Konvertera JSON-format till OTP via C#

C# API för att tolka JSON till OTP utan att använda Microsoft® PowerPoint

 

Du kan konvertera JSON till OTP i alla .NET-, C#-, ASP.NET- och VB.NET-applikationer i två enkla steg. För det första, genom att använda Aspose.Cells for .NET , kan du analysera JSON till PPTX. Efter det, genom att använda Aspose.Slides for .NET , kan du konvertera PPTX till OTP. Båda API:erna ingår i paketet Aspose.Total for .NET .

Konvertera JSON-format till OTP via C#

  1. Skapa ett nytt Workbook objekt och läs giltig JSON-data från filen
  2. Importera JSON-fil till kalkylblad med klassen JsonUtility och Spara det som PPTX
  3. Ladda PPTX-dokument genom att använda klassen Presentation
  4. Spara dokumentet i OTP-format med metoden Save

Konverteringskrav

Installera från kommandoraden som nuget install Aspose.Total eller via Package Manager Console of Visual Studio med Install-Package Aspose.Total.

Alternativt kan du hämta offline MSI-installationsprogrammet eller DLL-filer i en ZIP-fil från downloads .

Ställ in layout och konvertera JSON-format till OTP via C#

Medan du analyserar JSON till OTP kan du också ställa in layoutalternativ för ditt JSON-format med JsonLayoutOptions . Det låter dig bearbeta array som en tabell, ignorera nollvärden, ignorera arraytitel, ignorera objekttitel, konvertera sträng till nummer eller datum, ställa in datum och nummerformat och ställa in titelstil. Alla dessa alternativ låter dig presentera din data enligt dina behov. Följande kodavsnitt visar hur du ställer in layoutalternativen.

Konvertera JSON-format till OTP med vattenstämpel

Med hjälp av API:t kan du också konvertera JSON till OTP med vattenstämpel. För att lägga till ett vattenmärke till ditt OTP-dokument kan du först analysera JSON till PPTX och lägga till ett vattenmärke till det. För att lägga till en vattenstämpel, ladda den nyskapade PPTX-filen med klassen Presentation , välj huvudpresentationen, lägg till formtyp med hjälp av Lägg till AutoShape och lägg till vattenstämpeltext med AddTextFrame. När du har lagt till vattenstämpeln kan du spara dokumentet i OTP.

Utforska JSON konverteringsalternativ med .NET

Konvertera JSONs till APNG (Animated Portable Network Graphics)
Konvertera JSONs till CHM (Compiled HTML Help File)
Konvertera JSONs till DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine)
Konvertera JSONs till DOC (Microsoft Word Binary Format)
Konvertera JSONs till DOCM (Microsoft Word 2007 Marco File)
Konvertera JSONs till DOT (Microsoft Word Template Files)
Konvertera JSONs till DOTX (Microsoft Word Template File)
Konvertera JSONs till DXF (Autodesk Drawing Exchange Format)
Konvertera JSONs till EMZ (Windows Compressed Enhanced Metafile)
Konvertera JSONs till EPUB (Open eBook File)
Konvertera JSONs till FLATOPC (Microsoft Word 2003 WordprocessingML)
Konvertera JSONs till MOBI (Open Ebook Format)
Konvertera JSONs till ODP (OpenDocument Presentation Format)
Konvertera JSONs till ODT (OpenDocument Text File Format)
Konvertera JSONs till OTT (OpenDocument Standard Format)
Konvertera JSONs till PCL (Printer Command Language Document)
Konvertera JSONs till POT (Microsoft PowerPoint Template Files)
Konvertera JSONs till POTM (Microsoft PowerPoint Template File)
Konvertera JSONs till POTX (Microsoft PowerPoint Template Presentation)
Konvertera JSONs till PPS (PowerPoint Slide Show)
Konvertera JSONs till PPSM (Macro-enabled Slide Show)
Konvertera JSONs till PPSX (PowerPoint Slide Show)
Konvertera JSONs till PPT (Microsoft PowerPoint 97-2003)
Konvertera JSONs till PPTM (Macro-enabled Presentation File)
Konvertera JSONs till PS (PostScript File)
Konvertera JSONs till PSD (Photoshop Document)
Konvertera JSONs till RTF (Rich Text Format)
Konvertera JSONs till SVGZ (Compressed Scalable Vector Graphics)
Konvertera JSONs till TGA (Truevision Graphics Adapter)
Konvertera JSONs till WMF (Windows Metafile)
Konvertera JSONs till WMZ (Compressed Windows Metafile)
Konvertera JSONs till WORD (WordProcessing File Formats)
Konvertera JSONs till WORDML (Microsoft Word 2003 WordprocessingML)

Vad är JSON filformatet

JSON (JavaScript Object Notation) är ett öppet standardfilformat för att dela data som använder läsbar text för att lagra och överföra data. JSON-filer lagras med tillägget .json. JSON kräver mindre formatering och är ett bra alternativ för XML. JSON härrör från JavaScript men är ett språkoberoende dataformat. Generering och analys av JSON stöds av många moderna programmeringsspråk. application/json är mediatypen som används för JSON. Grundstrukturen för en JSON-fil är en samling nyckel-värdepar, där värdena är av olika typer som siffror, strängar och booleaner. Arrayer och kapslade objekt kan också representeras i en JSON-fil. JSON används ofta i webbutveckling för att utbyta data mellan klienten och servern. Det används ofta i AJAX-applikationer, där klienten begär data från servern utan att uppdatera hela sidan. JSON används också som ett enkelt databasformat för att lagra och hämta data, samt för att serialisera datastrukturer till ett strängformat som kan lagras eller överföras över ett nätverk.

Vad är OTP filformatet

OpenDocument Standard Format (ODF) är ett XML-baserat filformat för att representera elektroniska dokument som kalkylblad, diagram, presentationer och ordbehandlingsdokument. Formatet är standardiserat av Organisation for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS) och antogs först av ISO/IEC JTC1 SC34 2005. ODF är ett öppet format, vilket innebär att det inte är begränsat av någon upphovsrätt eller patent. ODF är baserat på XML-schemat för kontorssviten OpenOffice.org och använder Zip-komprimeringsalgoritmen. Den är designad för att vara plattformsoberoende och för att kunna stödja ett brett utbud av applikationer. OpenDocument Format-specifikationen definierar tre dokumenttyper:* Textdokument* Kalkylblad* Presentationer Varje dokumenttyp har ett motsvarande XML-schema. Scheman är utformade för att utökas, vilket gör att applikationsspecifika funktioner kan läggas till. ODF-dokument kan krypteras och signeras med standarderna XML Encryption och XML Signature. OpenDocument-formatet stöds av ett antal kontorsprogram, inklusive Apache OpenOffice, LibreOffice, IBM Lotus Symphony och Microsoft Office.