Exportera EMAIL till PS via .NET

.NET API för att rendera EMAIL till PS på Windows, macOS och Linux utan att använda Word eller Outlook

 

Om du är en .NET-utvecklare som vill lägga till EMAIL till PS-konverteringsfunktioner i dina applikationer, är Aspose.Total for .NET API:er för filformatsmanipulation vägen fram. Genom att använda Aspose.Email for .NET , kan du konvertera EMAIL-filformat till HTML. Efter det, genom att använda Aspose.Words for .NET , kan du rendera HTML till PS.

C# API för att konvertera EMAIL till PS

  1. Öppna EMAIL-filen med klassen MailMessage
  2. Konvertera EMAIL till HTML med metoden Save
  3. Ladda HTML genom att använda klassen Document
  4. Spara dokumentet i PS-format med metoden Save och ställ in Ps som SaveFormat

Konverteringskrav

Installera från kommandoraden som nuget install Aspose.Total eller via Package Manager Console of Visual Studio med Install-Package Aspose.Total.

Alternativt kan du hämta offline MSI-installationsprogrammet eller DLL-filer i en ZIP-fil från downloads .


MailMessage message = MailMessage.Load("sourceFile.msg");
 
message.Save("HtmlOutput.html", SaveOptions.DefaultHtml);

Document document = new Document("HtmlOutput.html");

document.Save("output.ps", SaveFormat.Ps); 

Analysera EMAIL-fil via .NET

Innan du konverterar EMAIL till PS, om du vill vara säker på att du konverterar rätt e-post, kan du ladda EMAIL-dokumentet, analysera det och ta en titt på din önskade egenskap. Genom att använda MapiMessage klass av [Aspose.Email for .NET]( https://products.aspose.com/email /net/) API kan du få information om avsändare och mottagare. Du kan till exempel söka efter en specifik avsändar-e-post för konverteringen genom att använda egenskapen SenderName .


var outlookMessageFile = MapiMessage.FromFile("message.msg");
 
if(outlookMessageFile.SenderName == "John"){
    
}

Begränsa PS-dokumentredigering via .NET

När du sparar dokumentet från EMAIL till PS kan du behöva skydda ditt utdatadokument. Ibland kan du behöva begränsa möjligheten att redigera ett dokument och endast tillåta vissa åtgärder med det. Detta kan vara användbart för att förhindra andra från att redigera känslig och konfidentiell information i ditt dokument. Aspose.Words for .NET API, låter dig styra hur du begränsar innehållet med hjälp av ProtectionType uppräkningsparameter. Du kan ställa in ditt dokument på skrivskyddat genom att använda följande kodrader.


Document document = new Document("HtmlOutput.html");

document.Protect(ProtectionType.ReadOnly, "password");

document.Save("output.ps", SaveFormat.Ps);  

Utforska EMAIL konverteringsalternativ med .NET

Konvertera MSGs till BMP (Bitmap Image File)
Konvertera MSGs till DOC (Microsoft Word Binary Format)
Konvertera MSGs till DOCM (Microsoft Word 2007 Marco File)
Konvertera MSGs till DOCX (Office 2007+ Word Document)
Konvertera MSGs till DOT (Microsoft Word Template Files)
Konvertera MSGs till DOTM (Microsoft Word 2007+ Template File)
Konvertera MSGs till DOTX (Microsoft Word Template File)
Konvertera MSGs till EMF (Enhanced Metafile Format)
Konvertera MSGs till EPUB (Open eBook File)
Konvertera MSGs till FLATOPC (Microsoft Word 2003 WordprocessingML)
Konvertera MSGs till GIF (Graphical Interchange Format)
Konvertera MSGs till PNG (Portable Network Graphic)
Konvertera MSGs till JPEG (Joint Photographic Expert Group)
Konvertera MSGs till MD (Markdown Language)
Konvertera MSGs till ODT (OpenDocument Text File Format)
Konvertera MSGs till OTT (OpenDocument Standard Format)
Konvertera MSGs till PCL (Printer Command Language Document)
Konvertera MSGs till PDF (Portable Document Format)
Konvertera MSGs till PNG (Portable Network Graphic)
Konvertera MSGs till PS (PostScript File)
Konvertera MSGs till RTF (Rich Text Format)
Konvertera MSGs till SVG (Scalar Vector Graphics)
Konvertera MSGs till TIFF (Tagged Image File Format)
Konvertera MSGs till DOCX (Office 2007+ Word Document)
Konvertera MSGs till WORDML (Microsoft Word 2003 WordprocessingML)
Konvertera MSGs till XPS (XML Paper Specifications)

Vad är EMAIL filformatet

En e-postfil har ett specifikt format som känns igen av e-postprogram. Formatet innehåller en rubrik och en brödtext, som är åtskilda av en tom rad. Rubriken innehåller avsändarens e-postadress, mottagarens e-postadress, ämnet för e-postmeddelandet och datum och tid då e-postmeddelandet skickades. E-postmeddelandet innehåller själva meddelandet. E-postfiler kan vara antingen i vanlig text eller HTML-format. HTML-e-postmeddelanden är vanligare nuförtiden, eftersom de kan innehålla bilder och annan formatering.

Vad är PS filformatet

En PostScript-fil är en textfil som innehåller en beskrivning av en sida eller ett dokument som ska skrivas ut. Det skapas vanligtvis av en ordbehandlare eller annan applikation och sparas sedan i PS-format. Filen kan skrivas ut av alla skrivare som stöder PostScript-språket. PS-filer lagras vanligtvis på ett av två sätt: som en enda sida eller som ett flersidigt dokument. Ensidiga PS-filer används vanligtvis för att skriva ut en sida, till exempel ett brev eller en faktura. Flersidiga PS-filer används för att skriva ut dokument som sträcker sig över flera sidor, till exempel en bok eller en rapport. När en PS-fil skrivs ut läser skrivaren filen och tolkar instruktionerna i den. Skrivaren producerar sedan en utskriven version av dokumentet. PS-filer är vanligtvis mycket större än andra typer av filer, till exempel PDF-filer. Det beror på att de innehåller mycket detaljerad information om dokumentet som ska skrivas ut. Av denna anledning är det viktigt att se till att din skrivare har tillräckligt med minne för att lagra hela PS-filen. PS-filer kan öppnas och redigeras med en textredigerare, som Microsoft Word eller Adobe Acrobat. Det är dock viktigt att vara försiktig när du redigerar en PS-fil, eftersom även en liten ändring kan leda till att filen blir oläslig av skrivaren. Om du behöver göra ändringar i en PS-fil är det bäst att spara en kopia av filen först, så att du kan återgå till originalet vid behov.