Rendera TEX till PPSM via .NET

.NET API för att exportera TEX till PPSM på Windows, macOS och Linux utan att använda Microsoft® PowerPoint

 

Genom att använda ett paket med kraftfulla filformatautomations-API:er Aspose.Total for .NET kan du enkelt rendera TEX till PPSM i två enkla steg. Genom att använda PDF Processing API Aspose.PDF för .NET , kan du omvandla TEX-filformat till PPTX. Efter det, genom att använda Presentation Processing API Aspose.Slides for .NET , kan du konvertera PPTX till PPSM.

.NET API för att konvertera TEX till PPSM

  1. Öppna TEX-filen med klassen Document
  2. Konvertera TEX till PPTX genom att använda metoden Save
  3. Ladda PPTX-fil genom att använda klassen Presentation
  4. Spara dokumentet i PPSM-format med metoden Save och ställ in “Ppsm” som SaveFormat

Konverteringskrav

Installera från kommandoraden som nuget install Aspose.Total eller via Package Manager Console of Visual Studio med Install-Package Aspose.Total.

Alternativt kan du hämta offline MSI-installationsprogrammet eller DLL-filer i en ZIP-fil från downloads .


Document document = new Document("input.tex");
 
document.Save("PptxOutput.pptx", SaveFormat.Pptx); 

Presentation presentation = new Presentation("PptxOutput.pptx");

presentation.Save("output.ppsm", SaveFormat.Ppsm);   

Hämta XMP-metadata från TEX-fil via .NET

När du konverterar TEX till PPSM kan du behöva extra XMP-metadatainformation för att prioritera din batchkonverteringsprocess. Till exempel kan du hämta och sortera dina konverteringsdokument baserat på skapandedatum och bearbeta dokumenten därefter. Aspose.PDF för .NET låter dig komma åt en TEX-fils XMP-metadata. För att få en TEX-fils metadata kan du skapa ett Document -objekt och öppna TEX-inmatningsfilen. Efter det kan du hämta filens metadata med egenskapen Metadata .


Document doc = new Document("input.tex");

Console.WriteLine(doc.Metadata["xmp:CreateDate"]);
Console.WriteLine(doc.Metadata["xmp:Nickname"]);
Console.WriteLine(doc.Metadata["xmp:CustomProperty"]);

Skapa skrivskyddad PPSM-fil via .NET

Genom att använda Aspose.Slides for .NET API kan du förbättra funktionerna i din konverteringsapplikation ytterligare. En av funktionerna kan vara att skapa din utdatafil skrivskyddad för att öka säkerheten. API:et låter dig ställa in din PPSM-fil till Read-Only, vilket innebär att användare (efter att de har öppnat presentationen) ser Read-Only-rekommendationen.


Presentation presentation = new Presentation("PptxOutput.pptx");

presentation.ProtectionManager.ReadOnlyRecommended = true;

presentation.Save("output.ppsm", SaveFormat.Ppsm);     

Utforska TEX konverteringsalternativ med .NET

Konvertera TEXs till DOCM (Microsoft Word 2007 Marco File)
Konvertera TEXs till DOT (Microsoft Word Template Files)
Konvertera TEXs till DOTM (Microsoft Word 2007+ Template File)
Konvertera TEXs till DOTX (Microsoft Word Template File)
Konvertera TEXs till FLATOPC (Microsoft Word 2003 WordprocessingML)
Konvertera TEXs till GIF (Graphical Interchange Format)
Konvertera TEXs till MHTML (Web Page Archive Format)
Konvertera TEXs till ODT (OpenDocument Text File Format)
Konvertera TEXs till OTT (OpenDocument Standard Format)
Konvertera TEXs till PCL (Printer Command Language Document)
Konvertera TEXs till PS (PostScript File)
Konvertera TEXs till RTF (Rich Text Format)
Konvertera TEXs till WORDML (Microsoft Word 2003 WordprocessingML)
Konvertera TEXs till ODP (OpenDocument Presentation Format)
Konvertera TEXs till OTP (OpenDocument Standard Format)
Konvertera TEXs till POT (Microsoft PowerPoint Template Files)
Konvertera TEXs till POTM (Microsoft PowerPoint Template File)
Konvertera TEXs till POTX (Microsoft PowerPoint Template Presentation)
Konvertera TEXs till PPS (PowerPoint Slide Show)
Konvertera TEXs till PPSX (PowerPoint Slide Show)
Konvertera TEXs till PPT (Microsoft PowerPoint 97-2003)
Konvertera TEXs till PPTM (Macro-enabled Presentation File)
Konvertera TEXs till SWF (Shockwave Flash Movie)
Konvertera TEXs till APNG (Animated Portable Network Graphics)
Konvertera TEXs till CSV (Comma Seperated Values)
Konvertera TEXs till DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine)
Konvertera TEXs till DIF (Data Interchange Format)
Konvertera TEXs till DXF (Autodesk Drawing Exchange Format)
Konvertera TEXs till EMZ (Windows Compressed Enhanced Metafile)
Konvertera TEXs till EXCEL (Spreadsheet File Formats)
Konvertera TEXs till FODS (OpenDocument Flat XML Spreadsheet)
Konvertera TEXs till MD (Markdown Language)
Konvertera TEXs till ODS (OpenDocument Spreadsheet)
Konvertera TEXs till PSD (Photoshop Document)