Konvertera PPTX till XLT via C# eller onlineapp

.NET API för PPTX till XLT-konvertering utan att använda Microsoft® Excel eller PowerPoint

 

Genom att använda Aspose.Total för .NET kan du konvertera PPTX-filen till XLT i valfri .NET, C#, ASP.NET och VB.NET applikation i två enkla steg. För det första, genom att använda Aspose.Slides for .NET , kan du exportera PPTX till HTML. Efter det, genom att använda Aspose.Cells for .NET Spreadsheet Programming API, kan du konvertera HTML till XLT.

Hur man konverterar PPTX till XLT via C#

 1. Öppna PPTX-filen med klassen Presentation
 2. Exportera PPTX som HTML genom att använda metoden Save
 3. Ladda HTML-dokument genom att använda klassen Arbetsbok
 4. Spara dokumentet till XLT med metoden Save

Konverteringskrav

Installera från kommandoraden som nuget install Aspose.Total eller via Package Manager Console of Visual Studio med Install-Package Aspose.Total.

Alternativt kan du hämta offline MSI-installationsprogrammet eller DLL-filer i en ZIP-fil från downloads .

Gratis onlinekonverterare för PPTX till XLT

Konvertera skyddad PPTX till XLT via C#

När du konverterar PPTX-fil till XLT, om ditt inmatade PPTX-dokument är lösenordsskyddat kan du inte konvertera det till XLT utan att dekryptera dokumentet. När ditt dokument är lösenordsskyddat betyder det att det upprätthåller vissa begränsningar för presentationen. För att ta bort begränsningarna måste lösenordet anges. En lösenordsskyddad presentation anses vara en låst presentation. API:et låter dig öppna det krypterade dokumentet genom att skicka in rätt lösenord i ett LoadOptions-objekt.

Konvertera PPTX till XLT med vattenstämpel via C#

Medan du konverterar PPTX-fil till XLT kan du också lägga till vattenstämpel till ditt utdata-XLT-filformat. För att lägga till en vattenstämpel kan du skapa ett nytt Workbook-objekt och öppna det konverterade HTML-dokumentet, välja Worksheet via dess index, skapa en Shape och använda dess AddTextEffect-funktion. Efter det kan du spara ditt HTML-dokument som XLT med vattenstämpel.

Vanliga frågor

 • Hur kan jag konvertera PPTX till XLT Online?
  Online-app för PPTX-konvertering är integrerad ovan. För att initiera PPTX till XLT-konverteringsprocessen, lägg helt enkelt till PPTX-filen genom att antingen dra och släppa den i det angivna området eller klicka på den för att importera dokumentet. Klicka sedan på knappen "Konvertera". När PPTX till XLT-konverteringen har slutförts kan du ladda ner den konverterade filen. Med bara ett enda klick får du dina utgående XLT-filer.
 • Hur lång tid tar det att konvertera PPTX?
  Hastigheten på denna onlinekonverterare beror till stor del på storleken på PPTX-filen. Om PPTX-filen är liten kan konverteringen till XLT slutföras inom några sekunder. Dessutom, om du har integrerat konverteringskoden i en .NET-applikation, kommer hastigheten på konverteringsprocessen att bero på hur väl du har optimerat din applikation för detta ändamål.
 • Är det säkert att konvertera PPTX till XLT med gratis Aspose.Total-omvandlare?
  Självklart! Så snart PPTX till XLT-konverteringen är klar har du omedelbar tillgång till nedladdningslänken för de konverterade XLT-filerna. Observera att vi automatiskt tar bort alla uppladdade filer efter 24 timmar, och nedladdningslänkarna kommer inte längre att vara aktiva efter denna tidsperiod. Dina filer är helt säkra och privata, eftersom ingen annan har tillgång till dem. Filkonverteringsprocessen, inklusive PPTX-konvertering, är helt säker att använda. Vi erbjuder denna gratisapp främst för teständamål så att du kan utvärdera resultaten innan du integrerar koden.
 • Vilken webbläsare ska jag använda för att konvertera PPTX?
  Detta onlinekonverteringsverktyg är kompatibelt med alla moderna webbläsare, som Google Chrome, Firefox, Opera eller Safari. Men om du utvecklar en skrivbordsapplikation är Aspose.Total PPTX Conversion API ett pålitligt alternativ för smidig integration.

