Rendera TEX till FLATOPC via .NET

.NET API för att exportera TEX till FLATOPC på Windows, macOS och Linux utan att använda Microsoft Word

 

Aspose.Total for .NET är ett kraftfullt API för att lägga till dokumentmanipulerings- och konverteringsfunktioner i din .NET-applikation. Genom att använda avancerad PDF Processing API Aspose.PDF för .NET , kan du konvertera TEX-filformat till DOC. Efter det, genom att använda kraftfulla Document Processing API Aspose.Words for .NET , kan du rendera DOC till FLATOPC.

C# API för att konvertera TEX till FLATOPC

  1. Öppna TEX-filen med klassen Document
  2. Konvertera TEX till Doc genom att använda metoden Save
  3. Ladda dokumentfilen genom att använda klassen Document av Aspose.Words
  4. Spara dokumentet i FLATOPC-format med metoden Save och ställ in Flatopc som SaveFormat

Konverteringskrav

Installera från kommandoraden som nuget install Aspose.Total eller via Package Manager Console of Visual Studio med Install-Package Aspose.Total.

Alternativt kan du hämta offline MSI-installationsprogrammet eller DLL-filer i en ZIP-fil från downloads .


Document document = new Document("template.tex");
 
document.Save("DocOutput.doc", SaveFormat.Doc); 

var outputDocument = new Aspose.Words.Document("DocOutput.doc");
// call save method while passing SaveFormat.FlatOpc
outputDocument.Save("output.flatopc", SaveFormat.FlatOpc);   

Dekryptera TEX-fil med ägarlösenord via .NET

Innan du konverterar TEX till FLATOPC, om du vill dekryptera ditt dokument kan du göra det med hjälp av API:et. För att dekryptera PDF-filen måste du först skapa ett Document objekt och öppna TEX med ägarens lösenord. Efter det måste du anropa metoden Decrypt för Document-objektet. Slutligen, spara den uppdaterade filen med hjälp av Save-metoden för Document-objektet.


Document document = new Document("Decrypt.tex", "password");

document.Decrypt();
 
document.Save("Decrypt_out.doc");

Skapa skrivskyddad FLATOPC-fil via .NET

För att skydda din FLATOPC från redigering och för att förhindra andra från att redigera känslig och konfidentiell information i ditt dokument, kan du också ställa in skyddet för dokumentet med hjälp av API:et. Du kan begränsa möjligheten att redigera ett dokument och endast tillåta vissa åtgärder med det. Detta kan göras med Aspose.Words for .NET API. Det låter dig styra hur du begränsar innehållet med hjälp av uppräkningsparametern ProtectionType . Du kan ställa in ditt dokument på skrivskyddat genom att använda följande kodrader.


Document document = new Document("input.doc");

document.Protect(ProtectionType.ReadOnly, "password");
// call save method while passing SaveFormat.FlatOpc
document.Save("output.flatopc", SaveFormat.FlatOpc);