C# API för att konvertera MOBI till XLTM eller onlineapp

Exportera MOBI till XLTM via C# utan att använda Microsoft® Word eller Microsoft® Excel

 

Genom att använda Aspose.Total för .NET kan du inkludera MOBI till XLTM-konverteringsfunktion i alla .NET-, C#-, ASP.NET- och VB.NET-applikationer i två enkla steg. För det första, genom att använda Aspose.Words for .NET , kan du exportera MOBI till HTML. Efter det, genom att använda Aspose.Cells for .NET Spreadsheet Programming API, kan du konvertera HTML till XLTM.

.NET API för att konvertera MOBI till XLTM

  1. Öppna MOBI-filen med klassen Document
  2. Konvertera MOBI till HTML med metoden Save
  3. Ladda HTML-dokument genom att använda klassen Arbetsbok
  4. Spara dokumentet i XLTM-format med metoden Save och ställ in “XLTM” som SaveFormat

Konverteringskrav

Installera från kommandoraden som nuget install Aspose.Total eller via Package Manager Console of Visual Studio med Install-Package Aspose.Total.

Alternativt kan du hämta offline MSI-installationsprogrammet eller DLL-filer i en ZIP-fil från downloads .

Gratis onlinekonverterare för MOBI till XLTM

Ladda MOBI-dokument från Stream via C#

Aspose.Words for .NET låter dig också ladda MOBI-dokument via stream. För att öppna ett dokument från en ström, skicka helt enkelt ett strömobjekt som innehåller dokumentet till konstruktorn Dokument . Följande kodexempel visar hur man öppnar ett dokument från en ström:

Lägg till anpassade egenskaper i XLTM-fil via C#

När du konverterar MOBI till XLTM gör Aspose.Cells for .NET det möjligt för dig att lägga till anpassade egenskaper i dina XLTM-dokument. För att lägga till en anpassad egenskap kan du använda metoden Add för CustomDocumentPropertyCollection klass. Add-metoden lägger till egenskapen i Excel-filen och returnerar en referens för den nya dokumentegenskapen som en [Aspose.Cells.Properties.DocumentProperty]( https://reference.aspose.com/cells/net/aspose.cells.properties /mobiumentproperty) objekt.

Utforska MOBI konverteringsalternativ med .NET

Konvertera MOBIs till CSV (Comma Seperated Values)
Konvertera MOBIs till DIF (Data Interchange Format)
Konvertera MOBIs till XLSX (Open XML Workbook)
Konvertera MOBIs till FODS (OpenDocument Flat XML Spreadsheet)
Konvertera MOBIs till ODS (OpenDocument Spreadsheet)
Konvertera MOBIs till SXC (StarOffice Calc Spreadsheet)
Konvertera MOBIs till TSV (Tab Seperated Values)
Konvertera MOBIs till XLAM (Excel Macro-Enabled Add-In)
Konvertera MOBIs till XLS (Microsoft Excel Spreadsheet (Legacy))
Konvertera MOBIs till XLSB (Excel Binary Workbook)
Konvertera MOBIs till XLSM (Macro-enabled Spreadsheet)
Konvertera MOBIs till XLSX (Open XML Workbook)
Konvertera MOBIs till XLT (Excel 97 - 2003 Template)
Konvertera MOBIs till XLTM (Excel Macro-Enabled Template)

Vad är MOBI filformatet

MOBI-formatet är ett filformat för e-böcker. Den är baserad på Open eBook-standarden och används av flera eBook-läsare, inklusive Amazon Kindle. MOBI-formatet är designat för enkel konvertering till andra e-boksformat, till exempel ePub-formatet. MOBI-formatet stöder ett brett utbud av funktioner, inklusive: - DRM-skydd - Ljud och video - Innehållsförteckningar - Index - Fotnoter - Länkar - Inbäddade bilder MOBI-formatet är en öppen standard, vilket betyder att det inte ägs av något företag . Detta gör det enkelt för vem som helst att skapa programvara som kan läsa eller skriva MOBI-filer.

Läs mera

Vad är XLTM filformatet

En Excel-makroaktiverad mallfil har filtillägget XLTM och är en kalkylbladsfil i Microsoft Excel Open XML-format som har skapats av Microsoft Office Excel. Filformatet introducerades först i Microsoft Office Excel 2007 och gör det möjligt att spara makron som kan köras i kalkylarksprogrammet. Makron är skrivna i Visual Basic for Applications (VBA) och kan automatisera uppgifter i Excel. XLTM-filformatet liknar filformatet XLSM, vilket är en annan Microsoft Excel Open XML Format Spreadsheet-fil som kan innehålla makron. Den största skillnaden mellan de två filformaten är att filformatet XLTM kan användas som en mall för andra Excel-filer. När en användare skapar en ny arbetsbok baserat på en XLTM-mall, kommer makron i mallen att kopieras till den nya arbetsboken. Makron kan sedan köras från den nya arbetsboken. XLTM-filformatet är användbart för att skapa mallar som kan användas om och om igen. Till exempel kan en mall skapas som innehåller makron för att skapa en månadsrapport. Mallen kan sedan användas för att skapa en ny arbetsbok varje månad. Makron i mallen genererar automatiskt rapporten baserat på data i den nya arbetsboken. Filformatet XLTM är också användbart för att dela makron med andra användare. En användare kan till exempel skapa en mall som innehåller makron för att skapa en rapport. Mallen kan sedan mailas till en annan användare. Mottagaren av e-postmeddelandet kunde sedan öppna mallen i Excel och använda makron för att generera rapporten.

Läs mera