C# API för att konvertera RTF till ODS eller onlineapp

Exportera RTF till ODS via C# utan att använda Microsoft® Word eller Microsoft® Excel

 

Genom att använda Aspose.Total för .NET kan du inkludera RTF till ODS-konverteringsfunktion i alla .NET-, C#-, ASP.NET- och VB.NET-applikationer i två enkla steg. För det första, genom att använda Aspose.Words for .NET , kan du exportera RTF till HTML. Efter det, genom att använda Aspose.Cells for .NET Spreadsheet Programming API, kan du konvertera HTML till ODS.

.NET API för att konvertera RTF till ODS

 1. Öppna RTF-filen med klassen Document
 2. Konvertera RTF till HTML med metoden Save
 3. Ladda HTML-dokument genom att använda klassen Arbetsbok
 4. Spara dokumentet i ODS-format med metoden Save och ställ in “ODS” som SaveFormat

Konverteringskrav

Installera från kommandoraden som nuget install Aspose.Total eller via Package Manager Console of Visual Studio med Install-Package Aspose.Total.

Alternativt kan du hämta offline MSI-installationsprogrammet eller DLL-filer i en ZIP-fil från downloads .

Gratis onlinekonverterare för RTF till ODS

Ladda RTF-dokument från Stream via C#

Aspose.Words for .NET låter dig också ladda RTF-dokument via stream. För att öppna ett dokument från en ström, skicka helt enkelt ett strömobjekt som innehåller dokumentet till konstruktorn Dokument . Följande kodexempel visar hur man öppnar ett dokument från en ström:

Lägg till anpassade egenskaper i ODS-fil via C#

När du konverterar RTF till ODS gör Aspose.Cells for .NET det möjligt för dig att lägga till anpassade egenskaper i dina ODS-dokument. För att lägga till en anpassad egenskap kan du använda metoden Add för CustomDocumentPropertyCollection klass. Add-metoden lägger till egenskapen i Excel-filen och returnerar en referens för den nya dokumentegenskapen som en Aspose.Cells.Properties.DocumentProperty objekt.

Vanliga frågor

 • Hur kan jag konvertera RTF till ODS Online?
  Online-app för RTF-konvertering är integrerad ovan. Först måste du lägga till RTF-fil för konvertering genom att dra & släpp eller klicka i det vita området för att importera dokumentet. Klicka sedan på knappen Konvertera. När RTF till ODS-konvertering är klar kan du ladda ner din konverterade fil. Så du kommer att få ut ODS-filer med bara ett klick.
 • Hur lång tid tar det att konvertera RTF?
  Denna online-omvandlare fungerar snabbt men beror främst på storleken på RTF-filen. Du kan göra en liten RTF-fil till ODS på några sekunder. Dessutom, om du har integrerat konverteringskoden i .NET-applikationen, beror det på hur du har optimerat din applikation för konverteringsprocessen.
 • Är det säkert att konvertera RTF till ODS med gratis Aspose.Total-omvandlare?
  Självklart! Nedladdningslänken för ODS-filer kommer att vara tillgänglig direkt efter konvertering. Vi tar bort uppladdade filer efter 24 timmar och nedladdningslänkarna slutar fungera efter denna tidsperiod. Ingen har tillgång till dina filer. Filkonvertering (inklusive RTF) är helt säker. Främst gratis app är integrerad i syfte att testa så att man kan kontrollera resultatet innan man integrerar koden.
 • Vilken webbläsare ska jag använda för att konvertera RTF?
  Du kan använda vilken modern webbläsare som helst för denna onlinekonvertering, till exempel Google Chrome, Firefox, Opera, Safari. Men om du utvecklar en skrivbordsapplikation. Aspose.Total RTF Conversion API kommer att fungera smidigt.

Utforska RTF konverteringsalternativ med .NET

Konvertera RTFs till CSV (Comma Seperated Values)
Konvertera RTFs till DIF (Data Interchange Format)
Konvertera RTFs till EXCEL (Spreadsheet File Formats)
Konvertera RTFs till FODS (OpenDocument Flat XML Spreadsheet)
Konvertera RTFs till SXC (StarOffice Calc Spreadsheet)
Konvertera RTFs till TSV (Tab Seperated Values)
Konvertera RTFs till XLAM (Excel Macro-Enabled Add-In)
Konvertera RTFs till XLS (Microsoft Excel Spreadsheet (Legacy))
Konvertera RTFs till XLSB (Excel Binary Workbook)
Konvertera RTFs till XLSM (Macro-enabled Spreadsheet)
Konvertera RTFs till XLSX (Open XML Workbook)
Konvertera RTFs till XLT (Excel 97 - 2003 Template)
Konvertera RTFs till XLTM (Excel Macro-Enabled Template)
Konvertera RTFs till XLTX (Excel Template)

Vad är RTF filformatet

Introducerat och dokumenterat av Microsoft representerar Rich Text Format (RTF) en metod för att koda formaterad text och grafik för användning i applikationer. Formatet underlättar plattformsoberoende dokumentutbyte med andra Microsoft-produkter, vilket tjänar syftet med interoperabilitet. Denna förmåga gör det till en standard för dataöverföring mellan ordbehandlingsprogram och därför kan innehåll överföras från ett operativsystem till ett annat utan att förlora dokumentformateringen. Filformatspecifikationerna är tillgängliga av Microsoft för offentlig nedladdning och kan refereras till från utvecklarens perspektiv. En av de viktigaste fördelarna med RTF är dess förmåga att bevara formateringen över olika ordbehandlare och textredigerare. Det betyder att du kan skapa ett RTF-dokument i ett program och vara säker på att det kommer att se likadant ut när det öppnas i ett annat program, även om de två programmen använder olika standardteckensnitt, teckenstorlekar och andra formateringsalternativ.

Vad är ODS filformatet

OpenDocument Spreadsheet (ODS) är ett filformat för kalkylblad, som vanligtvis används av kontorssviter med öppen källkod som Apache OpenOffice och LibreOffice. ODS-filer är baserade på OpenDocument XML-formatet och använder filtillägget .ods. ODS-filer kan lagra data i en rad celler som kan formateras med en mängd olika cellstilar. ODS-filer kan också innehålla diagram och andra grafiska element. ODS-filer är vanligtvis mindre än jämförbara filer i andra kalkylbladsformat, som Microsoft Excels .xlsx-format. Detta kan vara en fördel när man delar filer, eftersom mindre filer är lättare att överföra och tar mindre lagringsutrymme. ODS-filer kan öppnas och redigeras i en mängd olika kontorssviter och kalkylprogram. Många program kan också exportera data till ODS-formatet, vilket gör det till ett bekvämt sätt att dela data mellan olika program.