .NET täcker de flesta populära utvecklingsmiljöer och distributionsplattformar. Du kan med säkerhet använda Aspose.Total för .NET för att bygga Mono eller någon typ av 32-bitars eller 64-bitars .NET-applikationer inklusive ASP.NET, Web Services och WinForms.

Fullpackad med hjälpfunktioner

Aspose.Total för .NET ger dig en verktygslåda med praktiska verktygs-API:er som låter dig lägga till streckkodsfunktionalitet till .NET-applikationer, utföra återkommande mönster och nätverksprotokoll (SMTP, POP3, MIME, IMAP, FTP, DNS, ICMP och WHOIS).

Microsoft Office Automation – Behövs inte

Aspose.Total för .NET API:er är byggda med hanterad kod och behöver aldrig Microsoft Office installeras på maskinen för att fungera med dokumentformat som stöds. Det är ett perfekt Microsoft Office-automatiseringsalternativ när det gäller funktioner som stöds, säkerhet, stabilitet, skalbarhet, hastighet och pris.

Vad folk säger

Ta inte bara vårt ord för det. Se vad användarna har att säga om Aspose.Total API:er.

 
 
Visa fallstudier