C# API för att rendera TEX till FODS

Exportera TEX-fil till FODS via C# utan att använda Microsoft® Excel eller Adobe® Acrobat Reader

 

Genom att använda Aspose.Total for .NET kan du enkelt konvertera TEX-filer till FODS inom alla .NET-, C#-, ASP.NET- och VB.NET-applikationer. För det första, genom att använda Aspose.PDF för .NET , kan du exportera TEX till XLSX. Efter det, genom att använda Aspose.Cells for .NET Spreadsheet Programming API, kan du konvertera XLSX till FODS.

.NET API för att konvertera TEX till FODS

  1. Öppna TEX-filen med klassen Document
  2. Konvertera TEX till XLSX genom att använda metoden Save
  3. Ladda XLSX-dokument med hjälp av klassen Arbetsbok
  4. Spara dokumentet i FODS-format med metoden Save och ställ in “Fods” som SaveFormat

Konverteringskrav

Installera från kommandoraden som nuget install Aspose.Total eller via Package Manager Console of Visual Studio med Install-Package Aspose.Total.

Alternativt kan du hämta offline MSI-installationsprogrammet eller DLL-filer i en ZIP-fil från downloads .

Konvertera skyddad TEX till FODS via C#

Om ditt TEX-dokument är lösenordsskyddat kan du inte konvertera det till FODS utan lösenordet. Med hjälp av API:et kan du först öppna det skyddade dokumentet med ett giltigt lösenord och konvertera det efter det. För att öppna den krypterade filen kan du initiera en ny instans av klassen Document och skicka filnamnet och lösenordet som argument.

Konvertera TEX-fil till FODS med vattenstämpel via C#

När du konverterar TEX-fil till FODS, kan du också lägga till vattenstämpel till ditt utdata FODS-filformat. För att lägga till en vattenstämpel kan du skapa ett nytt Workbook-objekt och öppna det konverterade XLSX-dokumentet, välja Worksheet via dess index, skapa en Shape och använda dess AddTextEffect-funktion. Efter det kan du spara ditt XLSX-dokument som FODS med vattenstämpel.