Konvertera PPTX till FODS via C# eller onlineapp

.NET API för PPTX till FODS-konvertering utan att använda Microsoft® Excel eller PowerPoint

 

Genom att använda Aspose.Total för .NET kan du konvertera PPTX-filen till FODS i valfri .NET, C#, ASP.NET och VB.NET applikation i två enkla steg. För det första, genom att använda Aspose.Slides for .NET , kan du exportera PPTX till HTML. Efter det, genom att använda Aspose.Cells for .NET Spreadsheet Programming API, kan du konvertera HTML till FODS.

Hur man konverterar PPTX till FODS via C#

 1. Öppna PPTX-filen med klassen Presentation
 2. Exportera PPTX som HTML genom att använda metoden Save
 3. Ladda HTML-dokument genom att använda klassen Arbetsbok
 4. Spara dokumentet till FODS med metoden Save

Konverteringskrav

Installera från kommandoraden som nuget install Aspose.Total eller via Package Manager Console of Visual Studio med Install-Package Aspose.Total.

Alternativt kan du hämta offline MSI-installationsprogrammet eller DLL-filer i en ZIP-fil från downloads .

Gratis onlinekonverterare för PPTX till FODS

Konvertera skyddad PPTX till FODS via C#

När du konverterar PPTX-fil till FODS, om ditt inmatade PPTX-dokument är lösenordsskyddat kan du inte konvertera det till FODS utan att dekryptera dokumentet. När ditt dokument är lösenordsskyddat betyder det att det upprätthåller vissa begränsningar för presentationen. För att ta bort begränsningarna måste lösenordet anges. En lösenordsskyddad presentation anses vara en låst presentation. API:et låter dig öppna det krypterade dokumentet genom att skicka in rätt lösenord i ett LoadOptions-objekt.

Konvertera PPTX till FODS med vattenstämpel via C#

Medan du konverterar PPTX-fil till FODS kan du också lägga till vattenstämpel till ditt utdata-FODS-filformat. För att lägga till en vattenstämpel kan du skapa ett nytt Workbook-objekt och öppna det konverterade HTML-dokumentet, välja Worksheet via dess index, skapa en Shape och använda dess AddTextEffect-funktion. Efter det kan du spara ditt HTML-dokument som FODS med vattenstämpel.

Vanliga frågor

 • Hur kan jag konvertera PPTX till FODS Online?
  Online-app för PPTX-konvertering är integrerad ovan. För att initiera PPTX till FODS-konverteringsprocessen, lägg helt enkelt till PPTX-filen genom att antingen dra och släppa den i det angivna området eller klicka på den för att importera dokumentet. Klicka sedan på knappen "Konvertera". När PPTX till FODS-konverteringen har slutförts kan du ladda ner den konverterade filen. Med bara ett enda klick får du dina utgående FODS-filer.
 • Hur lång tid tar det att konvertera PPTX?
  Hastigheten på denna onlinekonverterare beror till stor del på storleken på PPTX-filen. Om PPTX-filen är liten kan konverteringen till FODS slutföras inom några sekunder. Dessutom, om du har integrerat konverteringskoden i en .NET-applikation, kommer hastigheten på konverteringsprocessen att bero på hur väl du har optimerat din applikation för detta ändamål.
 • Är det säkert att konvertera PPTX till FODS med gratis Aspose.Total-omvandlare?
  Självklart! Så snart PPTX till FODS-konverteringen är klar har du omedelbar tillgång till nedladdningslänken för de konverterade FODS-filerna. Observera att vi automatiskt tar bort alla uppladdade filer efter 24 timmar, och nedladdningslänkarna kommer inte längre att vara aktiva efter denna tidsperiod. Dina filer är helt säkra och privata, eftersom ingen annan har tillgång till dem. Filkonverteringsprocessen, inklusive PPTX-konvertering, är helt säker att använda. Vi erbjuder denna gratisapp främst för teständamål så att du kan utvärdera resultaten innan du integrerar koden.
 • Vilken webbläsare ska jag använda för att konvertera PPTX?
  Detta onlinekonverteringsverktyg är kompatibelt med alla moderna webbläsare, som Google Chrome, Firefox, Opera eller Safari. Men om du utvecklar en skrivbordsapplikation är Aspose.Total PPTX Conversion API ett pålitligt alternativ för smidig integration.

Utforska PPTX konverteringsalternativ med .NET

Konvertera PPTXs till CSV (Comma Seperated Values)
Konvertera PPTXs till DIF (Data Interchange Format)
Konvertera PPTXs till EXCEL (Spreadsheet File Formats)
Konvertera PPTXs till MHTML (Web Page Archive Format)
Konvertera PPTXs till ODS (OpenDocument Spreadsheet)
Konvertera PPTXs till SXC (StarOffice Calc Spreadsheet)
Konvertera PPTXs till TSV (Tab Seperated Values)
Konvertera PPTXs till XLAM (Excel Macro-Enabled Add-In)
Konvertera PPTXs till XLS (Microsoft Excel Spreadsheet (Legacy))
Konvertera PPTXs till XLSB (Excel Binary Workbook)
Konvertera PPTXs till XLSM (Macro-enabled Spreadsheet)
Konvertera PPTXs till XLSX (Open XML Workbook)
Konvertera PPTXs till XLT (Excel 97 - 2003 Template)
Konvertera PPTXs till XLTM (Excel Macro-Enabled Template)

Vad är PPTX filformatet

Open XML Presentation (PPTX) är ett filformat för lagring av presentationer i XML-format, utvecklat av Microsoft. PPTX är ett zippat, XML-baserat filformat som används för att lagra bildpresentationer. Det är en efterföljare till PPT-formatet och används av Microsoft PowerPoint 2007 och senare versioner. PPTX-filformatet är baserat på XML-schemat och använder en ZIP-komprimeringsalgoritm. PPTX-filer lagras i en mappstruktur som innehåller en document.xml-fil, en bildhuvudfil och ett antal bildfiler. Document.xml-filen lagrar innehållet i presentationen, medan bildhuvudfilen lagrar layouten och designen för bilderna. Bildfilerna lagrar de enskilda bilderna i presentationen. PPTX-filer kan öppnas i PowerPoint 2007 och senare versioner, samt i någon annan presentationsprogramvara.

Vad är FODS filformatet

OpenDocument Flat XML Spreadsheet (FODS) är ett filformat för lagring av kalkylarksdokument. Den är baserad på OpenDocument-standarden och använder XML för sin filstruktur. FODS-filer skapas vanligtvis av kalkylbladsprogram som Apache OpenOffice Calc och LibreOffice Calc. FODS-filer är sammansatta av ett antal XML-element, inklusive ett -element som innehåller kalkylbladsdata. Kalkylbladsdata lagras i en serie -element, där varje tabell representerar ett kalkylblad i kalkylarket. Inom varje tabell lagras data i en serie - och -element. Elementen och kan innehålla ett antal underordnade element som anger cellinnehållet. Dessa underordnade element inkluderar , och element. Elementet används för att lagra textdata i en cell. Elementet används för att lagra numerisk data i en cell. Elementet används för att lagra en cellformel. FODS-filer stöder också ett antal funktioner som inte finns i OpenDocument-standarden, såsom stöd för sammanslagna celler och frysta rader och kolumner.