Konvertera JSON-format till PS via C#

C# API för att tolka JSON till PS utan att använda Microsoft® Word

 

Genom att använda Aspose.Total för .NET kan du tolka JSON till PS i alla .NET-, C#-, ASP.NET- och VB.NET-applikationer i två enkla steg. För det första, genom att använda Aspose.Cells for .NET , kan du exportera JSON till PDF. Efter det, genom att använda Aspose.Words for .NET , kan du konvertera PDF till PS.

Konvertera JSON-format till PS via C#

  1. Skapa ett nytt Workbook objekt och läs giltig JSON-data från filen
  2. Importera JSON-fil till kalkylblad med klassen JsonUtility och Spara den som PDF
  3. Ladda PDF-dokument genom att använda klassen Document
  4. Spara dokumentet i PS-format med metoden Save

Konverteringskrav

Installera från kommandoraden som nuget install Aspose.Total eller via Package Manager Console of Visual Studio med Install-Package Aspose.Total.

Alternativt kan du hämta offline MSI-installationsprogrammet eller DLL-filer i en ZIP-fil från downloads .

Ställ in layout och konvertera JSON-format till PS via C#

När du analyserar JSON till PS kan du också ställa in layoutalternativ för din JSON med JsonLayoutOptions . Det låter dig bearbeta Array som en tabell, ignorera nollvärden, ignorera arraytitel, ignorera objekttitel, konvertera sträng till nummer eller datum, ställa in datum och nummerformat och ställa in titelstil. Alla dessa alternativ låter dig presentera din data enligt dina behov. Följande kodavsnitt visar hur du ställer in layoutalternativen.

Analysera JSON-format till PS med vattenstämpel

Med hjälp av API:t kan du också konvertera JSON till PS med vattenstämpel. För att lägga till en vattenstämpel till ditt PS-dokument kan du först analysera JSON-filen till PDF och lägga till en vattenstämpel till den. För att lägga till en vattenstämpel, ladda den nyskapade PDF-filen med klassen Document , skapa en instans av TextWatermarkOptions och ställ in dess egenskaper, Ring Watermark.SetText-metoden och skicka vattenstämpeltext och objekt av TextWatermarkOptions. Efter att ha lagt till vattenstämpeln kan du spara dokumentet i PS.

Utforska JSON konverteringsalternativ med .NET

Konvertera JSONs till APNG (Animated Portable Network Graphics)
Konvertera JSONs till CHM (Compiled HTML Help File)
Konvertera JSONs till DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine)
Konvertera JSONs till DOC (Microsoft Word Binary Format)
Konvertera JSONs till DOCM (Microsoft Word 2007 Marco File)
Konvertera JSONs till DOT (Microsoft Word Template Files)
Konvertera JSONs till DOTX (Microsoft Word Template File)
Konvertera JSONs till DXF (Autodesk Drawing Exchange Format)
Konvertera JSONs till EMZ (Windows Compressed Enhanced Metafile)
Konvertera JSONs till EPUB (Open eBook File)
Konvertera JSONs till FLATOPC (Microsoft Word 2003 WordprocessingML)
Konvertera JSONs till MOBI (Open Ebook Format)
Konvertera JSONs till ODP (OpenDocument Presentation Format)
Konvertera JSONs till ODT (OpenDocument Text File Format)
Konvertera JSONs till OTP (OpenDocument Standard Format)
Konvertera JSONs till OTT (OpenDocument Standard Format)
Konvertera JSONs till PCL (Printer Command Language Document)
Konvertera JSONs till POT (Microsoft PowerPoint Template Files)
Konvertera JSONs till POTM (Microsoft PowerPoint Template File)
Konvertera JSONs till POTX (Microsoft PowerPoint Template Presentation)
Konvertera JSONs till PPS (PowerPoint Slide Show)
Konvertera JSONs till PPSM (Macro-enabled Slide Show)
Konvertera JSONs till PPSX (PowerPoint Slide Show)
Konvertera JSONs till PPT (Microsoft PowerPoint 97-2003)
Konvertera JSONs till PPTM (Macro-enabled Presentation File)
Konvertera JSONs till PSD (Photoshop Document)
Konvertera JSONs till RTF (Rich Text Format)
Konvertera JSONs till SVGZ (Compressed Scalable Vector Graphics)
Konvertera JSONs till TGA (Truevision Graphics Adapter)
Konvertera JSONs till WMF (Windows Metafile)
Konvertera JSONs till WMZ (Compressed Windows Metafile)
Konvertera JSONs till WORD (WordProcessing File Formats)
Konvertera JSONs till WORDML (Microsoft Word 2003 WordprocessingML)

Vad är JSON filformatet

JSON (JavaScript Object Notation) är ett öppet standardfilformat för att dela data som använder läsbar text för att lagra och överföra data. JSON-filer lagras med tillägget .json. JSON kräver mindre formatering och är ett bra alternativ för XML. JSON härrör från JavaScript men är ett språkoberoende dataformat. Generering och analys av JSON stöds av många moderna programmeringsspråk. application/json är mediatypen som används för JSON. Grundstrukturen för en JSON-fil är en samling nyckel-värdepar, där värdena är av olika typer som siffror, strängar och booleaner. Arrayer och kapslade objekt kan också representeras i en JSON-fil. JSON används ofta i webbutveckling för att utbyta data mellan klienten och servern. Det används ofta i AJAX-applikationer, där klienten begär data från servern utan att uppdatera hela sidan. JSON används också som ett enkelt databasformat för att lagra och hämta data, samt för att serialisera datastrukturer till ett strängformat som kan lagras eller överföras över ett nätverk.

Vad är PS filformatet

En PostScript-fil är en textfil som innehåller en beskrivning av en sida eller ett dokument som ska skrivas ut. Det skapas vanligtvis av en ordbehandlare eller annan applikation och sparas sedan i PS-format. Filen kan skrivas ut av alla skrivare som stöder PostScript-språket. PS-filer lagras vanligtvis på ett av två sätt: som en enda sida eller som ett flersidigt dokument. Ensidiga PS-filer används vanligtvis för att skriva ut en sida, till exempel ett brev eller en faktura. Flersidiga PS-filer används för att skriva ut dokument som sträcker sig över flera sidor, till exempel en bok eller en rapport. När en PS-fil skrivs ut läser skrivaren filen och tolkar instruktionerna i den. Skrivaren producerar sedan en utskriven version av dokumentet. PS-filer är vanligtvis mycket större än andra typer av filer, till exempel PDF-filer. Det beror på att de innehåller mycket detaljerad information om dokumentet som ska skrivas ut. Av denna anledning är det viktigt att se till att din skrivare har tillräckligt med minne för att lagra hela PS-filen. PS-filer kan öppnas och redigeras med en textredigerare, som Microsoft Word eller Adobe Acrobat. Det är dock viktigt att vara försiktig när du redigerar en PS-fil, eftersom även en liten ändring kan leda till att filen blir oläslig av skrivaren. Om du behöver göra ändringar i en PS-fil är det bäst att spara en kopia av filen först, så att du kan återgå till originalet vid behov.