C# API för att konvertera MOBI till XLSX eller onlineapp

Exportera MOBI till XLSX via C# utan att använda Microsoft® Word eller Microsoft® Excel

 

Genom att använda Aspose.Total för .NET kan du inkludera MOBI till XLSX-konverteringsfunktion i alla .NET-, C#-, ASP.NET- och VB.NET-applikationer i två enkla steg. För det första, genom att använda Aspose.Words for .NET , kan du exportera MOBI till HTML. Efter det, genom att använda Aspose.Cells for .NET Spreadsheet Programming API, kan du konvertera HTML till XLSX.

.NET API för att konvertera MOBI till XLSX

  1. Öppna MOBI-filen med klassen Document
  2. Konvertera MOBI till HTML med metoden Save
  3. Ladda HTML-dokument genom att använda klassen Arbetsbok
  4. Spara dokumentet i XLSX-format med metoden Save och ställ in “XLSX” som SaveFormat

Konverteringskrav

Installera från kommandoraden som nuget install Aspose.Total eller via Package Manager Console of Visual Studio med Install-Package Aspose.Total.

Alternativt kan du hämta offline MSI-installationsprogrammet eller DLL-filer i en ZIP-fil från downloads .

Gratis onlinekonverterare för MOBI till XLSX

Ladda MOBI-dokument från Stream via C#

Aspose.Words for .NET låter dig också ladda MOBI-dokument via stream. För att öppna ett dokument från en ström, skicka helt enkelt ett strömobjekt som innehåller dokumentet till konstruktorn Dokument . Följande kodexempel visar hur man öppnar ett dokument från en ström:

Lägg till anpassade egenskaper i XLSX-fil via C#

När du konverterar MOBI till XLSX gör Aspose.Cells for .NET det möjligt för dig att lägga till anpassade egenskaper i dina XLSX-dokument. För att lägga till en anpassad egenskap kan du använda metoden Add för CustomDocumentPropertyCollection klass. Add-metoden lägger till egenskapen i Excel-filen och returnerar en referens för den nya dokumentegenskapen som en [Aspose.Cells.Properties.DocumentProperty]( https://reference.aspose.com/cells/net/aspose.cells.properties /mobiumentproperty) objekt.

Utforska MOBI konverteringsalternativ med .NET

Konvertera MOBIs till CSV (Comma Seperated Values)
Konvertera MOBIs till DIF (Data Interchange Format)
Konvertera MOBIs till XLSX (Open XML Workbook)
Konvertera MOBIs till FODS (OpenDocument Flat XML Spreadsheet)
Konvertera MOBIs till ODS (OpenDocument Spreadsheet)
Konvertera MOBIs till SXC (StarOffice Calc Spreadsheet)
Konvertera MOBIs till TSV (Tab Seperated Values)
Konvertera MOBIs till XLAM (Excel Macro-Enabled Add-In)
Konvertera MOBIs till XLS (Microsoft Excel Spreadsheet (Legacy))
Konvertera MOBIs till XLSB (Excel Binary Workbook)
Konvertera MOBIs till XLSM (Macro-enabled Spreadsheet)
Konvertera MOBIs till XLSX (Open XML Workbook)
Konvertera MOBIs till XLT (Excel 97 - 2003 Template)
Konvertera MOBIs till XLTM (Excel Macro-Enabled Template)

Vad är MOBI filformatet

MOBI-formatet är ett filformat för e-böcker. Den är baserad på Open eBook-standarden och används av flera eBook-läsare, inklusive Amazon Kindle. MOBI-formatet är designat för enkel konvertering till andra e-boksformat, till exempel ePub-formatet. MOBI-formatet stöder ett brett utbud av funktioner, inklusive: - DRM-skydd - Ljud och video - Innehållsförteckningar - Index - Fotnoter - Länkar - Inbäddade bilder MOBI-formatet är en öppen standard, vilket betyder att det inte ägs av något företag . Detta gör det enkelt för vem som helst att skapa programvara som kan läsa eller skriva MOBI-filer.

Läs mera

Vad är XLSX filformatet

En XLSX-fil är en Microsoft Excel Open XML Workbook-fil. XLSX-filer används för att lagra kalkylbladsdata. De liknar XLS-filer men använder det XML-baserade filformatet som utvecklats av Microsoft. XLSX-filer skapas av Microsoft Excel-applikationen. De kan öppnas och redigeras av Microsoft Excel, Apple Numbers och andra kalkylbladsprogram.XLSX-filer lagrar data i kalkylblad som innehåller celler ordnade i rader och kolumner. Varje cell kan innehålla text, siffror eller formler.XLSX-filer stöder även funktioner som diagram, pivottabeller och villkorlig formatering.

Läs mera