Exportera OFT till PNG via .NET

.NET API för att rendera OFT till PNG på Windows, macOS och Linux utan att använda Word eller Outlook

 

Om du är en .NET-utvecklare som vill lägga till OFT till PNG-konverteringsfunktioner i dina applikationer, är Aspose.Total for .NET API:er för filformatsmanipulation vägen fram. Genom att använda Aspose.Cells for .NET , kan du konvertera OFT-filformat till HTML. Efter det, genom att använda Aspose.Words for .NET , kan du rendera HTML till PNG.

C# API för att konvertera OFT till PNG

  1. Öppna OFT-filen med klassen MailMessage
  2. Konvertera OFT till HTML med metoden Save
  3. Ladda HTML genom att använda klassen Document
  4. Spara dokumentet i PNG-format med metoden Save och ställ in Png som SaveFormat

Konverteringskrav

Installera från kommandoraden som nuget install Aspose.Total eller via Package Manager Console of Visual Studio med Install-Package Aspose.Total.

Alternativt kan du hämta offline MSI-installationsprogrammet eller DLL-filer i en ZIP-fil från downloads .


MailMessage message = MailMessage.Load("sourceFile.oft");
 
message.Save("HtmlOutput.html", SaveOptions.DefaultHtml);

Document document = new Document("HtmlOutput.html");

document.Save("output.png", SaveFormat.Png); 

Analysera OFT-fil via .NET

Innan du konverterar OFT till PNG, om du vill vara säker på att du konverterar rätt e-post, kan du ladda OFT-dokumentet, analysera det och ta en titt på din önskade egenskap. Genom att använda MapiMessage klass av Aspose.Cells for .NET API kan du få information om avsändare och mottagare. Du kan till exempel söka efter en specifik avsändar-e-post för konverteringen genom att använda egenskapen SenderName .

// instantiate MapiMessage to load an OFT file from disk
var outlookMessageFile = MapiMessage.FromFile("message.oft");
 
if(outlookMessageFile.SenderName == "John"){
    
}

Begränsa PNG-dokumentredigering via .NET

När du sparar dokumentet från OFT till PNG kan du behöva skydda ditt utdatadokument. Ibland kan du behöva begränsa möjligheten att redigera ett dokument och endast tillåta vissa åtgärder med det. Detta kan vara användbart för att förhindra andra från att redigera känslig och konfidentiell information i ditt dokument. Aspose.Words for .NET API, låter dig styra hur du begränsar innehållet med hjälp av ProtectionType uppräkningsparameter. Du kan ställa in ditt dokument på skrivskyddat genom att använda följande kodrader.


Document document = new Document("HtmlOutput.html");

document.Protect(ProtectionType.ReadOnly, "password");

document.Save("output.png", SaveFormat.Png);  

Utforska OFT konverteringsalternativ med .NET

Konvertera OFTs till BMP (Bitmap Image File)
Konvertera OFTs till DOC (Microsoft Word Binary Format)
Konvertera OFTs till DOCM (Microsoft Word 2007 Marco File)
Konvertera OFTs till DOCX (Office 2007+ Word Document)
Konvertera OFTs till DOT (Microsoft Word Template Files)
Konvertera OFTs till DOTM (Microsoft Word 2007+ Template File)
Konvertera OFTs till DOTX (Microsoft Word Template File)
Konvertera OFTs till EMF (Enhanced Metafile Format)
Konvertera OFTs till EPUB (Open eBook File)
Konvertera OFTs till FLATOPC (Microsoft Word 2003 WordprocessingML)
Konvertera OFTs till GIF (Graphical Interchange Format)
Konvertera OFTs till JPEG (Joint Photographic Expert Group)
Konvertera OFTs till MD (Markdown Language)
Konvertera OFTs till ODT (OpenDocument Text File Format)
Konvertera OFTs till OTT (OpenDocument Standard Format)
Konvertera OFTs till PCL (Printer Command Language Document)
Konvertera OFTs till PDF (Portable Document Format)
Konvertera OFTs till PS (PostScript File)
Konvertera OFTs till RTF (Rich Text Format)
Konvertera OFTs till SVG (Scalar Vector Graphics)
Konvertera OFTs till TIFF (Tagged Image File Format)
Konvertera OFTs till WORD (WordProcessing File Formats)
Konvertera OFTs till WORDML (Microsoft Word 2003 WordprocessingML)
Konvertera OFTs till XPS (XML Paper Specifications)

Vad är OFT filformatet

En Outlook-filmall (OFT) är en Microsoft Outlook-fil som har sparats i OFT-format. Den innehåller en mall för ett e-postmeddelande som kan användas för att skapa nya meddelanden. Mallen kan innehålla text, bilder och andra element.

Vad är PNG filformatet

PNG, Portable Network Graphics, hänvisar till en typ av rasterbildsfilformat som använder förlustfri komprimering. Det här filformatet skapades som en ersättning för Graphics Interchange Format (GIF) och har inga upphovsrättsliga begränsningar. En av nyckelfunktionerna i PNG är dess förmåga att stödja transparens. Detta innebär att delar av en bild kan vara genomskinlig, vilket gör att den smälter sömlöst med andra bilder eller bakgrunder. Detta är särskilt användbart för webbdesign och grafik, där bilder ofta måste läggas ovanpå varandra. PNG använder även förlustfri komprimering, vilket gör att bildkvaliteten inte försämras när filstorleken minskas. Detta till skillnad från format som JPEG, som använder förlustkomprimering och kan resultera i försämrad bildkvalitet.