Rendera MHTML till FLATOPC via .NET

.NET API för att exportera MHTML till FLATOPC på Windows, macOS och Linux utan att använda Microsoft Word

 

Aspose.Total for .NET är ett kraftfullt API för att lägga till dokumentmanipulerings- och konverteringsfunktioner i din .NET-applikation. Genom att använda avancerad PDF Processing API Aspose.PDF för .NET , kan du konvertera MHTML-filformat till DOC. Efter det, genom att använda kraftfulla Document Processing API Aspose.Words for .NET , kan du rendera DOC till FLATOPC.

C# API för att konvertera MHTML till FLATOPC

  1. Öppna MHTML-filen med klassen Document
  2. Konvertera MHTML till Doc genom att använda metoden Save
  3. Ladda dokumentfilen genom att använda klassen Document av Aspose.Words
  4. Spara dokumentet i FLATOPC-format med metoden Save och ställ in Flatopc som SaveFormat

Konverteringskrav

Installera från kommandoraden som nuget install Aspose.Total eller via Package Manager Console of Visual Studio med Install-Package Aspose.Total.

Alternativt kan du hämta offline MSI-installationsprogrammet eller DLL-filer i en ZIP-fil från downloads .


Document document = new Document("template.mhtml");
 
document.Save("DocOutput.doc", SaveFormat.Doc); 

var outputDocument = new Aspose.Words.Document("DocOutput.doc");
// call save method while passing SaveFormat.FlatOpc
outputDocument.Save("output.flatopc", SaveFormat.FlatOpc);   

Dekryptera MHTML-fil med ägarlösenord via .NET

Innan du konverterar MHTML till FLATOPC, om du vill dekryptera ditt dokument kan du göra det med hjälp av API:et. För att dekryptera PDF-filen måste du först skapa ett Document objekt och öppna MHTML med ägarens lösenord. Efter det måste du anropa metoden Decrypt för Document-objektet. Slutligen, spara den uppdaterade filen med hjälp av Save-metoden för Document-objektet.


Document document = new Document("Decrypt.mhtml", "password");

document.Decrypt();
 
document.Save("Decrypt_out.doc");

Skapa skrivskyddad FLATOPC-fil via .NET

För att skydda din FLATOPC från redigering och för att förhindra andra från att redigera känslig och konfidentiell information i ditt dokument, kan du också ställa in skyddet för dokumentet med hjälp av API:et. Du kan begränsa möjligheten att redigera ett dokument och endast tillåta vissa åtgärder med det. Detta kan göras med Aspose.Words for .NET API. Det låter dig styra hur du begränsar innehållet med hjälp av uppräkningsparametern ProtectionType . Du kan ställa in ditt dokument på skrivskyddat genom att använda följande kodrader.


Document document = new Document("input.doc");

document.Protect(ProtectionType.ReadOnly, "password");
// call save method while passing SaveFormat.FlatOpc
document.Save("output.flatopc", SaveFormat.FlatOpc);    

Utforska MHTML konverteringsalternativ med .NET

Konvertera MHTMLs till DOCM (Microsoft Word 2007 Marco File)
Konvertera MHTMLs till DOT (Microsoft Word Template Files)
Konvertera MHTMLs till DOTM (Microsoft Word 2007+ Template File)
Konvertera MHTMLs till DOTX (Microsoft Word Template File)
Konvertera MHTMLs till GIF (Graphical Interchange Format)
Konvertera MHTMLs till ODT (OpenDocument Text File Format)
Konvertera MHTMLs till OTT (OpenDocument Standard Format)
Konvertera MHTMLs till PCL (Printer Command Language Document)
Konvertera MHTMLs till PS (PostScript File)
Konvertera MHTMLs till RTF (Rich Text Format)
Konvertera MHTMLs till WORDML (Microsoft Word 2003 WordprocessingML)
Konvertera MHTMLs till ODP (OpenDocument Presentation Format)
Konvertera MHTMLs till OTP (OpenDocument Standard Format)
Konvertera MHTMLs till POT (Microsoft PowerPoint Template Files)
Konvertera MHTMLs till POTM (Microsoft PowerPoint Template File)
Konvertera MHTMLs till POTX (Microsoft PowerPoint Template Presentation)
Konvertera MHTMLs till PPS (PowerPoint Slide Show)
Konvertera MHTMLs till PPSM (Macro-enabled Slide Show)
Konvertera MHTMLs till PPSX (PowerPoint Slide Show)
Konvertera MHTMLs till PPT (Microsoft PowerPoint 97-2003)
Konvertera MHTMLs till PPTM (Macro-enabled Presentation File)
Konvertera MHTMLs till SWF (Shockwave Flash Movie)
Konvertera MHTMLs till APNG (Animated Portable Network Graphics)
Konvertera MHTMLs till CSV (Comma Seperated Values)
Konvertera MHTMLs till DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine)
Konvertera MHTMLs till DIF (Data Interchange Format)
Konvertera MHTMLs till DXF (Autodesk Drawing Exchange Format)
Konvertera MHTMLs till EMZ (Windows Compressed Enhanced Metafile)
Konvertera MHTMLs till EXCEL (Spreadsheet File Formats)
Konvertera MHTMLs till FODS (OpenDocument Flat XML Spreadsheet)
Konvertera MHTMLs till MD (Markdown Language)
Konvertera MHTMLs till ODS (OpenDocument Spreadsheet)
Konvertera MHTMLs till PSD (Photoshop Document)
Konvertera MHTMLs till SVGZ (Compressed Scalable Vector Graphics)