Konvertera JSON-format till SVGZ via C#

C# API för att tolka JSON till SVGZ utan att använda beroenden från tredje part

 

Genom att använda Aspose.Total for .NET kan du tolka JSON till SVGZ i alla .NET-, C#-, ASP.NET- och VB.NET-applikationer i två enkla steg. För det första, genom att använda Aspose.Cells for .NET , kan du exportera JSON till JPEG. Efter det, genom att använda Aspose.Imaging for .NET , kan du konvertera JPEG till SVGZ.

Konvertera JSON-format till SVGZ via C#

  1. Skapa ett nytt Workbook objekt och läs JSON-data från filen
  2. Konvertera JSON till JPEG med metoden Save
  3. Ladda JPEG-dokument genom att använda klassen Image
  4. Spara dokumentet i SVGZ-format med metoden Save

Konverteringskrav

Installera från kommandoraden som nuget install Aspose.Total eller via Package Manager Console of Visual Studio med Install-Package Aspose.Total.

Alternativt kan du hämta offline MSI-installationsprogrammet eller DLL-filer i en ZIP-fil från downloads .

Ställ in layout och konvertera JSON-format till SVGZ via C#

Medan du analyserar JSON till SVGZ kan du också ställa in layoutalternativ för din JSON med JsonLayoutOptions . Det låter dig bearbeta Array som en tabell, ignorera nollvärden, ignorera arraytitel, ignorera objekttitel, konvertera sträng till nummer eller datum, ställa in datum och nummerformat och ställa in titelstil. Alla dessa alternativ låter dig presentera din data enligt dina behov. Följande kodavsnitt visar hur du ställer in layoutalternativen.

Analysera JSON-format till SVGZ med vattenstämpel

Med hjälp av API:t kan du också konvertera JSON till SVGZ med vattenstämpel i ditt SVGZ-dokument. För att lägga till en vattenstämpel kan du först rendera ditt JSON-dokument till JPEG och lägga till en vattenstämpel i den. För att demonstrera operationen kan du ladda din konverterade JPEG-bild, lägga till transformationer med hjälp av ett objekt av klassen Matrix och rita en sträng som vattenstämpel på bildytan med hjälp av [Graphics]( https://reference.aspose.com/imaging/ net/aspose.imaging/graphics) klassens DrawString metod. När du har lagt till vattenstämpeln kan du spara JPEG som SVGZ-format. Nedan är ett kodexempel som visar hur man lägger till en diagonal vattenstämpel till ditt dokument.

Utforska JSON konverteringsalternativ med .NET

Konvertera JSONs till APNG (Animated Portable Network Graphics)
Konvertera JSONs till CHM (Compiled HTML Help File)
Konvertera JSONs till DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine)
Konvertera JSONs till DOC (Microsoft Word Binary Format)
Konvertera JSONs till DOCM (Microsoft Word 2007 Marco File)
Konvertera JSONs till DOT (Microsoft Word Template Files)
Konvertera JSONs till DOTX (Microsoft Word Template File)
Konvertera JSONs till DXF (Autodesk Drawing Exchange Format)
Konvertera JSONs till EMZ (Windows Compressed Enhanced Metafile)
Konvertera JSONs till EPUB (Open eBook File)
Konvertera JSONs till FLATOPC (Microsoft Word 2003 WordprocessingML)
Konvertera JSONs till MOBI (Open Ebook Format)
Konvertera JSONs till ODP (OpenDocument Presentation Format)
Konvertera JSONs till ODT (OpenDocument Text File Format)
Konvertera JSONs till OTP (OpenDocument Standard Format)
Konvertera JSONs till OTT (OpenDocument Standard Format)
Konvertera JSONs till PCL (Printer Command Language Document)
Konvertera JSONs till POT (Microsoft PowerPoint Template Files)
Konvertera JSONs till POTM (Microsoft PowerPoint Template File)
Konvertera JSONs till POTX (Microsoft PowerPoint Template Presentation)
Konvertera JSONs till PPS (PowerPoint Slide Show)
Konvertera JSONs till PPSM (Macro-enabled Slide Show)
Konvertera JSONs till PPSX (PowerPoint Slide Show)
Konvertera JSONs till PPT (Microsoft PowerPoint 97-2003)
Konvertera JSONs till PPTM (Macro-enabled Presentation File)
Konvertera JSONs till PS (PostScript File)
Konvertera JSONs till PSD (Photoshop Document)
Konvertera JSONs till RTF (Rich Text Format)
Konvertera JSONs till TGA (Truevision Graphics Adapter)
Konvertera JSONs till WMF (Windows Metafile)
Konvertera JSONs till WMZ (Compressed Windows Metafile)
Konvertera JSONs till WORD (WordProcessing File Formats)
Konvertera JSONs till WORDML (Microsoft Word 2003 WordprocessingML)