Konvertera PPTX till MHTML via C# eller onlineapp

.NET API för PPTX till MHTML-konvertering utan att använda Microsoft® Excel eller PowerPoint

 

Genom att använda Aspose.Total för .NET kan du konvertera PPTX-filen till MHTML i valfri .NET, C#, ASP.NET och VB.NET applikation i två enkla steg. För det första, genom att använda Aspose.Slides for .NET , kan du exportera PPTX till HTML. Efter det, genom att använda Aspose.Cells for .NET Spreadsheet Programming API, kan du konvertera HTML till MHTML.

Hur man konverterar PPTX till MHTML via C#

 1. Öppna PPTX-filen med klassen Presentation
 2. Exportera PPTX som HTML genom att använda metoden Save
 3. Ladda HTML-dokument genom att använda klassen Arbetsbok
 4. Spara dokumentet till MHTML med metoden Save

Konverteringskrav

Installera från kommandoraden som nuget install Aspose.Total eller via Package Manager Console of Visual Studio med Install-Package Aspose.Total.

Alternativt kan du hämta offline MSI-installationsprogrammet eller DLL-filer i en ZIP-fil från downloads .

Gratis onlinekonverterare för PPTX till MHTML

Konvertera skyddad PPTX till MHTML via C#

När du konverterar PPTX-fil till MHTML, om ditt inmatade PPTX-dokument är lösenordsskyddat kan du inte konvertera det till MHTML utan att dekryptera dokumentet. När ditt dokument är lösenordsskyddat betyder det att det upprätthåller vissa begränsningar för presentationen. För att ta bort begränsningarna måste lösenordet anges. En lösenordsskyddad presentation anses vara en låst presentation. API:et låter dig öppna det krypterade dokumentet genom att skicka in rätt lösenord i ett LoadOptions-objekt.

Konvertera PPTX till MHTML med vattenstämpel via C#

Medan du konverterar PPTX-fil till MHTML kan du också lägga till vattenstämpel till ditt utdata-MHTML-filformat. För att lägga till en vattenstämpel kan du skapa ett nytt Workbook-objekt och öppna det konverterade HTML-dokumentet, välja Worksheet via dess index, skapa en Shape och använda dess AddTextEffect-funktion. Efter det kan du spara ditt HTML-dokument som MHTML med vattenstämpel.

Vanliga frågor

 • Hur kan jag konvertera PPTX till MHTML Online?
  Online-app för PPTX-konvertering är integrerad ovan. För att initiera PPTX till MHTML-konverteringsprocessen, lägg helt enkelt till PPTX-filen genom att antingen dra och släppa den i det angivna området eller klicka på den för att importera dokumentet. Klicka sedan på knappen "Konvertera". När PPTX till MHTML-konverteringen har slutförts kan du ladda ner den konverterade filen. Med bara ett enda klick får du dina utgående MHTML-filer.
 • Hur lång tid tar det att konvertera PPTX?
  Hastigheten på denna onlinekonverterare beror till stor del på storleken på PPTX-filen. Om PPTX-filen är liten kan konverteringen till MHTML slutföras inom några sekunder. Dessutom, om du har integrerat konverteringskoden i en .NET-applikation, kommer hastigheten på konverteringsprocessen att bero på hur väl du har optimerat din applikation för detta ändamål.
 • Är det säkert att konvertera PPTX till MHTML med gratis Aspose.Total-omvandlare?
  Självklart! Så snart PPTX till MHTML-konverteringen är klar har du omedelbar tillgång till nedladdningslänken för de konverterade MHTML-filerna. Observera att vi automatiskt tar bort alla uppladdade filer efter 24 timmar, och nedladdningslänkarna kommer inte längre att vara aktiva efter denna tidsperiod. Dina filer är helt säkra och privata, eftersom ingen annan har tillgång till dem. Filkonverteringsprocessen, inklusive PPTX-konvertering, är helt säker att använda. Vi erbjuder denna gratisapp främst för teständamål så att du kan utvärdera resultaten innan du integrerar koden.
 • Vilken webbläsare ska jag använda för att konvertera PPTX?
  Detta onlinekonverteringsverktyg är kompatibelt med alla moderna webbläsare, som Google Chrome, Firefox, Opera eller Safari. Men om du utvecklar en skrivbordsapplikation är Aspose.Total PPTX Conversion API ett pålitligt alternativ för smidig integration.

Utforska PPTX konverteringsalternativ med .NET

Konvertera PPTXs till CSV (Comma Seperated Values)
Konvertera PPTXs till DIF (Data Interchange Format)
Konvertera PPTXs till EXCEL (Spreadsheet File Formats)
Konvertera PPTXs till FODS (OpenDocument Flat XML Spreadsheet)
Konvertera PPTXs till ODS (OpenDocument Spreadsheet)
Konvertera PPTXs till SXC (StarOffice Calc Spreadsheet)
Konvertera PPTXs till TSV (Tab Seperated Values)
Konvertera PPTXs till XLAM (Excel Macro-Enabled Add-In)
Konvertera PPTXs till XLS (Microsoft Excel Spreadsheet (Legacy))
Konvertera PPTXs till XLSB (Excel Binary Workbook)
Konvertera PPTXs till XLSM (Macro-enabled Spreadsheet)
Konvertera PPTXs till XLSX (Open XML Workbook)
Konvertera PPTXs till XLT (Excel 97 - 2003 Template)
Konvertera PPTXs till XLTM (Excel Macro-Enabled Template)

Vad är PPTX filformatet

Open XML Presentation (PPTX) är ett filformat för lagring av presentationer i XML-format, utvecklat av Microsoft. PPTX är ett zippat, XML-baserat filformat som används för att lagra bildpresentationer. Det är en efterföljare till PPT-formatet och används av Microsoft PowerPoint 2007 och senare versioner. PPTX-filformatet är baserat på XML-schemat och använder en ZIP-komprimeringsalgoritm. PPTX-filer lagras i en mappstruktur som innehåller en document.xml-fil, en bildhuvudfil och ett antal bildfiler. Document.xml-filen lagrar innehållet i presentationen, medan bildhuvudfilen lagrar layouten och designen för bilderna. Bildfilerna lagrar de enskilda bilderna i presentationen. PPTX-filer kan öppnas i PowerPoint 2007 och senare versioner, samt i någon annan presentationsprogramvara.

Vad är MHTML filformatet

MHTML, förkortning för MIME HTML, är ett webbsidearkivformat som används för att kombinera resurser som vanligtvis representeras av externa länkar (som bilder, Flash-animationer, Java-applets och ljudfiler) med HTML-kod till en enda fil. Den resulterande filen kan sparas och öppnas av webbläsare.MHTML stöds av de flesta större webbläsare, inklusive Microsoft Edge, Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox och Opera. Safari har begränsat stöd för MHTML. När en webbsida sparas som en MHTML-fil kodas HTML-koden och resurserna vanligtvis med MIME-typen multipart/related. Denna typ av kodning är nödvändig för att upprätthålla korrekt sekvens av HTML-koden och resurserna när de kombineras till en enda fil. MHTML-formatet används ofta för att arkivera webbsidor eller för att distribuera webbsidor som behöver ses offline.