Exportera EMAIL till RTF via .NET

.NET API för att rendera EMAIL till RTF på Windows, macOS och Linux utan att använda Word eller Outlook

 

Om du är en .NET-utvecklare som vill lägga till EMAIL till RTF-konverteringsfunktioner i dina applikationer, är Aspose.Total for .NET API:er för filformatsmanipulation vägen fram. Genom att använda Aspose.Email for .NET , kan du konvertera EMAIL-filformat till HTML. Efter det, genom att använda Aspose.Words for .NET , kan du rendera HTML till RTF.

C# API för att konvertera EMAIL till RTF

  1. Öppna EMAIL-filen med klassen MailMessage
  2. Konvertera EMAIL till HTML med metoden Save
  3. Ladda HTML genom att använda klassen Document
  4. Spara dokumentet i RTF-format med metoden Save och ställ in Rtf som SaveFormat

Konverteringskrav

Installera från kommandoraden som nuget install Aspose.Total eller via Package Manager Console of Visual Studio med Install-Package Aspose.Total.

Alternativt kan du hämta offline MSI-installationsprogrammet eller DLL-filer i en ZIP-fil från downloads .


MailMessage message = MailMessage.Load("sourceFile.msg");
 
message.Save("HtmlOutput.html", SaveOptions.DefaultHtml);

Document document = new Document("HtmlOutput.html");

document.Save("output.rtf", SaveFormat.Rtf); 

Analysera EMAIL-fil via .NET

Innan du konverterar EMAIL till RTF, om du vill vara säker på att du konverterar rätt e-post, kan du ladda EMAIL-dokumentet, analysera det och ta en titt på din önskade egenskap. Genom att använda MapiMessage klass av [Aspose.Email for .NET]( https://products.aspose.com/email /net/) API kan du få information om avsändare och mottagare. Du kan till exempel söka efter en specifik avsändar-e-post för konverteringen genom att använda egenskapen SenderName .


var outlookMessageFile = MapiMessage.FromFile("message.msg");
 
if(outlookMessageFile.SenderName == "John"){
    
}
.aspose.com

Begränsa RTF-dokumentredigering via .NET

När du sparar dokumentet från EMAIL till RTF kan du behöva skydda ditt utdatadokument. Ibland kan du behöva begränsa möjligheten att redigera ett dokument och endast tillåta vissa åtgärder med det. Detta kan vara användbart för att förhindra andra från att redigera känslig och konfidentiell information i ditt dokument. Aspose.Words for .NET API, låter dig styra hur du begränsar innehållet med hjälp av [ProtectionType]( https://apireference.aspose . com/words/net/aspose.words/protectiontype) uppräkningsparameter. Du kan ställa in ditt dokument på skrivskyddat genom att använda följande kodrader.


Document document = new Document("HtmlOutput.html");

document.Protect(ProtectionType.ReadOnly, "password");

document.Save("output.rtf", SaveFormat.Rtf);  

Utforska EMAIL konverteringsalternativ med .NET

Konvertera MSGs till BMP (Bitmap Image File)
Konvertera MSGs till DOC (Microsoft Word Binary Format)
Konvertera MSGs till DOCM (Microsoft Word 2007 Marco File)
Konvertera MSGs till DOCX (Office 2007+ Word Document)
Konvertera MSGs till DOT (Microsoft Word Template Files)
Konvertera MSGs till DOTM (Microsoft Word 2007+ Template File)
Konvertera MSGs till DOTX (Microsoft Word Template File)
Konvertera MSGs till EMF (Enhanced Metafile Format)
Konvertera MSGs till EPUB (Open eBook File)
Konvertera MSGs till FLATOPC (Microsoft Word 2003 WordprocessingML)
Konvertera MSGs till GIF (Graphical Interchange Format)
Konvertera MSGs till PNG (Portable Network Graphic)
Konvertera MSGs till JPEG (Joint Photographic Expert Group)
Konvertera MSGs till MD (Markdown Language)
Konvertera MSGs till ODT (OpenDocument Text File Format)
Konvertera MSGs till OTT (OpenDocument Standard Format)
Konvertera MSGs till PCL (Printer Command Language Document)
Konvertera MSGs till PDF (Portable Document Format)
Konvertera MSGs till PNG (Portable Network Graphic)
Konvertera MSGs till PS (PostScript File)
Konvertera MSGs till RTF (Rich Text Format)
Konvertera MSGs till SVG (Scalar Vector Graphics)
Konvertera MSGs till TIFF (Tagged Image File Format)
Konvertera MSGs till DOCX (Office 2007+ Word Document)
Konvertera MSGs till WORDML (Microsoft Word 2003 WordprocessingML)
Konvertera MSGs till XPS (XML Paper Specifications)

Vad är EMAIL filformatet

En e-postfil har ett specifikt format som känns igen av e-postprogram. Formatet innehåller en rubrik och en brödtext, som är åtskilda av en tom rad. Rubriken innehåller avsändarens e-postadress, mottagarens e-postadress, ämnet för e-postmeddelandet och datum och tid då e-postmeddelandet skickades. E-postmeddelandet innehåller själva meddelandet. E-postfiler kan vara antingen i vanlig text eller HTML-format. HTML-e-postmeddelanden är vanligare nuförtiden, eftersom de kan innehålla bilder och annan formatering.

Vad är RTF filformatet

Introducerat och dokumenterat av Microsoft representerar Rich Text Format (RTF) en metod för att koda formaterad text och grafik för användning i applikationer. Formatet underlättar plattformsoberoende dokumentutbyte med andra Microsoft-produkter, vilket tjänar syftet med interoperabilitet. Denna förmåga gör det till en standard för dataöverföring mellan ordbehandlingsprogram och därför kan innehåll överföras från ett operativsystem till ett annat utan att förlora dokumentformateringen. Filformatspecifikationerna är tillgängliga av Microsoft för offentlig nedladdning och kan refereras till från utvecklarens perspektiv. En av de viktigaste fördelarna med RTF är dess förmåga att bevara formateringen över olika ordbehandlare och textredigerare. Det betyder att du kan skapa ett RTF-dokument i ett program och vara säker på att det kommer att se likadant ut när det öppnas i ett annat program, även om de två programmen använder olika standardteckensnitt, teckenstorlekar och andra formateringsalternativ.