Rendera PDF till POWERPOINT via .NET

.NET API för att exportera PDF till POWERPOINT på Windows, macOS och Linux utan att använda Microsoft® PowerPoint

 

Genom att använda ett paket med kraftfulla filformatautomations-API:er Aspose.Total for .NET kan du enkelt rendera PDF till POWERPOINT i två enkla steg. Genom att använda PDF Processing API Aspose.PDF för .NET , kan du omvandla PDF-filformat till PPTX. Efter det, genom att använda Presentation Processing API Aspose.Slides for .NET , kan du konvertera PPTX till POWERPOINT.

.NET API för att konvertera PDF till POWERPOINT

  1. Öppna PDF-filen med klassen Document
  2. Konvertera PDF till PPTX genom att använda metoden Save
  3. Ladda PPTX-fil genom att använda klassen Presentation
  4. Spara dokumentet i POWERPOINT-format med metoden Save och ställ in “Powerpoint” som SaveFormat

Konverteringskrav

Installera från kommandoraden som nuget install Aspose.Total eller via Package Manager Console of Visual Studio med Install-Package Aspose.Total.

Alternativt kan du hämta offline MSI-installationsprogrammet eller DLL-filer i en ZIP-fil från downloads .


Document document = new Document("input.pdf");
 
document.Save("PptxOutput.pptx", SaveFormat.Pptx); 

Presentation presentation = new Presentation("PptxOutput.pptx");
// call save method while passing SaveFormat.Ppt
presentation.Save("output.ppt", SaveFormat.Ppt);   

Hämta XMP-metadata från PDF-fil via .NET

När du konverterar PDF till POWERPOINT kan du behöva extra XMP-metadatainformation för att prioritera din batchkonverteringsprocess. Till exempel kan du hämta och sortera dina konverteringsdokument baserat på skapandedatum och bearbeta dokumenten därefter. Aspose.PDF för .NET låter dig komma åt en PDF-fils XMP-metadata. För att få en PDF-fils metadata kan du skapa ett Document -objekt och öppna PDF-inmatningsfilen. Efter det kan du hämta filens metadata med egenskapen Metadata .


Document doc = new Document("input.pdf");

Console.WriteLine(doc.Metadata["xmp:CreateDate"]);
Console.WriteLine(doc.Metadata["xmp:Nickname"]);
Console.WriteLine(doc.Metadata["xmp:CustomProperty"]);

Skapa skrivskyddad POWERPOINT-fil via .NET

Genom att använda Aspose.Slides for .NET API kan du förbättra funktionerna i din konverteringsapplikation ytterligare. En av funktionerna kan vara att skapa din utdatafil skrivskyddad för att öka säkerheten. API:et låter dig ställa in din POWERPOINT-fil till Read-Only, vilket innebär att användare (efter att de har öppnat presentationen) ser Read-Only-rekommendationen.


Presentation presentation = new Presentation("PptxOutput.pptx");

presentation.ProtectionManager.ReadOnlyRecommended = true;
// call save method while passing SaveFormat.Ppt
presentation.Save("output.ppt", SaveFormat.Ppt);     

Utforska PDF konverteringsalternativ med .NET

Konvertera PDFs till DOCM (Microsoft Word 2007 Marco File)
Konvertera PDFs till DOT (Microsoft Word Template Files)
Konvertera PDFs till DOTM (Microsoft Word 2007+ Template File)
Konvertera PDFs till DOTX (Microsoft Word Template File)
Konvertera PDFs till FLATOPC (Microsoft Word 2003 WordprocessingML)
Konvertera PDFs till GIF (Graphical Interchange Format)
Konvertera PDFs till MHTML (Web Page Archive Format)
Konvertera PDFs till ODT (OpenDocument Text File Format)
Konvertera PDFs till OTT (OpenDocument Standard Format)
Konvertera PDFs till PCL (Printer Command Language Document)
Konvertera PDFs till PS (PostScript File)
Konvertera PDFs till RTF (Rich Text Format)
Konvertera PDFs till WORDML (Microsoft Word 2003 WordprocessingML)
Konvertera PDFs till ODP (OpenDocument Presentation Format)
Konvertera PDFs till OTP (OpenDocument Standard Format)
Konvertera PDFs till POT (Microsoft PowerPoint Template Files)
Konvertera PDFs till POTM (Microsoft PowerPoint Template File)
Konvertera PDFs till POTX (Microsoft PowerPoint Template Presentation)
Konvertera PDFs till PPS (PowerPoint Slide Show)
Konvertera PDFs till PPSM (Macro-enabled Slide Show)
Konvertera PDFs till PPSX (PowerPoint Slide Show)
Konvertera PDFs till PPT (Microsoft PowerPoint 97-2003)
Konvertera PDFs till PPTM (Macro-enabled Presentation File)
Konvertera PDFs till SWF (Shockwave Flash Movie)
Konvertera PDFs till APNG (Animated Portable Network Graphics)
Konvertera PDFs till CSV (Comma Seperated Values)
Konvertera PDFs till DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine)
Konvertera PDFs till DIF (Data Interchange Format)
Konvertera PDFs till DXF (Autodesk Drawing Exchange Format)
Konvertera PDFs till EMZ (Windows Compressed Enhanced Metafile)
Konvertera PDFs till EXCEL (Spreadsheet File Formats)
Konvertera PDFs till FODS (OpenDocument Flat XML Spreadsheet)
Konvertera PDFs till MD (Markdown Language)
Konvertera PDFs till ODS (OpenDocument Spreadsheet)
Konvertera PDFs till PSD (Photoshop Document)