Konvertera JSON-format till MOBI via C#

C# API för att tolka JSON till MOBI utan att använda Microsoft® Word

 

Genom att använda Aspose.Total för .NET kan du tolka JSON till MOBI i alla .NET-, C#-, ASP.NET- och VB.NET-applikationer i två enkla steg. För det första, genom att använda Aspose.Cells for .NET , kan du exportera JSON till PDF. Efter det, genom att använda Aspose.Words for .NET , kan du konvertera PDF till MOBI.

Konvertera JSON-format till MOBI via C#

  1. Skapa ett nytt Workbook objekt och läs giltig JSON-data från filen
  2. Importera JSON-fil till kalkylblad med klassen JsonUtility och Spara den som PDF
  3. Ladda PDF-dokument genom att använda klassen Document
  4. Spara dokumentet i MOBI-format med metoden Save

Konverteringskrav

Installera från kommandoraden som nuget install Aspose.Total eller via Package Manager Console of Visual Studio med Install-Package Aspose.Total.

Alternativt kan du hämta offline MSI-installationsprogrammet eller DLL-filer i en ZIP-fil från downloads .

Ställ in layout och konvertera JSON-format till MOBI via C#

När du analyserar JSON till MOBI kan du också ställa in layoutalternativ för din JSON med JsonLayoutOptions . Det låter dig bearbeta Array som en tabell, ignorera nollvärden, ignorera arraytitel, ignorera objekttitel, konvertera sträng till nummer eller datum, ställa in datum och nummerformat och ställa in titelstil. Alla dessa alternativ låter dig presentera din data enligt dina behov. Följande kodavsnitt visar hur du ställer in layoutalternativen.

Analysera JSON-format till MOBI med vattenstämpel

Med hjälp av API:t kan du också konvertera JSON till MOBI med vattenstämpel. För att lägga till en vattenstämpel till ditt MOBI-dokument kan du först analysera JSON-filen till PDF och lägga till en vattenstämpel till den. För att lägga till en vattenstämpel, ladda den nyskapade PDF-filen med klassen Document , skapa en instans av TextWatermarkOptions och ställ in dess egenskaper , Ring Watermark.SetText-metoden och skicka vattenstämpeltext och objekt av TextWatermarkOptions. Efter att ha lagt till vattenstämpeln kan du spara dokumentet i MOBI.