Utforska PPTX konverteringsalternativ med .NET

Konvertera PPTXs till CSV (Comma Seperated Values)
Konvertera PPTXs till DIF (Data Interchange Format)
Konvertera PPTXs till EXCEL (Spreadsheet File Formats)
Konvertera PPTXs till FODS (OpenDocument Flat XML Spreadsheet)
Konvertera PPTXs till MHTML (Web Page Archive Format)
Konvertera PPTXs till ODS (OpenDocument Spreadsheet)
Konvertera PPTXs till SXC (StarOffice Calc Spreadsheet)
Konvertera PPTXs till TSV (Tab Seperated Values)
Konvertera PPTXs till XLAM (Excel Macro-Enabled Add-In)
Konvertera PPTXs till XLS (Microsoft Excel Spreadsheet (Legacy))
Konvertera PPTXs till XLSB (Excel Binary Workbook)
Konvertera PPTXs till XLSM (Macro-enabled Spreadsheet)
Konvertera PPTXs till XLSX (Open XML Workbook)
Konvertera PPTXs till XLTM (Excel Macro-Enabled Template)

Vad är PPTX filformatet

Open XML Presentation (PPTX) är ett filformat för lagring av presentationer i XML-format, utvecklat av Microsoft. PPTX är ett zippat, XML-baserat filformat som används för att lagra bildpresentationer. Det är en efterföljare till PPT-formatet och används av Microsoft PowerPoint 2007 och senare versioner. PPTX-filformatet är baserat på XML-schemat och använder en ZIP-komprimeringsalgoritm. PPTX-filer lagras i en mappstruktur som innehåller en document.xml-fil, en bildhuvudfil och ett antal bildfiler. Document.xml-filen lagrar innehållet i presentationen, medan bildhuvudfilen lagrar layouten och designen för bilderna. Bildfilerna lagrar de enskilda bilderna i presentationen. PPTX-filer kan öppnas i PowerPoint 2007 och senare versioner, samt i någon annan presentationsprogramvara.

Vad är XLT filformatet

En Excel-mall är en fil som har skapats i Excel som innehåller ett fördesignat kalkylblad. Detta kalkylblad kan användas som utgångspunkt för en ny arbetsbok, eller det kan användas som en mall som ska användas om och om igen för att skapa nya arbetsböcker med samma design. När du öppnar en ny arbetsbok i Excel får du möjlighet att välja mellan en mängd olika mallar, eller så kan du välja en tom arbetsbok. Om du väljer att använda en mall fylls kalkylbladet med platshållarinnehåll som du kan ersätta med dina egna data. Mallar kan skapas i Excel genom att spara en arbetsbok som en .xlt-fil. Denna filtyp kan endast öppnas i Excel; det kan inte öppnas i något annat program. När du öppnar en .xlt-fil kommer Excel att skapa en ny arbetsbok baserad på mallen. Du kan också ladda ner Excel-mallar från internet. Dessa mallar kan öppnas i Excel precis som alla andra arbetsböcker. Om du vill skapa din egen mall kan du göra det genom att följa dessa steg:1. Skapa en ny arbetsbok i Excel.2. Designa kalkylbladet så som du vill att det ska se ut.3. Spara arbetsboken som en .xlt-fil.4. Placera .xlt-filen i mappen mallar på din dator.5. Öppna Excel och välj Arkiv > Ny.6. Välj din mall från listan över tillgängliga mallar.7. Ange de data du vill inkludera i arbetsboken.8. Spara arbetsboken med ett nytt namn.