Konvertera HTML-fil till PSD via C#

Exportera HTML till PSD i .NET-applikationer utan att använda Adobe® Acrobat Reader eller andra tredjepartsprogram

 

Genom att använda Aspose.Total for .NET kan du enkelt exportera HTML till PSD-bild i alla .NET-applikationer i två enkla steg. Först och främst, genom att använda Aspose.PDF för .NET , kan du exportera HTML till JPEG. Efter det, genom att använda Aspose.Imaging for .NET Image Processing API, kan du konvertera JPEG till PSD.

Konvertera HTML-fil till PSD via .NET

  1. Öppna HTML-filen med klassen Document
  2. Initiera klassobjektet JpegDevice och rendera HTML till JPEG genom att använda Process metod
  3. Ladda JPEG-fil genom att använda klassen Image
  4. Spara dokumentet i PSD-format med metoden Save

Konverteringskrav

Installera från kommandoraden som nuget install Aspose.Total eller via Package Manager Console of Visual Studio med Install-Package Aspose.Total.

Alternativt kan du hämta offline MSI-installationsprogrammet eller DLL-filer i en ZIP-fil från downloads .

Konvertera HTML-fil till PSD i en enda fil via C#

Med hjälp av API:t kan du också konvertera HTML-fil till PSD till en enda bildfil. För att konvertera alla sidor kan du först rendera ditt HTML-dokument till en TIFF-fil och efter det kan du exportera TIFF-fil till PSD. Du kan öppna indatafilen med klassen Document och skapa enhetsobjekt Upplösning, TiffSettings och TIFF. Du kan få en enda TIFF-bild med metoden Process enligt TiffDevice . Slutligen kan du ladda TIFF-filen med klassen Image och spara den i PSD-format med metoden Save .

Konvertera & rotera HTML-fil till PSD via C#

Med hjälp av API:t kan du också rotera den utgående PSD-bilden enligt dina behov. Metoden Image.RotateFlip kan användas för att rotera bilden 90/180/270 grader och vända bilden horisontellt eller vertikalt. Du kan ange vilken typ av rotation och vändning som ska tillämpas på bilden. För att rotera och vända bilden kan du ladda den konverterade JPEG-bilden med fabriksmetoden exponerad av klassen Image och anropa bilden .RotateFlip-metoden samtidigt som du anger lämplig RotateFlipType .

Utforska HTML konverteringsalternativ med .NET

Konvertera HTMLs till APNG (Animated Portable Network Graphics)
Konvertera HTMLs till DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine)
Konvertera HTMLs till DXF (Autodesk Drawing Exchange Format)
Konvertera HTMLs till EMZ (Windows Compressed Enhanced Metafile)
Konvertera HTMLs till SVGZ (Compressed Scalable Vector Graphics)
Konvertera HTMLs till TGA (Truevision Graphics Adapter)
Konvertera HTMLs till WMF (Windows Metafile)
Konvertera HTMLs till WMZ (Compressed Windows Metafile)