Konvertera DOC till JSON-format via C#

Analysera DOC till JSON via C# utan att använda Microsoft® Word eller Excel

 

Genom att använda Aspose.Total för .NET kan du konvertera DOC till JSON-format i valfri .NET, C#, ASP.NET och VB.NET applikation i två enkla steg. För det första, genom att använda Aspose.Words for .NET , kan du exportera DOC till HTML. Efter det, genom att använda Aspose.Cells for .NET Spreadsheet Programming API, kan du konvertera HTML till JSON.

Konvertera DOC till JSON-format via C#

  1. Öppna DOC-filen med klassen Document
  2. Konvertera DOC till HTML med metoden Save
  3. Ladda HTML-dokument genom att använda klassen Arbetsbok
  4. Spara dokumentet i JSON-format med metoden Save

Konverteringskrav

Installera från kommandoraden som nuget install Aspose.Total eller via Package Manager Console of Visual Studio med Install-Package Aspose.Total.

Alternativt kan du hämta offline MSI-installationsprogrammet eller DLL-filer i en ZIP-fil från downloads .

Konvertera skyddad DOC till JSON-format via C#

Med hjälp av API:t kan du också öppna det lösenordsskyddade dokumentet. Om ditt inmatade DOC-dokument är lösenordsskyddat kan du inte konvertera det till JSON-format utan att använda lösenordet. API:et låter dig öppna det krypterade dokumentet genom att skicka in rätt lösenord i ett LoadOptions-objekt. Följande kodexempel visar hur du försöker öppna ett krypterat dokument med ett lösenord:

Konvertera DOC till JSON i Range via C#

Medan du konverterar DOC till JSON kan du också ställa in intervallet till ditt utdata-JSON-format. För att ställa in intervallet kan du öppna den konverterade HTML-koden med Workbook-klassen, hämta CellsCollection av arbetsbladet som innehåller data, skapa ett intervall från CellsCollection genom att ange rad- och kolumnindex och anropa ExportRangeToJson-metoden med referenser till Range & ExportRangeToJsonOptions-objekt. Slutligen kan du spara JSON-data till fil via metoden File.WriteAllText.

Utforska DOC konverteringsalternativ med .NET

Konvertera DOCs till CSV (Comma Seperated Values)
Konvertera DOCs till DIF (Data Interchange Format)
Konvertera DOCs till EXCEL (Spreadsheet File Formats)
Konvertera DOCs till FODS (OpenDocument Flat XML Spreadsheet)
Konvertera DOCs till ODS (OpenDocument Spreadsheet)
Konvertera DOCs till SXC (StarOffice Calc Spreadsheet)
Konvertera DOCs till TSV (Tab Seperated Values)
Konvertera DOCs till XLAM (Excel Macro-Enabled Add-In)
Konvertera DOCs till XLS (Microsoft Excel Spreadsheet (Legacy))
Konvertera DOCs till XLSB (Excel Binary Workbook)
Konvertera DOCs till XLSM (Macro-enabled Spreadsheet)
Konvertera DOCs till XLSX (Open XML Workbook)
Konvertera DOCs till XLT (Excel 97 - 2003 Template)
Konvertera DOCs till XLTM (Excel Macro-Enabled Template)
Konvertera DOCs till XLTX (Excel Template)