Konvertera POWERPOINT till DIF via C# eller onlineapp

.NET API för POWERPOINT till DIF-konvertering utan att använda Microsoft® Excel eller PowerPoint

 

Genom att använda Aspose.Total för .NET kan du konvertera POWERPOINT-filen till DIF i valfri .NET, C#, ASP.NET och VB.NET applikation i två enkla steg. För det första, genom att använda Aspose.Slides for .NET , kan du exportera POWERPOINT till HTML. Efter det, genom att använda Aspose.Cells for .NET Spreadsheet Programming API, kan du konvertera HTML till DIF.

Hur man konverterar POWERPOINT till DIF via C#

 1. Öppna POWERPOINT-filen med klassen Presentation
 2. Exportera POWERPOINT som HTML genom att använda metoden Save
 3. Ladda HTML-dokument genom att använda klassen Arbetsbok
 4. Spara dokumentet till DIF med metoden Save

Konverteringskrav

Installera från kommandoraden som nuget install Aspose.Total eller via Package Manager Console of Visual Studio med Install-Package Aspose.Total.

Alternativt kan du hämta offline MSI-installationsprogrammet eller DLL-filer i en ZIP-fil från downloads .

Gratis onlinekonverterare för POWERPOINT till DIF

Konvertera skyddad POWERPOINT till DIF via C#

När du konverterar POWERPOINT-fil till DIF, om ditt inmatade POWERPOINT-dokument är lösenordsskyddat kan du inte konvertera det till DIF utan att dekryptera dokumentet. När ditt dokument är lösenordsskyddat betyder det att det upprätthåller vissa begränsningar för presentationen. För att ta bort begränsningarna måste lösenordet anges. En lösenordsskyddad presentation anses vara en låst presentation. API:et låter dig öppna det krypterade dokumentet genom att skicka in rätt lösenord i ett LoadOptions-objekt.

Konvertera POWERPOINT till DIF med vattenstämpel via C#

Medan du konverterar POWERPOINT-fil till DIF kan du också lägga till vattenstämpel till ditt utdata-DIF-filformat. För att lägga till en vattenstämpel kan du skapa ett nytt Workbook-objekt och öppna det konverterade HTML-dokumentet, välja Worksheet via dess index, skapa en Shape och använda dess AddTextEffect-funktion. Efter det kan du spara ditt HTML-dokument som DIF med vattenstämpel.

Vanliga frågor

 • Hur kan jag konvertera POWERPOINT till DIF Online?
  Online-app för POWERPOINT-konvertering är integrerad ovan. För att initiera POWERPOINT till DIF-konverteringsprocessen, lägg helt enkelt till POWERPOINT-filen genom att antingen dra och släppa den i det angivna området eller klicka på den för att importera dokumentet. Klicka sedan på knappen "Konvertera". När POWERPOINT till DIF-konverteringen har slutförts kan du ladda ner den konverterade filen. Med bara ett enda klick får du dina utgående DIF-filer.
 • Hur lång tid tar det att konvertera POWERPOINT?
  Hastigheten på denna onlinekonverterare beror till stor del på storleken på POWERPOINT-filen. Om POWERPOINT-filen är liten kan konverteringen till DIF slutföras inom några sekunder. Dessutom, om du har integrerat konverteringskoden i en .NET-applikation, kommer hastigheten på konverteringsprocessen att bero på hur väl du har optimerat din applikation för detta ändamål.
 • Är det säkert att konvertera POWERPOINT till DIF med gratis Aspose.Total-omvandlare?
  Självklart! Så snart POWERPOINT till DIF-konverteringen är klar har du omedelbar tillgång till nedladdningslänken för de konverterade DIF-filerna. Observera att vi automatiskt tar bort alla uppladdade filer efter 24 timmar, och nedladdningslänkarna kommer inte längre att vara aktiva efter denna tidsperiod. Dina filer är helt säkra och privata, eftersom ingen annan har tillgång till dem. Filkonverteringsprocessen, inklusive POWERPOINT-konvertering, är helt säker att använda. Vi erbjuder denna gratisapp främst för teständamål så att du kan utvärdera resultaten innan du integrerar koden.
 • Vilken webbläsare ska jag använda för att konvertera POWERPOINT?
  Detta onlinekonverteringsverktyg är kompatibelt med alla moderna webbläsare, som Google Chrome, Firefox, Opera eller Safari. Men om du utvecklar en skrivbordsapplikation är Aspose.Total POWERPOINT Conversion API ett pålitligt alternativ för smidig integration.

Utforska POWERPOINT konverteringsalternativ med .NET

Konvertera POWERPOINTs till CSV (Comma Seperated Values)
Konvertera POWERPOINTs till EXCEL (Spreadsheet File Formats)
Konvertera POWERPOINTs till FODS (OpenDocument Flat XML Spreadsheet)
Konvertera POWERPOINTs till MHTML (Web Page Archive Format)
Konvertera POWERPOINTs till ODS (OpenDocument Spreadsheet)
Konvertera POWERPOINTs till SXC (StarOffice Calc Spreadsheet)
Konvertera POWERPOINTs till TSV (Tab Seperated Values)
Konvertera POWERPOINTs till XLAM (Excel Macro-Enabled Add-In)
Konvertera POWERPOINTs till XLS (Microsoft Excel Spreadsheet (Legacy))
Konvertera POWERPOINTs till XLSB (Excel Binary Workbook)
Konvertera POWERPOINTs till XLSM (Macro-enabled Spreadsheet)
Konvertera POWERPOINTs till XLT (Excel 97 - 2003 Template)
Konvertera POWERPOINTs till XLTM (Excel Macro-Enabled Template)