C# API för att konvertera MOBI till DIF

Exportera MOBI till DIF via C# utan att använda Microsoft® Word eller Microsoft® Excel

 

Genom att använda Aspose.Total för .NET kan du inkludera MOBI till DIF-konverteringsfunktion i alla .NET-, C#-, ASP.NET- och VB.NET-applikationer i två enkla steg. För det första, genom att använda Aspose.Words for .NET , kan du exportera MOBI till HTML. Efter det, genom att använda Aspose.Cells for .NET Spreadsheet Programming API, kan du konvertera HTML till DIF.

.NET API för att konvertera MOBI till DIF

  1. Öppna MOBI-filen med klassen Document
  2. Konvertera MOBI till HTML med metoden Save
  3. Ladda HTML-dokument genom att använda klassen Arbetsbok
  4. Spara dokumentet i DIF-format med metoden Save och ställ in “DIF” som SaveFormat

Konverteringskrav

Installera från kommandoraden som nuget install Aspose.Total eller via Package Manager Console of Visual Studio med Install-Package Aspose.Total.

Alternativt kan du hämta offline MSI-installationsprogrammet eller DLL-filer i en ZIP-fil från downloads .

Ladda MOBI-dokument från Stream via C#

Aspose.Words for .NET låter dig också ladda MOBI-dokument via stream. För att öppna ett dokument från en ström, skicka helt enkelt ett strömobjekt som innehåller dokumentet till konstruktorn Dokument . Följande kodexempel visar hur man öppnar ett dokument från en ström:

Lägg till anpassade egenskaper i DIF-fil via C#

När du konverterar MOBI till DIF gör Aspose.Cells for .NET det möjligt för dig att lägga till anpassade egenskaper i dina DIF-dokument. För att lägga till en anpassad egenskap kan du använda metoden Add för CustomDocumentPropertyCollection klass. Add-metoden lägger till egenskapen i Excel-filen och returnerar en referens för den nya dokumentegenskapen som en [Aspose.Cells.Properties.DocumentProperty]( https://reference.aspose.com/cells/net/aspose.cells.properties /mobiumentproperty) objekt.