Konvertera JSON-format till IMAGE via C#

C# API för att tolka JSON till IMAGE utan att använda beroenden från tredje part

 

Genom att använda Aspose.Total for .NET kan du tolka JSON till IMAGE i alla .NET-, C#-, ASP.NET- och VB.NET-applikationer i två enkla steg. För det första, genom att använda Aspose.Cells for .NET , kan du exportera JSON till JPEG. Efter det, genom att använda Aspose.Imaging for .NET , kan du konvertera JPEG till IMAGE.

Konvertera JSON-format till IMAGE via C#

  1. Skapa ett nytt Workbook objekt och läs JSON-data från filen
  2. Konvertera JSON till JPEG med metoden Save
  3. Ladda JPEG-dokument genom att använda klassen Image
  4. Spara dokumentet i IMAGE-format med metoden Save

Konverteringskrav

Installera från kommandoraden som nuget install Aspose.Total eller via Package Manager Console of Visual Studio med Install-Package Aspose.Total.

Alternativt kan du hämta offline MSI-installationsprogrammet eller DLL-filer i en ZIP-fil från downloads .

Ställ in layout och konvertera JSON-format till IMAGE via C#

Medan du analyserar JSON till IMAGE kan du också ställa in layoutalternativ för din JSON med JsonLayoutOptions . Det låter dig bearbeta Array som en tabell, ignorera nollvärden, ignorera arraytitel, ignorera objekttitel, konvertera sträng till nummer eller datum, ställa in datum och nummerformat och ställa in titelstil. Alla dessa alternativ låter dig presentera din data enligt dina behov. Följande kodavsnitt visar hur du ställer in layoutalternativen.

Analysera JSON-format till IMAGE med vattenstämpel

Med hjälp av API:t kan du också konvertera JSON till IMAGE med vattenstämpel i ditt IMAGE-dokument. För att lägga till en vattenstämpel kan du först rendera ditt JSON-dokument till JPEG och lägga till en vattenstämpel i den. För att demonstrera operationen kan du ladda din konverterade JPEG-bild, lägga till transformationer med hjälp av ett objekt av klassen Matrix och rita en sträng som vattenstämpel på bildytan med hjälp av [Graphics]( https://reference.aspose.com/imaging/ net/aspose.imaging/graphics) klassens DrawString metod. När du har lagt till vattenstämpeln kan du spara JPEG som IMAGE-format. Nedan är ett kodexempel som visar hur man lägger till en diagonal vattenstämpel till ditt dokument.

Utforska JSON konverteringsalternativ med .NET

Konvertera JSONs till APNG (Animated Portable Network Graphics)
Konvertera JSONs till CHM (Compiled HTML Help File)
Konvertera JSONs till DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine)
Konvertera JSONs till DOC (Microsoft Word Binary Format)
Konvertera JSONs till DOCM (Microsoft Word 2007 Marco File)
Konvertera JSONs till DOT (Microsoft Word Template Files)
Konvertera JSONs till DOTX (Microsoft Word Template File)
Konvertera JSONs till DXF (Autodesk Drawing Exchange Format)
Konvertera JSONs till EMZ (Windows Compressed Enhanced Metafile)
Konvertera JSONs till EPUB (Open eBook File)
Konvertera JSONs till FLATOPC (Microsoft Word 2003 WordprocessingML)
Konvertera JSONs till MOBI (Open Ebook Format)
Konvertera JSONs till ODP (OpenDocument Presentation Format)
Konvertera JSONs till ODT (OpenDocument Text File Format)
Konvertera JSONs till OTP (OpenDocument Standard Format)
Konvertera JSONs till OTT (OpenDocument Standard Format)
Konvertera JSONs till PCL (Printer Command Language Document)
Konvertera JSONs till POT (Microsoft PowerPoint Template Files)
Konvertera JSONs till POTM (Microsoft PowerPoint Template File)
Konvertera JSONs till POTX (Microsoft PowerPoint Template Presentation)
Konvertera JSONs till PPS (PowerPoint Slide Show)
Konvertera JSONs till PPSM (Macro-enabled Slide Show)
Konvertera JSONs till PPSX (PowerPoint Slide Show)
Konvertera JSONs till PPT (Microsoft PowerPoint 97-2003)
Konvertera JSONs till PPTM (Macro-enabled Presentation File)
Konvertera JSONs till PS (PostScript File)
Konvertera JSONs till PSD (Photoshop Document)
Konvertera JSONs till RTF (Rich Text Format)
Konvertera JSONs till SVGZ (Compressed Scalable Vector Graphics)
Konvertera JSONs till TGA (Truevision Graphics Adapter)
Konvertera JSONs till WMF (Windows Metafile)
Konvertera JSONs till WMZ (Compressed Windows Metafile)
Konvertera JSONs till WORD (WordProcessing File Formats)
Konvertera JSONs till WORDML (Microsoft Word 2003 WordprocessingML)

Vad är JSON filformatet

JSON (JavaScript Object Notation) är ett öppet standardfilformat för att dela data som använder läsbar text för att lagra och överföra data. JSON-filer lagras med tillägget .json. JSON kräver mindre formatering och är ett bra alternativ för XML. JSON härrör från JavaScript men är ett språkoberoende dataformat. Generering och analys av JSON stöds av många moderna programmeringsspråk. application/json är mediatypen som används för JSON. Grundstrukturen för en JSON-fil är en samling nyckel-värdepar, där värdena är av olika typer som siffror, strängar och booleaner. Arrayer och kapslade objekt kan också representeras i en JSON-fil. JSON används ofta i webbutveckling för att utbyta data mellan klienten och servern. Det används ofta i AJAX-applikationer, där klienten begär data från servern utan att uppdatera hela sidan. JSON används också som ett enkelt databasformat för att lagra och hämta data, samt för att serialisera datastrukturer till ett strängformat som kan lagras eller överföras över ett nätverk.

Vad är IMAGE filformatet

Bildfiler är datorfiler som lagrar digitala bilder. Dessa filer kan vara av olika typer, inklusive bitmapp, jpeg, gif och tiff. Bilder lagras i dessa filer med olika grader av komprimering och kvalitet. När bilder öppnas på en dator avgör filtypen vilket program som ska användas för att öppna och visa bilden. Bitmappsfiler, även kallade rasterbilder, består av ett rutnät med små pixlar, som var och en tilldelas en färg värde. När de ses på avstånd smälter dessa pixlar samman för att skapa en illusion av en kontinuerlig bild. Bitmappsfiler är vanligtvis stora, eftersom de innehåller så mycket detaljerad information. Jpeg-filer är en typ av komprimerade bildfiler. De använder en matematisk algoritm för att komprimera bilddata, vilket minskar filstorleken utan att förlora något i bildkvaliteten. Jpeg-filer används ofta för att lagra och dela foton online, eftersom de lätt kan komprimeras utan att förlora någon kvalitet. Gif-filer är en annan typ av komprimerade bildfiler. De använder en annan algoritm än jpeg-filer, vilket gör att de kan lagra fler färger och producera bättre bildkvalitet. GIF-filer är dock begränsade till maximalt 256 färger, så de är inte lämpliga för att lagra bilder av hög kvalitet. Gif-filer används ofta för animerade bilder och enkel grafik. Tiff-filer är okomprimerade bildfiler. Det betyder att de inte använder någon komprimeringsalgoritm, och som ett resultat är de mycket större i storlek än andra typer av bildfiler. Tiff-filer används vanligtvis för att lagra bilder av hög kvalitet som behöver redigeras eller skrivas ut.