HTML JPG PDF XML DOTM
Aspose.Total for .NET
PPTX

Konvertera PPTX till DOT med C# eller online

Bygg Microsoft PowerPoint PPTX-presentation till Word DOT-dokumentkonverteringsappar på .NET Framework, .NET Core, Windows Azure, Mono eller Xamarin-plattformar.

Hur man konverterar PPTX till DOT med C#

För att automatisera processen för en PowerPoint pptx-presentation till Word dot-filer batchkonvertering kommer vi att använda Aspose.Slides for .NET och Aspose.Words för .NET API:er. Det förstnämnda är ett API för PowerPoint-presentationsmanipulering som låter dig skapa eller ändra Microsoft PowerPoint-bilder. Medan det senare är ett ordbehandlings-API för bearbetning eller manipulering av Microsoft Word-dokument. Båda API:erna är en del av paketet Aspose.Total for .NET . Du kan ladda ner direkt från Nuget eller kan använda följande kommandon från pakethanterarens konsol.

Pakethanterarens konsolkommando


PM> Install-Package Aspose.Total

Steg för att konvertera PPTX till DOT via C#

 1. Lägg till referens för Aspose.Slides för .NET och Aspose.Words för .NET
 2. Ladda PowerPoint PPTX-presentation med klassen Aspose.Slides.Presentation
 3. Spara dokumentet i MemoryStream Object
 4. Skapa Aspose.Words.Document och initialisera det med MemoryStream Object
 5. Spara dokumentet med Aspose.Words.Document.Save(“output.dot”, SaveFormat.Dot)

Konverteringskrav

 • Microsoft Windows eller ett kompatibelt operativsystem med .NET Framework, .NET Core, Windows Azure, Mono eller Xamarin-plattformar.
 • Utvecklingsmiljö som Microsoft Visual Studio.
 • Aspose.Slides för .NET och Aspose.Words för .NET DLL som refereras till i ditt projekt.
 

Detta kodexempel visar hur man konverterar en PPTX till DOT med C#

// Load the Microsoft PowerPoint PPTX file
Aspose.Slides.Presentation pptx = new Aspose.Slides.Presentation("source.pptx");

var stream = new MemoryStream();

pptx.Save(stream, Aspose.Slides.Export.SaveFormat.Html);
stream.Flush();
stream.Seek(0, SeekOrigin.Begin);
// stream.Position = 0;

// Load the content of the presentation to a Word document
var dot = new Aspose.Words.Document(stream);
   
// Save the Word DOT document
dot.Save("output.dot", Aspose.Words.SaveFormat.Dot);
 

Online-omvandlare för PPTX till DOT

Gratis app för att konvertera PPTX till DOT

  No need to download or setup anything.
  No need to write any code.
  Just upload your DOTM file and hit the "Convert" button.
  You will instantly get the download link for resultant PPTX file.

Vanliga frågor

 • Hur kan jag konvertera PPTX till DOT Online?
  Online-app för PPTX-konvertering är integrerad ovan. För att använda appen kan du lägga till din PPTX-fil genom att antingen dra och släppa den i det angivna området eller klicka inuti området för att importera filen. När filen har lagts till klickar du på knappen Konvertera för att initiera konverteringsprocessen. När PPTX till DOT-konverteringen är klar kan du ladda ner din nyligen konverterade fil med bara ett klick, och den kommer att vara tillgänglig i DOT-format.
 • Hur lång tid tar det att konvertera PPTX?
  denna online-omvandlare är snabb, men hastigheten på PPTX till DOT-konverteringen beror huvudsakligen på storleken på PPTX-filen som konverteras. Mindre PPTX-filer kan renderas till DOT-format inom några sekunder. Dessutom, om du har integrerat PPTX till DOT-konverteringskoden i en .NET-applikation, kommer konverteringshastigheten att bero på hur väl du har optimerat din applikation för konverteringsprocessen.
 • Är det säkert att konvertera PPTX till DOT med gratis Aspose.Total-omvandlare?
  Självklart! När PPTX till DOT-konverteringsprocessen är klar kommer nedladdningslänken för den konverterade DOT-filen att vara tillgänglig omedelbart. Alla uppladdade filer, inklusive PPTX-filer, raderas från systemet efter 24 timmar, och nedladdningslänkarna upphör att fungera efter denna tidsperiod. Onlinekonverteraren säkerställer säkerheten och integriteten för dina filer, och den integrerade appen är tillgänglig utan kostnad för teständamål. Detta tillåter användare att kontrollera resultatet innan de integrerar koden i sina projekt.
 • Vilken webbläsare ska jag använda för att konvertera PPTX?
  Du kan använda vilken modern webbläsare som helst som Google Chrome, Firefox, Opera eller Safari för att konvertera PPTX-filer till DOT online. Men om du skapar ett skrivbordsprogram rekommenderas Aspose.Total PPTX Conversion API för en smidig och sömlös konverteringsprocess.

Utforska PPTX konverteringsalternativ med .NET

Konvertera PPTXs till CSV (Comma Seperated Values)
Konvertera PPTXs till DIF (Data Interchange Format)
Konvertera PPTXs till EXCEL (Spreadsheet File Formats)
Konvertera PPTXs till FODS (OpenDocument Flat XML Spreadsheet)
Konvertera PPTXs till MHTML (Web Page Archive Format)
Konvertera PPTXs till ODS (OpenDocument Spreadsheet)
Konvertera PPTXs till SXC (StarOffice Calc Spreadsheet)
Konvertera PPTXs till TSV (Tab Seperated Values)
Konvertera PPTXs till XLAM (Excel Macro-Enabled Add-In)
Konvertera PPTXs till XLS (Microsoft Excel Spreadsheet (Legacy))
Konvertera PPTXs till XLSB (Excel Binary Workbook)
Konvertera PPTXs till XLSM (Macro-enabled Spreadsheet)
Konvertera PPTXs till XLSX (Open XML Workbook)
Konvertera PPTXs till XLT (Excel 97 - 2003 Template)
Konvertera PPTXs till XLTM (Excel Macro-Enabled Template)

Vad är PPTX filformatet

Open XML Presentation (PPTX) är ett filformat för lagring av presentationer i XML-format, utvecklat av Microsoft. PPTX är ett zippat, XML-baserat filformat som används för att lagra bildpresentationer. Det är en efterföljare till PPT-formatet och används av Microsoft PowerPoint 2007 och senare versioner. PPTX-filformatet är baserat på XML-schemat och använder en ZIP-komprimeringsalgoritm. PPTX-filer lagras i en mappstruktur som innehåller en document.xml-fil, en bildhuvudfil och ett antal bildfiler. Document.xml-filen lagrar innehållet i presentationen, medan bildhuvudfilen lagrar layouten och designen för bilderna. Bildfilerna lagrar de enskilda bilderna i presentationen. PPTX-filer kan öppnas i PowerPoint 2007 och senare versioner, samt i någon annan presentationsprogramvara.

Vad är DOT filformatet

DOT är ett filformat som används av Microsoft Word och andra ordbehandlingsprogram för att lagra dokument. DOT-filer liknar DOC-filer, men de sparas i ett annat format som inte är kompatibelt med DOC-filer. DOT-filer sparas i ett textbaserat format som kan öppnas och redigeras i vilken textredigerare som helst. DOT-filer kan konverteras till DOC-filer med en rad olika metoder, men den vanligaste metoden är att använda ett ordbehandlingsprogram som kan läsa DOT-filer.