HTML JSON XML SVG POWERPOINT
EXCEL

Konvertera EXCEL till POWERPOINT via C#

Exportera Excel® EXCEL till POWERPOINT på .NET Framework, .NET Core, Mono eller Xamarin-plattformar

EXCEL till POWERPOINT-konvertering på .NET

  1. Öppna EXCEL-filen med klassen Arbetsbok
  2. Konvertera EXCEL till PDF och ställ in SaveFormat till Auto
  3. Ladda den konverterade PDF-filen med klassen Powerpointument
  4. Spara dokumentet i POWERPOINT-format med metoden Save och ställ in Powerpoint som SaveFormat

Konverteringskrav

Installera från kommandoraden som nuget install Aspose.Total eller via Package Manager Console of Visual Studio med Install-Package Aspose.Total.

Alternativt kan du hämta offline MSI-installationsprogrammet eller DLL-filer i en ZIP-fil från downloads .

.NET C#-kod för EXCEL till POWERPOINT-konvertering

// load the EXCEL file using Workbook class
var book = new Aspose.Cells.Workbook("input.excel");
// save EXCEL as PDF
book.Save("pdfOutput.pdf", Aspose.Cells.SaveFormat.Auto); 
// load the PDF file using Powerpointument class
var powerpointument = new Aspose.Pdf.Powerpointument("pdfOutput.pdf");
// save powerpointument in PPTX format
powerpointument.Save("output.pptx", SaveFormat.Pptx); 

Utforska EXCEL konverteringsalternativ med .NET

Konvertera EXCELs till DOC (Microsoft Word Binary Format)
Konvertera EXCELs till DOCX (Office 2007+ Word Document)
Konvertera EXCELs till PPTX (Open XML presentation Format)
Konvertera EXCELs till WORD (WordProcessing File Formats)