Rendera TEX till DOTM via .NET

.NET API för att exportera TEX till DOTM på Windows, macOS och Linux utan att använda Microsoft Word

 

Aspose.Total for .NET är ett kraftfullt API för att lägga till dokumentmanipulerings- och konverteringsfunktioner i din .NET-applikation. Genom att använda avancerad PDF Processing API Aspose.PDF för .NET , kan du konvertera TEX-filformat till DOC. Efter det, genom att använda kraftfulla Document Processing API Aspose.Words for .NET , kan du rendera DOC till DOTM.

C# API för att konvertera TEX till DOTM

  1. Öppna TEX-filen med klassen Document
  2. Konvertera TEX till Doc genom att använda metoden Save
  3. Ladda dokumentfilen genom att använda klassen Document av Aspose.Words
  4. Spara dokumentet i DOTM-format med metoden Save och ställ in Dotm som SaveFormat

Konverteringskrav

Installera från kommandoraden som nuget install Aspose.Total eller via Package Manager Console of Visual Studio med Install-Package Aspose.Total.

Alternativt kan du hämta offline MSI-installationsprogrammet eller DLL-filer i en ZIP-fil från downloads .


Document document = new Document("template.tex");
 
document.Save("DocOutput.doc", SaveFormat.Doc); 

var outputDocument = new Aspose.Words.Document("DocOutput.doc");

outputDocument.Save("output.dotm", SaveFormat.Dotm);   

Dekryptera TEX-fil med ägarlösenord via .NET

Innan du konverterar TEX till DOTM, om du vill dekryptera ditt dokument kan du göra det med hjälp av API:et. För att dekryptera PDF-filen måste du först skapa ett Document objekt och öppna TEX med ägarens lösenord. Efter det måste du anropa metoden Decrypt för Document-objektet. Slutligen, spara den uppdaterade filen med hjälp av Save-metoden för Document-objektet.


Document document = new Document("Decrypt.tex", "password");

document.Decrypt();
 
document.Save("Decrypt_out.doc");

Skapa skrivskyddad DOTM-fil via .NET

För att skydda din DOTM från redigering och för att förhindra andra från att redigera känslig och konfidentiell information i ditt dokument, kan du också ställa in skyddet för dokumentet med hjälp av API:et. Du kan begränsa möjligheten att redigera ett dokument och endast tillåta vissa åtgärder med det. Detta kan göras med Aspose.Words for .NET API. Det låter dig styra hur du begränsar innehållet med hjälp av uppräkningsparametern ProtectionType . Du kan ställa in ditt dokument på skrivskyddat genom att använda följande kodrader.


Document document = new Document("input.doc");

document.Protect(ProtectionType.ReadOnly, "password");

document.Save("output.dotm", SaveFormat.Dotm);    

Utforska TEX konverteringsalternativ med .NET

Konvertera TEXs till DOCM (Microsoft Word 2007 Marco File)
Konvertera TEXs till DOT (Microsoft Word Template Files)
Konvertera TEXs till DOTX (Microsoft Word Template File)
Konvertera TEXs till FLATOPC (Microsoft Word 2003 WordprocessingML)
Konvertera TEXs till GIF (Graphical Interchange Format)
Konvertera TEXs till MHTML (Web Page Archive Format)
Konvertera TEXs till ODT (OpenDocument Text File Format)
Konvertera TEXs till OTT (OpenDocument Standard Format)
Konvertera TEXs till PCL (Printer Command Language Document)
Konvertera TEXs till PS (PostScript File)
Konvertera TEXs till RTF (Rich Text Format)
Konvertera TEXs till WORDML (Microsoft Word 2003 WordprocessingML)
Konvertera TEXs till ODP (OpenDocument Presentation Format)
Konvertera TEXs till OTP (OpenDocument Standard Format)
Konvertera TEXs till POT (Microsoft PowerPoint Template Files)
Konvertera TEXs till POTM (Microsoft PowerPoint Template File)
Konvertera TEXs till POTX (Microsoft PowerPoint Template Presentation)
Konvertera TEXs till PPS (PowerPoint Slide Show)
Konvertera TEXs till PPSM (Macro-enabled Slide Show)
Konvertera TEXs till PPSX (PowerPoint Slide Show)
Konvertera TEXs till PPT (Microsoft PowerPoint 97-2003)
Konvertera TEXs till PPTM (Macro-enabled Presentation File)
Konvertera TEXs till SWF (Shockwave Flash Movie)
Konvertera TEXs till APNG (Animated Portable Network Graphics)
Konvertera TEXs till CSV (Comma Seperated Values)
Konvertera TEXs till DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine)
Konvertera TEXs till DIF (Data Interchange Format)
Konvertera TEXs till DXF (Autodesk Drawing Exchange Format)
Konvertera TEXs till EMZ (Windows Compressed Enhanced Metafile)
Konvertera TEXs till EXCEL (Spreadsheet File Formats)
Konvertera TEXs till FODS (OpenDocument Flat XML Spreadsheet)
Konvertera TEXs till MD (Markdown Language)
Konvertera TEXs till ODS (OpenDocument Spreadsheet)
Konvertera TEXs till PSD (Photoshop Document)